Archief

Zomerreces

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op zomerreces, van 3 juli tot en met 31 augustus. De EU-nieuwsbrief zal na het zomerreces in week 36  van 2020 weer verschijnen. De redactie wenst alle abonnees een prettige recestijd en mooie zomer toe!

Schriftelijk overleg Voorkoming witwassen en financieren terrorisme

Financiën

Op donderdag 2 juli is de inbreng van een schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën over het bnc-fiche ten aanzien van het actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering. In het actieplan stelt de Europese Commissie dat het de komende tijd wil toewerken naar harmonisatie van de regelgeving en in 2021 met een voorstel zal komen voor een Europese toezichthouder tegen witwassen. Het kabinet is positief over deze agenda en riep eerder al op met gelijkgestemde landen om een verdiepingsslag te maken in de Europese aanpak tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Agenda
  • 02/07: Schriftelijk overleg Voorkoming witwassen en financieren terrorisme

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op dinsdag 30 juni debatteren de leden van de commissie voor Financiën met de minister in aanloop naar de vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad op 9 en 10 juli 2020. Op de agenda staat het economische herstel na COVID-19 crisis en het Europese herstelpakket dat onlangs is gepresenteerd. Daarnaast zal de Eurogroep spreken over een nieuwe expertrapport over de kapitaalmarktenunie, een nieuwe voorzitter kiezen en de convergentierapporten bespreken van landen die nog niet zijn toegetreden tot de eurozone.

Agenda
  • 30/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 9-10 juli 2020

Staat van de Europese Unie 2020

Europese Zaken

Op maandag 29 juni vindt er een bijzonder debat plaats in de plenaire zaal in de Tweede Kamer. De woordvoerders Europese Zaken van de fracties spreken met minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok over de nota van het kabinet over de Staat van de Europese Unie 2020. Deze nota vormt het uitgangspunt van het beleid van het kabinet in de Europese Unie. 

Bijzonder aan dit debat is ook dat vanuit de fracties ook Europarlementsleden zullen deelnemen. De Staat van de Europese Unie 2020 begint om 13:30 en duurt tot 21:00. Het wordt live uitgezonden op de website van de Tweede Kamer. 

Agenda
  • 29/06: Staat van de Europese Unie 2020 debat

Agenda Europese Commissie - week 27

Op 1 juli zal het college van Commissarissen spreken over EU-voorstellen inzake jeugdwerkloosheid en de jeugdgarantie, een raadsaanbeveling over middelbaar beroepsonderwijs en het updaten van de vaardighedenagenda. Na afloop van deze beraadslagingen worden de EU-voorstellen gepubliceerd. 

Agenda Raad - week 27

29/6: videoconferentie van de ministers van Landbouw en Visserij

30/6: ministeriële conferentie tussen EU en VN over Syrië.  

 

Agenda Europees Parlement - week 27

Hieronder de belangrijkste highlights in het Europees Parlement deze week. Zie voor meer informatie ook hier

29/6: LIBE - debat over het EU rechtsstatelijkheidsmechanisme met o.a. Europees Commissaris Reynders en het Duitse EU-voorzitterschap.

29/6: ITRE - stemming over een Europese benadering inzake energie opslag.

2/7: DEVE - debat met Europees Commissaris Lenarčič over humanitaire hulp inzake COVID-19 en de vooruitzichten in het MFK.

29/6-2/7: ECON - debat en stemming over de nieuwe directeur van de Europese Bank Autoriteit EBA.

2/7: LIBE - debat over de terugkeerrichtlijn (rapporteur: Strik) en een terugkoppeling over rechtsstatelijkheid door het lid In 't Veld. Verder vindt een debat plaats over kunstmatige intelligentie in het strafrecht.

2/7: AFCO - debat over een aanbeveling aan Hoge Vertegenwoordiger Borrell inzake de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en over een evaluatie van de Europese verkiezingen.

 

 

Plenair debat Europese Green

Plenair debat

Op donderdag 25 juni a.s. vindt vanaf 10.15 uur het plenaire debat over de Europese Green Deal plaats. Het debat moest eerder worden uitgesteld als gevolg van de COVID-19 pandemie waardoor ook het voorbereidende videogesprek met vice-voorzitter Timmermans van de Europese Commissie later heeft plaatsgevonden.

De Mededeling voor de Europese Green Deal werd op 11 december 2019 door de toen net aangetreden Commissie Von der Leyen gepresenteerd als brede groeistrategie met het doel de EU te transformeren naar een klimaatneutrale, circulaire, moderne en concurrerende economie in 2050. In de Green Deal is een groot aantal nieuwe beleidsvoorstellen en initiatieven aangekondigd op het gebied van klimaat, energie, industrie, transport, milieu, landbouw, biodiversiteit, gebouwde omgeving, financiën, R&D, buitenlandse handel en diplomatieke betrekkingen. In reactie op de COVID-19 pandemie heeft de Commissie op 27 mei jl. een omvangrijk pakket uitgebracht voor het herstel van de Europese economie. De Green Deal neemt (samen met de digitaliseringsagenda) in dat pakket een centrale plek in om tot een duurzaam, eerlijk en weerbaar Europa te komen.

Agenda
  • 25/06: Plenair debat Europese Green Deal

Videogesprek Eurocommissaris Valean van Transport

Infrastructuur en Waterstaat

De Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op woensdag 24 juni van 14.00 – 15.30 uur een videogesprek met Eurocommissaris Adina Vălean van Transport. Het gesprek zal in het teken staan van de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit waar de Eurocommissaris momenteel aan werkt en die eind dit jaar zal verschijnen. Daarbij komt ook het herstelpakket aan de orde dat op 27 mei 2020 door de Europese Commissie is gepresenteerd in reactie op de COVID 19 pandemie. Het videogesprek wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer (livestream Tilanuskamer).

Agenda
  • 24/06: Videogesprek Eurocommissaris Vălean

Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Zaken

Op woensdag 24 juni 2020 vindt de laatste procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken voor het zomerreces plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Verschillende kabinetsbrieven gerelateerd aan de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader en het Herstelfonds zullen aan de orde komen. Daarnaast spreken de woordvoerders van de fracties over de mandaatnotitie van de rapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Jetten (D66) over de Conferentie over de Toekomst van Europa.

De besluitenlijst van de procedurevergadering is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 24/06: Procedurevergadering Europese Zaken (via videoverbinding)

Pagina's