Archief

Agenda Raad - week 3

Er zijn geen Raden voorzien tijdens week 3.

Kerstreces

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op kerstreces. De EU-nieuwsbrief zal na het kerst- en nieuwjaarsreces in week 3 van 2020 weer verschijnen. De redactie wenst alle abonnees een prettige recestijd en mooie feestdagen toe!

Agenda
  • 13/01: Eerste EU-Nieuwsbrief van 2020

Financien en Europese Zaken op werkbezoek naar Parijs

Europese Zaken en Financiën

De commissies Europese Zaken en Financiën brengen van woensdag 8 tot en met 10 januari 2020 een gezamenlijk werkbezoek aan Parijs. Het werkbezoek staat in het teken van de Europese en financiële actualiteiten, zoals de Brexit, de EU-meerjarenbegroting en de bankenunie. De delegatie spreekt met parlementariërs van de Assemblée Nationale en met Franse bewindspersonen en hoge ambtenaren. Ook is een bezoek voorzien aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO.

De delegatie bestaat uit de volgende Kamerleden: Belhaj (delegatieleider, D66), Anne Mulder (VVD), De Vries (VVD), Tony van Dijck (PVV), Omtzigt (CDA), Sneller (D66), Snels (GL), Leijten (SP), Van Otterloo (50PLUS) en Azarkan (DENK).

Agenda
  • 08-10/01: Werkbezoek Parijs

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 19 december vindt de laatste procedurevergadering voor het kerstreces van de commissie Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. Op de agenda staan onder meer kabinetsbrieven over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in Malta en de status van de onderhandelingen betreffende Brexit. Ook zijn er enkele stafnotities geagendeerd over de behandeling van het nieuwe Werkprogramma van de Europese Commissie in de Kamer en de voorbereiding van de nieuwe kennisagenda van de commissie Europese Zaken.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 19/12: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Hoofd Taskforce Michel Barnier bezoekt Kamer

Europese Zaken

Het hoofd van de Taskforce voor de Relaties met het Verenigd Koninkrijk, de heer Michel Barnier, bezoekt op maandag 16 december de Tweede Kamer. In een (besloten) gesprek met de commissie Europese Zaken zal hij ingaan op de voorbereiding van de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vertrekt, hoogstwaarschijnlijk op 31 januari 2020, start de nieuwe fase in de relatie met het VK. Een alomvattend akkoord over de betrekkingen tussen EU en VK zou idealiter voor het einde van 2020 moeten worden afgerond. In dit nieuwe akkoord worden niet alleen de handelsbetrekkingen geregeld maar ook afspraken gemaakt over visserij, politie en justitie, data-uitwisseling, samenwerking op klimaatbeleid en overige zaken.

Agenda
  • 16/12: Gesprek met Michel Barnier

Europees Parlement - Week 51

16/12: Debat over de benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank.

16/12: Debat over eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie - BEPS 2.0, stemmingen volgen op 18/12.

16/12: LIBE: Gedachtewisseling met commissaris Schinas.

16/12: LIBE: Presentatie van het voorzitterschap over de evaluatie van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat en presentatie over de Artikel 7(1) produre betreffende Hongarije.

16/12: LIBE: Stand van zaken met betrekking tot de situatie van de rechtsstaat in Polen in het kader van de Artikel 7(1) procedure.

16/12: ENVI: Gedachtewisseling met commissaris Timmermans over de European Green Deal. 

17/12: Commissieverklaring: de rechtstaat op Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia, stemmingen volgen op 18/12.

17/12: Verkiezing van de Europese Ombudsman.

18/12: CAP: financiële discipline vanaf boekjaar 2021 en flexibiliteit tussen pijlers met betrekking tot het kalenderjaar 2020.

18/12: Debat over de compatibiliteit tussen de huidige EU-Mercosur vrijhandelsovereenkomst en het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Green Deal.

18/12: Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger over de situatie van de Oeigoeren in China.

 

Europese Raad - Week 51

16-17/12: Raad Landbouw en Visserij.

19-12: Milieuraad.

Europese Commissie - Week 51

17/02: Dombrovskis: Europees Semester pakket (jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020, aanbeveling voor het eurogebied, rapport over waarschuwingsmechanismen, gezamenlijk verslag overwerkgelegenheid en prestatierapport over de interne markt 2019).

Nederlandse ambassadeur licht EU-prioriteiten Kroatie toe

Europese Zaken

Op donderdag 12 december ontvangt de commissie Europese Zaken de ambassadeur van Nederland in Zagreb, de heer Voskamp, voor een briefing over de Europese prioriteiten van Kroatië. Kroatië is in de eerste helft van 2020 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en (in)formele topbijeenkomsten organiseren. Zo zal Kroatië een top over de Westelijke Balkan organiseren in mei 2020.

Agenda
  • 12/12: Ontvangst Nederlandse ambassadeur in Kroatië

Plenair debat Europese Top d.d. 12-13 december

Plenair debat

Op dinsdag 10 december debatteren de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken met minister-president Rutte over de Europe Raad (ER), die plaats zal vinden op 12-13 december in Brussel.

De Kamerleden zullen de premier bevragen over de geannoteerde agenda voor de ER. Op de agenda staan onder meer de thema’s klimaat, de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en actuele ontwikkelingen op internationaal niveau.

Agenda
  • 10/12: Plenair debat Europese Top dd 12-13 december 2019

Pagina's