Week 28

Tweede Kamer

COSAC-voorzittersconferentie in Wenen

Europese Zaken

Op zondag 8 en maandag 9 juli zal een delegatie uit de Staten-Generaal deelnemen aan de COSAC-voorzittersconferentie in Wenen. De COSAC is het samenwerkingsverband van commissies Europese Zaken uit de nationale parlementen en het Europees Parlement. Vanuit de Tweede Kamer zal mevrouw Belhaj als ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken aan deze conferentie deelnemen; vanuit de Eerste Kamer zal de heer Backer deelnemen.

Deze conferentie vindt plaats in Wenen aangezien Oostenrijk dit semester het EU-voorzitterschap bekleedt. Op het programma staat onder meer de rol van de EU in de wereld, de toekomst van de EU en de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap. De Nederlandse delegatie zal het belang van transparantie door de EU-instellingen in het Europese wetgevingsproces aan het orde stellen. De voorzittersconferentie bereidt de plenaire COSAC-conferentie voor, die van 18 tot en met 20 november in Wenen zal plaatsvinden.

  • 08-9/07: Werkbezoek voorzitters-COSAC in Wenen

Rapporteur Clean Mobility op werkbezoek in Brussel

Infrastructuur en Waterstaat

Kamerlid Matthijs Sienot (D66) is aangewezen als EU-rapporteur Clean Mobility door de commissie Infrastructuur en Waterstaat. Zijn doel is om informatie te vergaren over de transitie naar low and zero emission vehicles en concreet richt hij zich daarbij op EU-voorstellen over CO2-normstelling voor auto’s, busjes en vrachtwagens, over alternatieve brandstoffeninfrastructuur en over een initiatief voor de snellere en betere batterij-ontwikkeling in de EU.

Met name over de CO2-normstelling voert hij maandag 9 juli gesprekken in Brussel – onder meer met de Europese Commissie (directoraat-generaal Klimaat), met betrokken Europarlementariërs en met de NGO Transport & Environment.

  • 09/07: Werkbezoek EU-rapporteur Clean Mobility aan Brussel

Schriftelijk overleg over Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

In verband met het zomerreces voeren de woordvoerders Buitenlandse Zaken op dinsdag 10 juli 2018 schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) op 16 juli in Brussel.

Tijdens deze RBZ zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten onder meer spreken over Noord-Korea, het Oostelijk Partnerschap en Libië.

  • 10/07: Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken

Stand van zaken Brexit-onderhandelingen

Europese Zaken

De woordvoerders Europese Zaken voeren in het zomerreces schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de speciale Raad Algemene Zaken die geheel in het teken zal staan van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Deze Raad in artikel 50-verband, dat wil zeggen zonder het Verenigd Koninkrijk erbij, zal plaatsvinden op vrijdag 20 juli en wordt voorbereid met het schriftelijk overleg op donderdag 12 juli. Verder is voor dit overleg een kabinetsbrief geagendeerd over de Nederlandse inzet in het Comité van Ministers van de Raad van Europa ten aanzien van de regering van Azerbeidzjan op het gebied van corruptiebestrijding.

  • 12/07: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken (art.50)

Feitelijke vragen over het MFK

Europese Zaken

In mei en juni publiceerde de Europese Commissie de voorstellen voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK), de nieuwe Europese begroting voor 2021-2027. Behalve een set overkoepelende voorstellen zijn er ongeveer vijftig sectorale uitwerkingsvoorstellen gepubliceerd.

In het zomerreces komen daar de zogenaamde BNC-fiches voor deze voorstellen naar de Kamer waarin de positie van het Nederlandse kabinet wordt uitgelegd. Over deze voorstellen van de Europese Commissie en de kabinetsappreciaties kunnen door de leden op maandag 20 augustus feitelijke vragen worden gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. De antwoorden zullen betrokken kunnen worden bij het algemeen overleg over het MFK dat op donderdag 20 september in de planning staat.

  • 20/08: Feitelijke vragen integrale voorstellenpakket Meerjarig Financieel Kader

EU-nieuwsbrief na het zomerreces

Europese Zaken

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op zomerreces. De EU-nieuwsbrief zal na het zomerreces voortaan wekelijks op maandag verschijnen, te beginnen op maandag 3 september. De redactie wenst alle abonnees een prettige reces- en vakantietijd toe!

  • 03/09: Start nieuw politiek jaar

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 28 en 29

11/07: Voorbereiding van het Commissie Werkprogramma 2019

25/07: Kader voor hormoonontregelaars (endocrine disruptors), mededeling over Unierecht toepasbaar op intra-EU investeringen.

Raad

Agenda Raad - week 28 en 29

12/07: Informele JBZ-raad

13/07: ECOFIN-raad, informele JBZ-raad

16/07: Raad Buitenlandse Zaken, Landbouw en Visserijraad, informele Raad Concurrentievermogen

17/07: Informele Raad Concurrentievermogen

19/07: Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

20/07: Raad Algemene Zaken, informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

24/07: ECOFIN Raad

 

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 28

09/07: Hoorzitting Draghi (ECB), beschikbaarstellen middelen solidariteitsfonds, bevordering schone en enerziezuinige wegvoertuigen, emissienormen nieuwe personenauto’s, toegang touringcar/autobusdiensten, havenfaciliteiten lossen scheepsafval, gebruik energie uit hernieuwbare bronnen (stemming), Europol, Schengenacquis Bulgarije en Roemenie - afschaffen controles land/zee/luchtgrenzen, Europese migratieagenda,

10/07: Plastic strategie (stemming), gewasbeschermingsmiddelen, Commissieverslag Montenegro, financiering van gezamenlijk defensiebeleid, hoorzitting visacode en humanitaire visa, diervoeders met medicinale werking (stemming), financiering, beheer en monitoring gemeenschappelijk landbouwbeleid.

11/07: Transparantie in Raad, toekomst van de EU, politieke controle EP van Commissie, PEPP (stemming), audiovisuele mediadiensten, Europees solidariteitskorps, evenwicht werk-prive (stemming), Europese arbeidsautoriteit,