Week 39

Tweede Kamer

Justitiewoordvoerders bezoeken Brussel

Veiligheid en Justitie

De discussie over het witboek over de Toekomst van Europa heeft ook gevolgen voor de Europese samenwerking in strafzaken, privacy en civiel recht. Om zich op de hoogte te stellen van de belangrijkste ontwikkelingen, zullen de justitiewoordvoerders maandag 25 september 2017 Brussel bezoeken.

Ze zullen onder meer spreken met Eurocommissarissen Timmermans (Eerste vice-voorzitter Commissie) en Jourová (Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid), Nederlandse Europarlementariërs in de LIBE-commissie en de Nederlandse en Franse Permanente Vertegenwoordigingen. Het werkbezoek is bedoeld om het lange termijn perspectief van de Europese instituties over JBZ-samenwerking te horen en om van gedachte te wisselen over recente en aankomende Europese voorstellen.

 • 25/09: Werkbezoek commissie Veiligheid en Justitie, Brussel

Kamer en EP bijeen over vennootschapsbelasting

Financiën

Paul Tang (Nederland, Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) en Alain Lamassoure (Frankrijk, Europese Volkspartij), de rapporteurs van het Europees Parlement (hierna: EP) voor twee EU-voorstellen over vennootschapsbelasting, komen naar Den Haag om met hun collega's in de Tweede Kamer overleg te voeren.

Het gaat om voorstellen die in eerste instantie na besluitvorming door het EP en de lidstaten moeten leiden tot een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting. Bedrijven die actief zijn in meerdere EU-landen zouden dan meer duidelijkheid hebben welke activiteiten en inkomsten belast worden, en het ontwijken van belasting zou hiermee moeilijker moeten worden. In een later stadium zou het belastingsysteem zelf geharmoniseerd moeten worden. De lidstaten moeten het allemaal eens worden over het voorstel, waarover naar verwachting nog enige tijd zal worden onderhandeld. Daarbij heeft de Kamer voor elke Raad een bespreking met de regering over het standpunt op dit dossier.

De Tweede Kamer heeft eind 2016 een behandelvoorbehoud geplaatst bij dit voorstel, waardoor extra informatie wordt gestuurd, en heeft toen ook een negatief subsidiariteitsoordeel naar de Europese Commissie gestuurd. Dat kreeg echter onvoldoende steun van andere nationale parlementen in de Unie om een blokkerende coalitie te vormen, zodat de onderhandelingen wel van start zijn gegaan.

 • 27/09: Gesprek met de EP-rapporteurs Paul Tang en Alain Lamassoure over de Commissievoorstellen CCTB en CCCTB

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Europese Commissie-Voorzitter Juncker heeft op 13 september zijn ‘State of the Union’ uitgesproken en daarmee de contouren geschetst van het beleid dat door de Commissie zal worden voorgesteld in het laatste volledige jaar van zijn termijn.

De gelijktijdig gepresenteerde intentiebrief van de Europese Commissie voor het Werkprogramma 2018 en de Roadmap for a more united, stronger and more democratic Union staan op de agenda van de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 28 september. Door een actieve behandeling te kiezen, nu of op het moment van uitkomen van de voorgenomen voorstellen, houdt de commissie Europese Zaken grip op de voorstellen van de Europese Commissie.

De procedurevergadering is live online te volgen. Na afloop is de besluitenlijst te vinden op de website van de Tweede Kamer en deze zal worden gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

 • 28/09: Procedurevergadering Europese Zaken

Kennismaking Britse Ambassadeur Peter Wilson

Europese Zaken

De woordvoerders van de vaste commissie voor Europese Zaken maken op zijn verzoek op donderdag 28 september kennis met de nieuw aangetreden Britse Ambassadeur dhr. Peter Wilson CMG.

Tijdens een gesprek tussen EU-woordvoerders uit de Eerste –en Tweede Kamer zijn senatoren bij dit gesprek uitgenodigd om kennis te maken met de Ambassadeur. Daarnaast is de uitnodiging verstuurd aan leden van de contactgroep Verenigd Koninkrijk en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het gesprek is besloten.

 • 28/09: Gesprek Britse Ambassadeur Peter Wilson CMG

Gesprek Pierre Marc Johnson

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op donderdag 28 september spreken de leden van de commissie voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking met Pierre Marc Johnson, hoofdonderhandelaar CETA voor de provincie Québec, Canada. Het besloten gesprek biedt Kamerleden de mogelijkheid om vragen te stellen en zorgen te uiten over het vrijhandelsakkoord met Canada.

Op 30 oktober 2016 is het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) ondertekend door de Canadese premier Justin Trudeau, de Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, de EU-president Donald Tusk en de toenmalige EU-voorzitter premier Robert Fico van Slowakije. Het Europees Parlement stemde op 15 februari 2017 in. CETA is een zogenaamd gemengd akkoord. Dit betekent dat alle nationale parlementen het verdrag moeten ratificeren omdat het naast exclusieve bevoegdheden van de Europese Unie ook onderdelen bevat die tot nationale bevoegdheden van de lidstaten behoren. Er wordt verwacht dat het nog enkele maanden kan duren voordat Canada en de 28 Europese lidstaten het verdrag geratificeerd hebben.

Daarom hebben de Canadese premier, Justin Trudeau, en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in de marge van de G20 Top van juli 2017 afgesproken dat het verdrag al “voorlopig” in werking treedt op 21 september 2017. In Nederland is het verdrag nog niet ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. Naar verwachting zal dit binnen enkele maanden gebeuren. De commissie BuHA-OS zal dan bepalen hoe het voorstel wordt behandeld.

 • 28/09: Gesprek Pierre Marc Johnson, hoofdonderhandelaar CETA provincie Québec, Canada

Hoe goed is nu het financieel beheer van de EU-begroting?

Financiën

De Europese Rekenkamer (ERK) presenteert binnenkort haar jaarverslag over 2016. Alex Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de ERK, zal de Tweede Kamerleden een toelichting geven op de cijfers.

In het jaarverslag zal de Rekenkamer aangeven waar de grootste risico's bestaan dat EU-middelen verkeerd worden uitgegeven. Het bevat ook aanbevelingen ter verbetering van het financieel beheer van de EU. De ERK helpt het Europees Parlement en de Raad bij het houden van toezicht op de EU-uitgaven en bevordert dat er doeltreffend verantwoording wordt afgelegd aan de EU-burgers. Een groot deel van de EU-uitgaven bestaat overigens uit subsidies die in de praktijk worden verdeeld door nationale en regionale overheden van de EU-lidstaten.

 • 28/09: Technische briefing Jaarverslag 2016 van de Europese Rekenkamer

Europese Commissie

Agenda

 • 27/09: Bespreking van het migratiepakket, “Behoud Schengen”-pakket en de bestrijding van online illegale content

Raad

Agenda

 • 25/09: Raad Algemene Zaken
 • 25/09: Raad Algemene Zaken (Artikel 50)
 • 29/09: Digitale Top van Tallinn

Europees Parlement

Agenda

 • 25/09: [AGRI] Openbare hoorzitting over een globaal landbouwbeleid; Presentatie van het jaarlijkse activiteitenverslag 2016 - GLB
 • 25/09: [INTA] Behandeling ontwerpverslag ‘Naar een digitale handelstrategie’
 • 25/09: [ECON] Monetaire dialoog met Mario Draghi, president van de ECB
 • 25/09: [TRAN] Presentatie door de Commissie, DG MOVE, van het voorstel tot herziening van de verordening inzake mededinging in het luchtvervoer
 • 25/09: [SEDE] Gedachtewisseling met Jorge Domecq, plv. directeur van het Europese Defensieagentschap over de evaluatie op lange termijn van het Europese Defensieagentschap en de uitvoering van de voorbereidende actie over defensieonderzoek
 • 25/09: [LIBE] Minihoorzitting over de evaluatie van het drugsbeleid en de stand van de EU-wetgeving
 • 26/09: [PANA] Openbare hoorzitting over fiscale planning en het breken van EU-wetten door beroemdheden en bedrijven
 • 28/09: [EMPL] Behandeling ontwerpadvies over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten
 • 28/09: [ENVI] Terugkoppeling triloog over het circulaire economie pakket