Archief

Agenda Europese Commissie - week 36

De agenda van de Europese Commissie is nog niet gepubliceerd bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief. 

Agenda Raad - week 36

Van 31/8-1/9 vindt een informele Landbouwraad plaats.

Agenda Europees Parlement - week 36

31/8-1/9: BUDG - bespreking van MFF, eigen middelen en herstelplan, deels in aanwezigheid van de Duitse minister van Europese Zaken Roth, en stemming over rapport eigen middelen.

31/8-1/9: EMPL - debat over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting (rapporteur Van Sparrentak), de aanpak van COVID-19 en een gesprek met Europees Commissaris Suica over de impact van demografische veranderingen.

1/9: AFET - gedachtenwisseling met de hoofden van de EU delegaties in Hong Kong en in Turkije.

2-3/9: TRAN - bespreking van en stemming over het conceptrapport over de wet inzake digitale diensten en gesprek met de Commissie over de vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt n.a.v. COVID-19. Ook wordt gesproken over de gevolgen van COVID-19 voor het Europees luchtverkeer en de gevolgen van de Brexit op de spoorveiligheid in de Eurotunnel, het trans Europees vervoernetwerk en de oprichting van een herstelfaciliteit.

2/9: ECON - gedachtenwisseling met de Duitse minister van Financiën Scholz.

2-3/9: LIBE - overweging van amendementen op het rapport inzake het rechtsstatelijkheidsmechanisme en het rapport inzake implementatie terugkeerrichtlijn (rapporteur: Strik) 

 

Zomerreces

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op zomerreces, van 3 juli tot en met 31 augustus. De EU-nieuwsbrief zal na het zomerreces in week 36  van 2020 weer verschijnen. De redactie wenst alle abonnees een prettige recestijd en mooie zomer toe!

Schriftelijk overleg Voorkoming witwassen en financieren terrorisme

Financiën

Op donderdag 2 juli is de inbreng van een schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën over het bnc-fiche ten aanzien van het actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering. In het actieplan stelt de Europese Commissie dat het de komende tijd wil toewerken naar harmonisatie van de regelgeving en in 2021 met een voorstel zal komen voor een Europese toezichthouder tegen witwassen. Het kabinet is positief over deze agenda en riep eerder al op met gelijkgestemde landen om een verdiepingsslag te maken in de Europese aanpak tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Agenda
  • 02/07: Schriftelijk overleg Voorkoming witwassen en financieren terrorisme

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op dinsdag 30 juni debatteren de leden van de commissie voor Financiën met de minister in aanloop naar de vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad op 9 en 10 juli 2020. Op de agenda staat het economische herstel na COVID-19 crisis en het Europese herstelpakket dat onlangs is gepresenteerd. Daarnaast zal de Eurogroep spreken over een nieuwe expertrapport over de kapitaalmarktenunie, een nieuwe voorzitter kiezen en de convergentierapporten bespreken van landen die nog niet zijn toegetreden tot de eurozone.

Agenda
  • 30/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 9-10 juli 2020

Staat van de Europese Unie 2020

Europese Zaken

Op maandag 29 juni vindt er een bijzonder debat plaats in de plenaire zaal in de Tweede Kamer. De woordvoerders Europese Zaken van de fracties spreken met minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok over de nota van het kabinet over de Staat van de Europese Unie 2020. Deze nota vormt het uitgangspunt van het beleid van het kabinet in de Europese Unie. 

Bijzonder aan dit debat is ook dat vanuit de fracties ook Europarlementsleden zullen deelnemen. De Staat van de Europese Unie 2020 begint om 13:30 en duurt tot 21:00. Het wordt live uitgezonden op de website van de Tweede Kamer. 

Agenda
  • 29/06: Staat van de Europese Unie 2020 debat

Agenda Europese Commissie - week 27

Op 1 juli zal het college van Commissarissen spreken over EU-voorstellen inzake jeugdwerkloosheid en de jeugdgarantie, een raadsaanbeveling over middelbaar beroepsonderwijs en het updaten van de vaardighedenagenda. Na afloop van deze beraadslagingen worden de EU-voorstellen gepubliceerd. 

Agenda Raad - week 27

29/6: videoconferentie van de ministers van Landbouw en Visserij

30/6: ministeriële conferentie tussen EU en VN over Syrië.  

 

Agenda Europees Parlement - week 27

Hieronder de belangrijkste highlights in het Europees Parlement deze week. Zie voor meer informatie ook hier

29/6: LIBE - debat over het EU rechtsstatelijkheidsmechanisme met o.a. Europees Commissaris Reynders en het Duitse EU-voorzitterschap.

29/6: ITRE - stemming over een Europese benadering inzake energie opslag.

2/7: DEVE - debat met Europees Commissaris Lenarčič over humanitaire hulp inzake COVID-19 en de vooruitzichten in het MFK.

29/6-2/7: ECON - debat en stemming over de nieuwe directeur van de Europese Bank Autoriteit EBA.

2/7: LIBE - debat over de terugkeerrichtlijn (rapporteur: Strik) en een terugkoppeling over rechtsstatelijkheid door het lid In 't Veld. Verder vindt een debat plaats over kunstmatige intelligentie in het strafrecht.

2/7: AFCO - debat over een aanbeveling aan Hoge Vertegenwoordiger Borrell inzake de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en over een evaluatie van de Europese verkiezingen.

 

 

Pagina's