Archief

Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op dinsdag 27 oktober leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg met de minister over de ingelaste EU-Gezondheidsraad op 30 oktober aanstaande. De leden zullen de minister naar verwachting vragen naar de Nederlandse inzet als het gaat om de rol van de EU bij de hervorming en versterking van de WHO. Ook zullen de leden naar verwachting vragen stellen over de eventuele Nederlandse inbreng tijdens de World Health Assembly die van 9 tot 14 november aanstaande plaatsvindt. Verder zal het schriftelijk overleg waarschijnlijk ingaan op de recent ingenomen positie van de Raad op het EU4Health programma.

Agenda
 • 27/10: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad

Agenda Europees Parlement week 44

Agenda
 • 26/10 [INGE - Buitenlandse inmenging]: gedachtewisseling met verschillende onderzoekers en de oprichter van Bellingcat
 • 26/10 [AFET]: uitwisseling over de bemiddelingsactiviteiten van de EU (met o.a. SG EEAS)
 • 26-27/10 [IMCO]: overleg over een actieplan voor circulaire economie, de toekomst van de vrije uitwisseling van diensten en intra-EU arbeidsmobiliteit
 • 26-27/10 [JURI]: ICM over 'Better law making from a digital perspective'
 • 26-27/10 [AIDA - Kunstmatige Intelligentie]: uitwisseling met Eurocommissarissen Breton en Vestager
 • 26-27/10 [LIBE]: gedachtewisseling over de situatie in het Kara Tepe kamp en toekomstige uitdagingen voor asiel-/migratiemanagement op de Griekse eilanden
 • 27/10 [ITRE]: gedachtewisseling over een EU brede beoordeling van nationale energie- en klimaatplannen in het licht van de 2030-doelstellingen
 • 27/10 [BECA - Beating Cancer]: uitwisseling over het 'Beating Cancer Plan' met Eurocommissaris Kyriakides
 • 27/10 [ECON]: gedachtewisseling over de gevolgen van de financiële sector na Brexit
 • 28/10 [AFCO]: uitwisseling over dialogen met en participatie van burgers in Europese besluitvorming
 • 28/10 [BUDG]: uitwisseling over de stand van zaken omtrent het MFK, de eigen middelen en het herstelfonds
 • 28/10 [FISC]: gedachtewisseling over de stand van zaken van de hervorming van het internationale belastingsysteem
 • 28-29/10 [EMPL]: overleg over de European Skills Agenda en een sterk sociaal Europa voor 'Just Transitions'
 • 28-29/10 [EMPL]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Schinas over de European Skills Agenda, de Europese Onderwijsruimte en het digitale onderwijsplan
 • 28-29/10 [ENVI]: gedachtewisseling over een EU carbon adjustment mechanism dat in overeenstemming is met WTO richtlijnen
 • 28-29/10 [PETI]: gedachtewisseling over het jaarrapport over de activiteiten van de EUropese Ombudsman (2019)
 • 28-29/10 [SEDE]: gedachtewisseling over de bedreigingen van IS met de EU counter-terrorisme coördinator
 • 28-29/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over 'Connecting Europe' en 'European Year of Rail (2021)'
 • 29/10 [AFCO-LIBE-JURI-PETI]: hoorzitting over Europees Burgerschap

Agenda Raad week 44

Agenda
 • 29/10: Informele videoconferentie Europese Raad [over Covid-19]
 • 30/10: Videoconferentie Gezondheidsraad

Agenda Europese Commissie week 44

Agenda
 • 28/10: Communicatie over aanvullende maatregelen tegen de gevolgen van Covid-19
 • 28/10: Voorstel voor een eerlijk minimumloon in de EU
 • 28/10: Voorstel voor customs single window

Herfstreces

De Tweede Kamer is deze week met herfstreces

Agenda Europees Parlement (plenaire zitting) week 43

Agenda
 • 19/10: Debat over een aantal onderwerpen inzake digitale services en kunstmatige intelligentie
 • 19/10: Debat over de toekomst van onderwijs in Europa in de context van Covid-19
 • 20/10: Debat over een aantal onderwerpen inzake het gezamenlijk landbouwbeleid (GLB)
 • 20/10: Debat over het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie
 • 20/10: Debat over aanbevelingen voor de Raad en de Hoge Vertegenwoordiger over relaties met Wit-Rusland
 • 20/10: Debat over politiegeweld binnen de EU
 • 21/10: Debat over de Raadsconclusies van de Europese Raad van 15 en 16 oktober, met name over de onderhandelingen over de toekomstige relaties met het Verenigd Koninkrijk
 • 21/10: Debat over EU-maatregelen om de economische en sociale gevolgen van Covid-19 te verzachten
 • 22/10: Debat over veiligheidsrisico's door het verkopen van EU-paspoorten en visa's aan criminelen
 • 22/10: Debat over de staat van de energie-unie

Agenda Raad week 43

Agenda
 • 19-20/10: Landbouw- en visserijraad
 • 23/10: Milieuraad

Agenda Europese Commissie week 43

Agenda
 • 19/10: Presentatie Commissie Werkprogramma 2021
 • 19/10: Gezamenlijk voorstel voor een Raadsverordening over restrictieve maatregelen tegen mensenrechtenschendingen

Europese top over Brexit en klimaat

Europese Zaken

Woensdag 14 oktober voert de commissie Europese Zaken een notaoverleg met minister-president Rutte over de agenda van de Europese Raad van 15 en 16 oktober in Brussel. Het verstrijken van de transitieperiode na de Brexit op 31 december a.s. en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk staat hoog op de agenda van deze Europese top. Ook zullen de regeringsleiders mogelijk het Europese broeikasgasreductiedoel voor 2030 vaststellen. Nederland behoort samen met een aantal andere lidstaten tot de ambitieuze voorhoede in de EU die voorstander is van 55% reductie in 2030. Tot slot spreken de regeringsleiders over de betrekkingen met de Afrikaanse Unie en de coördinatie van de COVID-19-pandemie in de EU.

Agenda
 • 14/10: Notaoverleg Europese Raad dd 15-16 november 2020

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 15 oktober 2020 vindt de eerstvolgende digitale procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden spreken onder meer over de behandeling van de Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit en zij zullen spreken over de nieuwe EU-voorstellen en voortgangsrapportages op het gebied van de EU-uitbreiding.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
 • 15/10: Procedurevergadering Europese Zaken

Pagina's