Archief

Plenair debat over Europese Top eind maart

Plenair debat

Op woensdag 24 maart is het plenaire debat met de minister-president voorzien over de Europese Raad die op 25 en 26 maart in Brussel zal plaatsvinden. Naar verwachting zal deze Europese top in het teken staan van de vaccinatiestrategie en het sociaaleconomisch herstel na de coronacrisis. Ook de externe betrekkingen van de EU met onder meer Rusland, China en de VS zullen waarschijnlijk aan de orde komen. Voor dit debat is een extra plenaire vergadering ingelast, waarbij de Kamer nog in oude samenstelling met het demissionaire kabinet zal debatteren en over de ingediende moties zal stemmen.

Agenda
  • 24/03: Plenair debat over Europese Top dd 25-26 maart 2021

Informele Raad voor Concurrentievermogen over interne markt & industrie

Economische Zaken en Klimaat

Op 22 en 23 maart 2021 vindt opnieuw een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats over onderwerpen op het gebied van de interne markt en industrie. De agenda voor deze informele Raad is op dit moment nog niet bekend. De commissie EZK heeft het schriftelijk overleg met de staatssecretaris over deze informele Raad gepland op dinsdag 16 maart 2021.  

Agenda
  • 16/03: Schriftelijk overleg Informele Transportraad dd 29-30 maart 2021

Schriftelijk overleg Informele Transportraad 29-30 maart 2021

Infrastructuur en Waterstaat

Ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng voor de informele Transportraad op 29 en 30 maart 2021 vindt op dinsdag 16 maart 2021 een schriftelijk overleg plaats. Op dit moment is nog geen informatie van het Portugees EU-voorzitterschap ontvangen over de onderwerpen die tijdens de informele bijeenkomst aan de orde komen.

Agenda
  • 16/03: Schriftelijk overleg Informele Transportraad dd 29-30 maart 2021

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

De verwachting is dat de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart in het teken zal staan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De ambitie van de Raad en het Europees Parlement is de afgelopen maanden geweest om in maart tot een akkoord te komen op dit dossier. De commissie LNV voert op maandag 15 maart een schriftelijk overleg. De leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen de minister waarschijnlijk dan ook bevragen over de voortgang van de onderhandelingen dan wel het eventueel bereikte akkoord. Ook zal de voortgang van de uitwerking in het Nationaal Strategisch Plan waarschijnlijk ter sprake worden gebracht.

Agenda
  • 15/03: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad dd 22-23 maart 2021

Commissie J&V stelt vragen over Justitie en migratietop

Justitie & Veiligheid

Op maandag 8 maart levert de commissie Justitie en Veiligheid inbreng voor het schriftelijk overleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 11 en 12 maart. De agenda van deze raadsbijeenkomst is nog niet gepubliceerd. De JBZ-Raad gaat over justitiebeleid, interne veiligheid en migratie.

Agenda
  • 09/03: Schriftelijk overleg JBZ-Raad dd 11 maart 2021

Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad

Volksgezondheid Welzijn en Sport

De agenda voor de EU-Gezondheidsraad van 16 maart is nog niet precies bekend. Naar verwachting zal de bijeenkomst in het teken zal staan van een gedachtewisseling over het EU-kankerbestrijdingsplan, de drie wetgevende voorstellen voor de EU-Gezondheidsunie en de voortgang van de onderhandelingen over de verordening voor de evaluatie van gezondheidstechnologie. De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen de minister in een schriftelijk overleg op maandag 8 maart bevragen over de Nederlandse inzet op deze dossiers.

Agenda
  • 08/03: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad dd 16 maart 2021

Schriftelijk overleg Milieuraad 4 maart 2021

Infrastructuur en Waterstaat

De vaste Kamercommissie I&W zal op donderdag 4 maart 2021 een schriftelijk overleg voeren over de Nederlandse inzet voor de Milieuraad van 18 maart a.s. Uit een concept-agenda van het Portugees EU-voorzitterschap blijkt dat de Milieuraad conclusies zal aannemen over de nieuwe EU-strategie chemische stoffen die afgelopen december is verschenen. Het gaat hier om een prioritair EU-dossier voor de Kamercommissie I&W. Ook wordt gewerkt aan de aanname van een Raadsstandpunt over het 8e Milieu Actie-programma. Verder zullen de EU-milieuministers van gedachten wisselen over het recente voorstel voor een verordening inzake (afgedankte) batterijen en over de EU-strategie klimaatadaptatie. Deze zal naar verluidt op 24 februari a.s. verschijnen.

Agenda
  • 08/03: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad dd 16 maart 2021

Kamerdelegatie neemt deel aan digitale Interparlementaire Conferentie GBVB

Buitenlandse Zaken

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal op woensdag 3 en donderdag 4 maart deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU. Vanwege de coronapandemie gaat het om een virtuele bijeenkomst. De Nederlandse delegatie bestaat uit de Tweede Kamerleden (Dijkstra, D66, delegatieleider), Koopmans (VVD), Belhaj (D66) en van Otterloo (50PLUS) en de Eerste Kamerleden Van Apeldoorn (SP) en Huizinga-Heringa (CU).

Tijdens de IPC overleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staat onder meer EU-NAVO samenwerking inclusief een gedachtewisseling met de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, en EU-Afrika relaties. De conferentie is live te volgen via de website van het Portugese parlement.

Agenda
  • 03-04/03: digitale Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid

Informele Raad Buitenlandse Zaken op 4-5 maart 2021

Buitenlandse Zaken

Op 4-5 maart 2021 vindt een informele bijeenkomst plaats van de Raad Buitenlandse Zaken. De agenda is op dit moment nog niet bekend. Ter voorbereiding op deze Raad voert de commissie Buitenlandse Zaken op donderdag 25 februari een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken.

Agenda
  • 25/02: Schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken dd 4-5 maart 2021

Schriftelijke overleg kabinetsappreciatie EU-Gezondheidsunie

Volksgezondheid Welzijn en Sport

In november presenteerde de Europese Commissie een pakket van vier voorstellen voor de EU-Gezondheidsunie, waaronder één beleidsvoorstel en drie wetgevende voorstellen voor de versterking van het Europees Geneesmiddelenbureau, de versterking van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –beheersing, en de verordening voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Inmiddels hebben de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook de kabinetsappreciatie over deze voorstellen ontvangen. In het schriftelijk overleg met de minister op woensdag 24 februari zullen de leden waarschijnlijk dan ook vragen stellen over de Nederlandse inzet voor de onderhandelingen in Brussel.

Agenda
  • 24/02: Schriftelijke overleg EU-Gezondheidsunie

Pagina's