Archief

Agenda Raad - week 25

Onderstaande raden vinden plaats door middel van videoconferenties.

15/6: EU-VK conferentie op hoog niveau tussen Michel, Von der Leyen, Sassoli, Barnier en Johnson

15/6: Raad voor Cohesiebeleid

15/6: Raad Buitenlandse Zaken

15/6: Energieraad

16/6: Defensieraad

16/6: Raad Algemene Zaken

18/6: Europese Raad met leiders Oostelijk Partnerschap

19/6: Europese Raad

Agenda Europees Parlement - week 25

Van 17-19 juni vindt de plenaire vergadering van het Europees Parlement plaats. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere: de anti-racisme protesten, het MFK en herstelplan, de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, het openen van de Schengen grenzen, de conferentie over de toekomst van Europa en de impact van disinformatiecampagnes.

Daarnaast vinden de volgende commissievergaderingen plaats:

15/6: DEVE - debat over de impact van COVID-19 op voedselonzekerheid en armoede, en over het EU-antwoord op de COVID-19 pandemie in ontwikkelingslanden.

15/6: ECON - hoorzitting over de impact van COVID-19 op de EU economie en mogelijke beleidsreacties incl monetaire en fiscale maatregelen.

15/6: LIBE: gestructureerde dialoog met Commissaris voor Waarden en Transparantie Jourova en debat over de situatie van vluchtelingen en migranten in het Centrale Middellandse Zeegebied.

16/6: ENVI - stemmingen over de EU bosstrategie en debat over de nationale enegie en klimaatplannen en over het EU herstelplan en de link ervan met de Green deal en COVID-19.

16/6: ITRE - stemmingen over het EIT en de strategische agenda van het EIT en een debat met Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd Gabriel.

15-16/6: JURI - regelgeving inzake controle van lidstaten op de uitoefening van implementerende macht door de Europese Commissie; kunstmatige intelligentie bij civiel en militair gebruik, ethische aspecten, bij gebruik in onderwijs, cultuur en de audiovisuele sector en door politie en juridische autoriteiten bij criminaliteit.

16/6: PETI: debat over vaccinatie tegen COVID-19, de beperking van informatierechten door COVID-19 en over douanetarieven op rundvlees door COVID-19.

 

 

SO informele videoconferentie EU-ministers Milieu en Klimaat

Infrastructuur en Waterstaat

Op dinsdag 23 juni vindt onder Kroatisch EU-voorzitterschap een informele videoraad plaats van EU-milieu en –klimaatministers. Ter voorbereiding kunnen fracties in een schriftelijk overleg uiterlijk donderdag 11 juni 2020 om 12.00 uur hun inbreng leveren. Tijdens de video-Milieuraad zal een beleidsdebat plaatsvinden over het groene herstel van de Europese economie in het kader van het herstelpakket dat de Commissie op 27 mei 2020 heeft uitgebracht. De focus van het debat zal liggen op klimaat (inclusief de EU-klimaatwet) en milieu (circulaire economie en biodiversiteit).

Agenda
  • 11/06: Schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 22 juni

Videogesprek met vicevoorzitter Frans Timmermans over de Europese Green Deal

Economische Zaken en Klimaat

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat voert op donderdag 11 juni a.s. een videogesprek met vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie over de Europese Green Deal. Twee eerder ingeplande gesprekken moesten, vanwege de maatregelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 virus, worden uitgesteld.

De Mededeling voor de Europese Green Deal werd op 11 december 2019 door de toen net aangetreden Commissie Von der Leyen gepresenteerd als brede groeistrategie met het doel de EU te transformeren naar een klimaatneutrale, circulaire, moderne en concurrerende economie in 2050. In de Green Deal is een groot aantal nieuwe beleidsvoorstellen en initiatieven aangekondigd op het gebied van klimaat, energie, industrie, transport, milieu, landbouw, biodiversiteit, gebouwde omgeving, financiën, R&D, buitenlandse handel en diplomatieke betrekkingen.

In reactie op de COVID-19 pandemie heeft de Commissie op 27 mei jl. een omvangrijk pakket uitgebracht voor het herstel van de Europese economie. De Green Deal neemt (samen met de digitaliseringsagenda) in dat pakket een centrale plek in om tot een duurzaam, eerlijk en weerbaar Europa te komen.

Naast onderwerpen op het terrein van klimaat en energie, hebben de aanwezige leden ook de mogelijkheid in te gaan op onderwerpen als circulaire economie, landbouw, biodiversiteit, transport en renovatie.

Agenda
  • 11/06: Technische briefing met vicevoorzitter Frans Timmermans

Briefing over Duitse EU-Voorzitterschap

Europese Zaken

Op woensdag 10 juni spreken de leden van de commissie Europese Zaken met de ambassadeur van Nederland in Berlijn, de heer Wepke Kingma, voor een briefing via videoverbinding over de Europese prioriteiten van Duitsland. Duitsland is in de tweede helft van 2020 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en informele topbijeenkomsten organiseren. Zo is de verwachting dat het Duitse EU-voorzitterschap zich zal focussen op de afronding van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.

Agenda
  • 10/06: Nederlandse ambassadeur in Berlijn inzake het Duitse EU-voorzitterschap (via videoverbinding)

Raad Algemene Zaken over Brexit en EU-begroting

Europese Zaken

Op woensdag 10 juni vergadert de commissie Europese Zaken met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op dinsdag 16 juni via videoverbinding wordt gehouden. In deze RAZ is een inleidende gedachtewisseling over de gewijzigde EU-meerjarenbegroting en het Europees herstelpakket voorzien, ter voorbereiding op de Europese Raad van vrijdag 19 mei.

Ook zullen de ministers de stand van zaken in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie bespreken. Voor 1 juli a.s. moet een besluit genomen worden over eventuele verlenging van de onderhandelingen en de transitieperiode na de Brexit, die op dit ogenblik op 31 december van dit jaar zou eindigen. Ook presenteren Duitsland, Portugal en Slovenië in de RAZ hun gezamenlijke trioprogramma voor het EU-voorzitterschap in de komende anderhalf jaar.

Op de agenda van het algemeen overleg staan verder enkele brieven over transparantie in de EU en over de relatie met en het EU-toetredingsperspectief van landen in de Westelijke Balkanregio.

Agenda
  • 10/06: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 juni

Brexit briefings

Europese Zaken

Op dinsdag 9 juni vinden er twee besloten briefings via videoverbinding plaats ter voorbereiding van het algemeen overleg Brexit / nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk op 18 juni aanstaande.

Eerst spreken de leden van de commissie Europese Zaken met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier over de stand van zaken in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en aansluitend is er een ambtelijke technische briefing door het Hoofd van de Nederlandse Taskforce Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse afgevaardigde in de Raadswerkgroep Verenigd Koninkrijk.

Agenda
  • 09/06: Briefings inzake onderhandelingen nieuw partnerschap EU-VK (via videoverbinding)

Schriftelijk overleg informele EU-Gezondheidsraad

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op dinsdag 9 juni leveren de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun inbreng voor het schriftelijke overleg met de minister van VWS over de informele EU-Gezondheidsraad in de vorm van een videoconferentie van 12 juni aanstaande. Net zoals de afgelopen maanden zal de EU-Gezondheidsraad met name in het teken staan van de COVID-19 crisis. De leden zullen de minister naar verwachting bevragen over het herstelpakket dat op 27 mei jl. door de Europese Commissie is gepresenteerd. In het bijzonder zullen de leden daarbij ingaan op het aangekondigde EU4Health programma. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 behandelingen en medicijnen zullen mogelijk aan bod komen.

Agenda
  • 09/06: Schriftelijk overleg informele EU-Gezondheidsraad

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin

Financiën

Op maandag 8 juni spreekt de commissie voor Financiën met minister Hoekstra in aanloop naar de Eurogroep en Ecofinvergadering. Op de agenda staan het herstelpakket dat door de Europese Commissie is gepresenteerd om de EU uit de economische problemen te houden in verband met Corona. Daarnaast zal gesproken worden over de uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Tot slot staat bankentoezicht op het programma evenals het verscherpte toezicht op Griekenland.

Agenda
  • 08/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin d.d. 9 juni

Raad Algemene Zaken over Brexit en EU-begroting

Europese Zaken

Op woensdag 10 juni vergadert de commissie Europese Zaken met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op dinsdag 16 juni via videoverbinding wordt gehouden. In deze RAZ is een inleidende gedachtewisseling over de gewijzigde EU-meerjarenbegroting en het Europees steunpakket voorzien, ter voorbereiding op de Europese Raad van vrijdag 19 mei.

Ook zullen de ministers de stand van zaken in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie bespreken. Voor 1 juli a.s. moet een besluit genomen worden over eventuele verlenging van de onderhandelingen en de transitieperiode na de Brexit, die op dit ogenblik op 31 december van dit jaar zou eindigen. Ook presenteren Duitsland, Portugal en Slovenië in de RAZ hun gezamenlijke trioprogramma voor het EU-voorzitterschap in de komende anderhalf jaar.

Op de agenda van het algemeen overleg staan verder enkele brieven over transparantie in de EU en over de relatie met en het EU-toetredingsperspectief van landen in de Westelijke Balkanregio.

Pagina's