Week 24

Tweede Kamer

Eerste overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op dinsdag 12 juni zal er een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad met de minister van LNV plaatsvinden. Dit is de eerste landbouwraad na het verschijnen van de voorstellen voor een hernieuwd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De landbouwministers zullen in Brussel waarschijnlijk een aantal procesafspraken maken en wellicht hun eerste indrukken geven. Daarnaast staat er op de agenda een voorstel voor het bestrijden van Oneerlijke Handelspraktijken binnen de voedselvoorzieningsketen.

 • 12/06: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Voorstel Stroomlijnen klinisch onderzoek in Gezondheidsraad

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op woensdag 13 juni is het algemeen overleg Gezondheidsraad met de minister voor Medische Zorg, de heer Bruins, gepland. Prominent op de agendastaat het Commissievoorstel voor Health Technology Assessments. Met dit voorstel wil de Europese Commissie klinische onderzoeken naar medicijnen en medische hulpmiddelen stroomlijnen. Een aantal landen zijn naar verwachting tegen het verplichte karakter. Daarnaast staat er een Raadsaanbeveling op de agenda over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Tevens is voor dit overleg een fiche over levensmiddelenwetgeving geagendeerd, evenals een fiche over de digitale transitie van gezondheid en zorg.

 • 13/06: Algemeen overleg Gezondheidsraad

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid besproken

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op woensdag 13 juni is het algemeen overleg  ter voorbereiding op de Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid met minister Koolmees van SZW gepland. Het Bulgaars Raadsvoorzitterschap zet hoog in voor de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 juni 2018. Op drie grote dossiers zal getracht worden een akkoord te bereiken om eindonderhandelingen (“trilogen”) met de Europees Parlement en Europese Commissie aan te gaan en nog voor het einde van deze zittingsperiode af te ronden. Het betreft (een update van) de coördinatieverordening sociale zekerheid, de richtlijn werk-privéleven en de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De coördinatieverordening is een van de oudste stukken EU-wetgeving op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. De verordening regelt dat mensen die tijdelijk gaan werken in een andere lidstaat, opgebouwde werknemersrechten onder voorwaarden kunnen meenemen. Het betreft coördinatie van de 28 zeer uiteenlopende sociale zekerheidsstelsels in de lidstaten, geen harmonisatie.

 • 13/06: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Aanbevelingen voor het economisch beleid van Nederland

Financiën

Op donderdag 14 juni is het algemeen overleg Raad Ecofin met de minister van Financiën gepland. De ministers van Financiën bespreken op 22 juni de Europese aanbevelingen aan Nederland en de andere lidstaten over het te voeren economisch beleid. Dit gebeurt ieder jaar in het kader van een afstemmingsproces dat het Europees Semester genoemd wordt. De aanbevelingen worden eind juni vastgesteld door de regeringsleiders tijdens een Europese top.

Nederland wordt in de aanbevelingen aangeraden om de investering in onderzoek en innovatie te verhogen, prikkels voor huishoudens om schulden aan te gaan weg te nemen, de particuliere huursector verder te ontwikkelen, prikkels om gebruik te maken van tijdelijke contracten en zzp’ers te verminderen en hun sociale bescherming te bevorderen. Ook moet Nederland proberen om voorwaarden te scheppen voor een hogere loongroei, en de tweede pijler van het pensioenstelsel transparanter, intergenerationeel eerlijker en schokbestendiger te maken.

De bijeenkomst van de ministers wordt voorbesproken met de commissie Financiën. Aansluitend praat de minister de leden achter gesloten deuren bij over het Europees krachtenveld rond de omvorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme in een Europees Monetair Fonds.

 • 14/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 • 14/06: Besloten gesprek Europees krachtenveld rondom ESM en EMF

Gesprek met SG van Brits Brexit-departement

Europese Zaken

Op donderdag 14 juni spreken de Brexit-rapporteurs met de heer Phylip Rycroft, de secretaris-generaal van het Department for Exiting the European Union van het Verenigd Koninkrijk. De leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) zijn rapporteurs aangaande de Brexit. Onderwerpen van gesprek zijn de voorbereidingen op de Brexit en de verkenningen op de mogelijke toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

 • 14/06: Besloten gesprek met Phylip Rycroft, SG Brexit-departement

Stand van zaken transparantie

Europese Zaken

In het kader van het transparantie initiatief van de commissie Europese Zaken, gepresenteerd op de plenaire COSAC in Tallinn vorig jaar november, ontvangen de woordvoerders van de fracties een technische briefing over de stand van zaken van hun aanbevelingen.

Inmiddels zijn de reacties van drie van de vier Europese instanties ontvangen en alleen op de schriftelijke reactie van de Eurogroepvoorzitter Centeno wordt nog gewacht.

Naast de stand van zaken inzake het transparantie-initiatief wordt er ingegaan op het Delegates Portal waar Kamerleden documenten kunnen vinden die geagendeerd staan voor de Europese vergaderingen.

 • 14/06: Besloten technische briefing Transparantie en Delegates Portal

Gesprek met Bosnische ambassadeur over EU-uitbreiding

Europese Zaken

Op donderdag 21 juni spreekt de commissie Europese Zaken met mevrouw Mirsada Colakovic, ambassadeur van Bosnië-Herzegovina in Den Haag. Onderwerp van gesprek zijn de vorderingen van het land op het gebied van rechtsstaat, democratisch bestuur en mensenrechten in het kader van het EU-uitbreidingsbeleid. Bosnië-Herzegovina is momenteel aspirant-kandidaat-lidstaat van de Europese Unie.

In april publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse EU-uitbreidingsstrategie inclusief voortgangsrapportage over Bosnië en andere landen in de Balkan. De commissie Europese Zaken behandelt de EU-uitbreidingsstrategie en de kabinetsappreciatie ervan in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken op donderdag 21 juni.

 • 14/06: Gesprek met Bosnische ambassadeur

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 24

 • 12/06: MFK: sectorale voorstellen uitgavenprogramma's; Gezamenlijke mededeling hybride bedreigingen, verslag 15e Veiligheidsunie en gezamenlijk verslag implementatie kader tegengaan hybride dreigingen; Presentatie 2e rapport EFB begrotingsbeleid eurozone

Raad

Agenda Raad week 24

 • 11/06: Energieraad

Europees Parlement

Premier Mark Rutte en de toekomst van Europa

Alle staatshoofden en premiers van de EU zijn uitgenodigd om tijdens de plenaire vergadering met het Europees Parlement te debatteren over de toekomst van Europa. Premier Mark Rutte zal op woensdag 13 juni de zevende regeringsleider zijn die zijn visie op de EU zal uitspreken tegenover de Europese parlementsleden. In april ging de Franse president Emmanuel Macron hem voor. In november staat de komst van de Duitse bondskanselier Angela Merkel gepland.

Hier kan worden nagelezen wat de staatshoofden en premiers tot dusver hebben gezegd.

Na het debat met de Minister-President op woensdag zal er gestemd worden over een besluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement voor de volgende zittingsperiode  (2019-2024). Eerder al werd het voorstel verworpen om transnationale lijsten samen te stellen en daarmee een Europees kiesdistrict te vormen. Het besluit over de samenstelling zal de huidige verdeling van de zetels over de lidstaten aanpassen door een aantal van de zetels te herverdelen die vacant worden na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Als het Europees Parlement instemt met het Europese Raadsbesluit zal Nederland volgend jaar van 26 zetels naar 29 zetels gaan.

 • 13/06: Premier Rutte spreekt in het Europees Parlement over zijn visie op de EU

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 24

 • 11/06: Verslag CO2-emissies en brandstofverbruik nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
 • 12/06: Voorbereiding bijeenkomst Europese Raad 28-29 juni
 • 13/06: EMU-pakket; Debat met minister-president Rutte over de Toekomst van Europa; Stemming samenstelling Europees Parlement; Cohesiebeleid en de circulaire economie