Archief

Overleg over onderhandelingen met VK en mogelijke harde Brexit

Europese Zaken

Op woensdag 7 oktober vergadert de commissie Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) over Brexit. Aan de orde komen de onderhandelingen tussen EU en het VK over een nieuw handels- en partnerschapsakkoord en de Nederlandse voorbereidingen op een mogelijk no deal-scenario. Het nieuwe handelsakkoord zou op 1 januari 2021 moeten ingaan, op het moment dat de transitieperiode afloopt, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Het kabinet treft momenteel voorbereidingen voor het geval dat er niet op tijd een nieuw verdrag in werking is getreden.

Agenda
 • 07/10: Algemeen overleg Brexit

Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

Economische Zaken en Klimaat

Op 23 oktober vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) per videoconferentie plaats. Deze informele Raad zal in het teken staan van onderwerpen op het terrein van industrie en interne marktbeleid. Het debat zal zich naar verwachting richten op het economisch herstel van de EU. Hierbij zal het vraagstuk over strategische autonomie en de rol van de interne markt een centrale rol innemen. De RvC volgt op de buitengewone Europese Raad van 1-2 oktober jl. waar de Europese regeringsleiders Raadsconclusies hebben aangenomen over COVID-19, de interne markt, het industriebeleid en digitalisering. De informele Raad wordt voorbesproken via een schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met staatssecretaris Keijzer.

Agenda
 • 09/10: Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen dd 23 oktober 2020

Kamer bespreekt EU-migratiepact

Justitie & Veiligheid

Vorige week presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw EU-migratiepact. Op basis van dat pact moeten lidstaten veel meer samenwerken op het gebied van terugkeer van uitgeprocedeerde migranten en de opvang van asielzoekers. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt over deze voorstellen tijdens het notaoverleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van dinsdag 6 oktober 2020. Tijdens de Raad, die op donderdag en vrijdag is, zullen de Europese bewindspersonen voor migratiebeleid een eerste gedachtewisseling houden.

Het algemeen overleg is omgezet in een notaoverleg, vanwege de nieuwe maatregelen tegen COVID-19, zodat ook moties ingediend kunnen worden en er geen plenaire afronding nodig is.

De Tweede Kamer zal naar verwachting nog regelmatig spreken over het migratiepact. Zo hebben de fracties al besloten een plenair debat te voeren als de kabinetsreactie binnen is. Ook heeft de commissie J&V op 1 oktober schriftelijke vragen gesteld over het pact.

Agenda
 • 06/10: Notaoverleg EU-migratiepact

MFK en rechtsstaat op de agenda van de RAZ

Europese Zaken

Op woensdag 7 oktober spreken de leden van de commissie Europese Zaken met minister Blok ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op 13 oktober. Belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de stand van zaken in de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de jaarlijkse rechtsstatelijkheidsdialoog (inclusief de zopas gepresenteerde landenspecifieke rapporten inzake de rechtsstaat en de Conferentie over de Toekomst over Europa. Tevens zal deze Raad Algemene Zaken de Europese Raad op 15 en 16 oktober voorbereiden).

De Brexit zal apart worden besproken in een algemeen overleg aansluitend aan het algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken.

Agenda
 • 07/10: Algemeen Overleg Raad Algemene Zaken dd 13 oktober

Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Op 12 oktober vindt de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats in Luxemburg. Deze Raad volgt de buitengewone Europese Raad (ER) van 1-2 oktober jl. die grotendeels in het teken van externe betrekkingen stond snel op. Tijdens de ER hebben de regeringsleiders onder meer overeenstemming bereikt over het instellen van sancties tegen Wit-Rusland, en hebben zij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny nogmaals veroordeeld. In de volgende ER van 15-16 oktober aanstaande zullen zij op de kwestie Navalny terugkomen. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen in Luxemburg onder meer van gedachten wisselen over Rusland en de EU-relaties met Latijns-Amerika en de Caribische regio. Deze Raad wordt op dinsdag 6 oktober voorbesproken in een algemeen overleg van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok

Agenda
 • 06/10: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 12 oktober 2020

Agenda Europees Parlement week 41 (Plenaire zitting)

Agenda
 • 05/10: debat over het instellen van een EU Mechanisme voor Democratie, Rechtsstaat en Grondrechten
 • 05/10: debat over de conditionaliteit van Rechtsstaat in het nieuwe MFK en het herstelfonds (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
 • 05/10: debat over vrouwen en besluitvorming in bestuursraden van bedrijven, inclusief stand van zaken van de richtlijn over gender balans binnen beursgenoteerde bedrijven (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
 • 06/10: debat over de conclusies van de Europese Raad op 1 en 2 oktober en voorbereiding van de Europese Raad op 15 en 16 oktober (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
 • 06/10: debat over de Europese Klimaatwet
 • 07/10: debat over buitenlandse zaken (met Hoge Vertegenwoordiger Borrell): vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbaijan, EU verkiezingsmissie in Venezuela, en de situatie in Iran
 • 08/10: debat over de impact van Covid-19 op lange termijn zorgfaciliteiten (verklaring van de Europese Commissie)

Agenda Raad week 41

Agenda
 • 05/10: Videoconferentie van de Eurogroep
 • 06/10: EU-Oekraïne top
 • 06/10: Videoconferentie ministers van Economische Zaken en Financiën (ECOFIN)
 • 08/10: Videoconferentie ministers van Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad dag 1)
 • 09/10: Videoconferentie ministers van Justitie (JBZ-Raad dag 2)

Agenda Europese Commissie week 41

Agenda
 • 06/10: EU Roma strategisch raamwerk voor gelijkheid, inclusie en participatie
 • 06/10: Communicatie over een economisch- en investeringsplan voor de Westelijke Balkan
 • 06/10: Pakket voor uitbreiding van de EU

Voortzetting debat over Europese Top

Plenair debat

Het plenaire debat over de aanstaande Europese Raad wordt voortgezet op woensdag 30 september. De Kamer heeft besloten om de tweede termijn met indiening van moties deze week te plannen, nadat de Europese Raad werd uitgesteld tot 1-2 oktober vanwege de thuisquarantaine van voorzitter Charles Michel. In de eerste termijn van het debat werd uitvoerig stilgestaan bij de situatie in Wit-Rusland en het opleggen van sancties aan bepaalde functionarissen in dat land.

Agenda
 • 30/09: Voortzetting plenair debat Europese Top van 1-2 oktober 2020

Schriftelijk overleg informele Telecomraad

Economische Zaken en Klimaat

Op vrijdag 2 oktober aanstaande vindt het schriftelijk overleg plaats over de informele Telecomraad van 14-15 oktober 2020 in Duitsland. Tijdens deze informele Raad zullen politieke discussies plaatsvinden over actuele onderwerpen op het gebied van Europese telecommunicatie en digitaal beleid. Hierbij kan gedacht worden aan een discussie over de Digital Service Act, die de Commissie naar verwachting in december van dit jaar zal presenteren. Waarschijnlijk zal ook kunstmatige intelligentie aan de orde komen. Hierover heeft de Commissie reeds een witboek gepresenteerd, ter voorbereiding op nieuwe EU-wetgeving die naar verwachting begin 2021 zal volgen.

De informele Raad vindt enkele dagen voor de presentatie van het nieuwe werkprogramma van de Europese Commissie plaats. In haar toespraak over de Staat van de Unie 2020 stelde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al dat dit Europa’s digitale decennium moet worden. Von der Leyen is van mening dat Europa het voortouw moet nemen op digitaal gebied. De EU zou zich moeten laten leiden door duidelijke beginselen, zoals: het recht op privacy en connectiviteit, de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van gegevens en cyberbeveiliging.

Agenda
 • 02/10: Schriftelijk overleg informele Telecomraad van 14-15 oktober 2020

Pagina's