Archief

Agenda Raad week 5

Agenda
 • 02-03/02: Raad voor Concurrentievermogen (Onderzoek en Innovatie)

Agenda Europese Commissie week 5

Agenda
 • Presentatie van het 'Europe Beating Cancer Plan' door Eurocommissaris Schinas

Rechtsstaat op de agenda

Europese Zaken

Op woensdag 27 januari aanstaande spreken de woordvoerders van de fracties met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie.

Zo zal het verslag van de rapporteurs rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, Bosman (VVD) en van der Graaf (ChristenUnie) op de agenda staan. Daarnaast zal het jaarlijkse rapport van de Europese Commissie over de rechtsstaat in de landen van de Europese Unie worden besproken alsmede de kabinetsappreciatie van het onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening.

Agenda
 • 27/01: Algemeen overleg rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Commissie J&V stelt vragen over voortgang EU-migratiepact

Justitie & Veiligheid

Op 28 en 29 januari vergaderen de Europese migratieministers met elkaar over de hervormingen van het asielbeleid en over de toekomst van Schengen. Er zal vooral worden gesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het EU-migratiepact. De commissie voor Justitie en Veiligheid voerde op maandag 25 januari schriftelijk overleg over deze EU-bijeenkomst.

Agenda
 • 25/01: Schriftelijk overleg EU-migratiepact

Commissie J&V stelt vragen over voortgang EU-migratiepact

Justitie & Veiligheid

Op 28 en 29 januari vergaderen de Europese migratieministers met elkaar over de hervormingen van het asielbeleid en over de toekomst van Schengen. Er zal vooral worden gesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het EU-migratiepact. De commissie voor Justitie en Veiligheid voerde op maandag 25 januari schriftelijk overleg over deze EU-bijeenkomst.

Agenda
 • 25/01: Schriftelijk overleg EU-migratiepact

Schriftelijk overleg Informele JBZ-Raad

Justitie & Veiligheid

Ministers spreken tijdens de informele JBZ-Raad (in videoformat) voor wat betreft de algemene justitie- en veiligheidonderwerpen over de verordening tot herziening van het mandaat van het EU-agentschap voor politiesamenwerking Europol, bescherming van intellectueel eigendom, en over bescherming van rechten en toegang tot het recht voor kwetsbare volwassenen. Mogelijk wordt er ook gesproken over enkele grote initiatieven die de Commissie afgelopen december heeft gelanceerd: een pakket voorstellen gericht op digitalisering van de rechtspraak, een EU-strategie inzake cybersecurity en een contra-terrorismeagenda.

Agenda
 • 25/01: Schriftelijk overleg JBZ-Raad dd 28-29 januari 2021

Agenda Europees Parlement week 4

Agenda
 • In verschillende commissies wordt door Portugese vakministers de specifieke prioriteiten van het Portugese voorzitterschap gepresenteerd: AFCO, AFET. AGRI, CULT, EMPL, FEMM, IMCO, INTA, ITRE, JURI, PECH, TRAN
 • 25/01 [CULT]: Uitwisseling over het 'Bauhaus Initiatief' met Eurocommissaris Gabriel, nabeschouwing over het EU-VK akkoord over de toekomstige relatie, gedachtewisseling over de digitale toekomst van de EU (digitale interne markt, AI)
 • 25/01 [FEMM]: Gedachtewisseling over de situatie van seksuele en reproductieve rechten in de EU, met een focus op de gezondheid van vrouwen
 • 25/01 [INGE]: Publieke hoorzitting over mogelijke bedreigingen van bemoeienis van derde landen in een geopolitieke context
 • 25/01 [PECH]: Uitwisseling over het Brexit Adjustment Reserve, met de Europese Commissie, en gesprek over de beveiligingsprocedures tussen EU-VK voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde
 • 25/01 [TRAN]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de 'Connecting Europe facility' en presentatie door Eurocommissaris Valean over de 'Sustainable and Smart Mobility Strategy'
 • 26/01 [FISC]: Publieke hoorzitting over de impact van Brexit op het gelijk speelveld in de context van belastingen
 • 26/01 [PETI]: Uitwisseling over een burgerpetitie over de discriminatie van LHBTIQ-personen en LHBT-vrije zones in Polen
 • 27/01 [AFCO]: Gesprek over het werkdocument over participatie van burgers en het maatschappelijk middenveld in de Conferentie over de toekomst van Europa
 • 27/01 [DROI-AFET]: Uitwisseling over het nieuwe 'EU Human Rights Sanctions Regime' met verschillende experts
 • 27/01 [EMPL]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over het 'European Social Fund Plus'
 • 27/01 [INTA]: Gesprek over de van 'Boer tot Vork-strategie', over een gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem
 • 27/01 [INTA]: Uitwisseling over het besluit over de EU-VK-overeenkomst over veiligheidsprocedures voor het uitwisselen van beschermde, geclassificeerde, informatie
 • 27-28/01 [SEDE]: Uitwisseling over een nieuwe EU-VS-agenda 'for global change' en perspectieven voor toekomstige bilaterale dialogen met de VS over veiligheid en defensie

Agenda Europese Commissie week 4

Agenda
 • Presentatie van het Groenboek over vergrijzing, door Eurocommissaris Suica

Agenda Raad week 4

Agenda
 • 25/01: Landbouw- en Visserijraad
 • 25/01: Raad Buitenlandse Zaken

Schriftelijke voorbereiding Raad Concurrentievermogen

Economische Zaken en Klimaat

Op 3 februari staat de eerste informele Raad voor Concurrentievermogen over Onderzoek en Innovatie gepland onder Portugees EU-voorzitterschap. Op de agenda van deze informele Raad staat naar verluidt het onderwerp ‘aantrekkelijke en duurzame carrières voor onderzoekers’.

Daarbij heeft het Portugees EU-voorzitterschap de prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie reeds gepresenteerd. Het betreft het versterken van O&I in Europa, door onder meer het doel te behalen van 3% van het BBP te investeren in onderzoek in 2030. Daarbij zal Portugal aandacht geven aan het lanceren van het Horizon Europe programma. 

Vervolgens heeft de COVID-19 pandemie het belang van het versterken van beleid op het terrein van onderzoek en innovatie laten zien, net als het belang van het versterken van de samenwerking tussen lidstaten en het vernieuwen van de Europese Onderzoeksruimte. Ten slotte zal het Portugese EU-voorzitterschap ernaar streven om een bijdrage te leveren aan bredere toegang tot wetenschap en onderzoek, met aandacht voor ‘burgerwetenschap’.  

De inbrengdatum van het schriftelijk overleg van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat met de minister van OCW en de staatssecretaris van EZK is gepland op vrijdag 22 januari aanstaande.

Agenda
 • 22/01: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen voor Onderzoek dd 3 februari 2020

Pagina's