Archief

Europese Commissie - week 11

Op 10 maart zal de Europese Commissie de volgende voorstellen publiceren op het terrein van de Vice-voorzitters Vestager en Dombrovskis: 

- een Europese Industrie strategie

- een strategie voor het MKB

- een verslag over belemmeringen voor de interne markt

- een actieplan voor handhaving van de interne markt.

Op het terrein van Vice-voorzitter Timmermans zal op dezelfde dag een actieplan inzake de nieuwe circulaire economie worden gepubliceerd. 

 

 

Raad - week 11

10-11/3: informele Transport Raad (zeevervoer)

12/3: Raad Buitenlandse Zaken (handel)

13/3: Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

 

Raad Buitenlandse Zaken Handel op 12 maart aanstaande in Brussel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op donderdag 5 maart bespreekt de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met minister Kaag de komende Raad Buitenlandse Zaken/Handel. De formele Raad vindt plaats op 12 maart in Brussel, en de volgende onderwerpen staan op de agenda. Allereerst ligt het bereikte handelsakkoord tussen de EU en Vietnam in de Raad voor ter goedkeuring. Daarnaast zullen de ministers spreken over de handelsbetrekkingen van de EU met de VS. Naar verwachting zal bij dit agendapunt worden stilgestaan bij de door Eurocommissaris Hogan aangekondigde “mini deal” met de VS. Ook zal worden ingegaan op de handelsbetrekkingen tussen de EU en China. Tijdens de lunch zal worden gesproken over de lopende bilaterale handelsbesprekingen.

Agenda
  • 05/03: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 12 maart 2020

Gesprek ambassadeur Verenigd Koninkrijk in Nederland

Europese Zaken

Op donderdag 5 maart spreken de leden van de commissie Europese Zaken met de heer Wilson, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en over de bilaterale relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Naast leden van de commissie Europese Zaken kunnen leden van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en leden van de Contactgroep Verenigd Koninkrijk aansluiten bij het gesprek.

Agenda
  • 05/03: Gesprek ambassadeur Verenigd Koninkrijk in Nederland

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 5 maart vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. Verschillende kabinetsbrieven zullen aan de orde komen, die onder meer betrekking hebben op de dossiers EU-uitbreiding/Westelijke Balkan, de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020, de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en de Conferentie over de Toekomst van Europa.  De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 05/03: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Kamerdelegatie neemt deel aan Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid

Buitenlandse Zaken

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal van maandag 2 tot en met woensdag 4 maart deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU in Zagreb, Kroatië. De Nederlandse delegatie bestaat uit het Tweede Kamerlid Koopmans (VVD) en de Eerste Kamerleden Van Ballekom (VVD) en Van Apeldoorn (SP).

Tijdens de IPC overleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staat onder meer uitbreiding, het Oostelijk Partnerschap, Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO), de rol van vrouwen in vrede en veiligheid en Europese defensiesamenwerking.

Agenda
  • 02-04/03: Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid

Informele Raad Buitenlandse Zaken: werkmethoden, Rusland en Turkije

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 4 maart vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de informele Raad Buitenlandse Zaken die op 5-6 maart plaatsvindt in Zagreb.

Tijdens deze informele Raad zullen de ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de werkmethoden van de Raad. Naar verwachting zal daarbij onder meer worden stilgestaan bij de besluitvormingsprocedures binnen de Raad en manieren om de huidige deadlock in de besluitvorming tegen te gaan. Verder zullen de ministers van gedachten wisselen over de relatie tussen de EU en Rusland, evenals de relatie tussen de EU en Turkije. Tijdens een informele Raad vindt geen besluitvorming plaats.

Agenda
  • 04/03: Algemeen overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken d.d. 5 en 6 maart 2020

Informele Defensieraad in Zagreb

Defensie

De vaste commissie voor Defensie voert op dinsdag 3 maart een algemeen overleg met de minister van Defensie over de inzet van Nederland tijdens de informele EU-Defensieraad op 4 en 5 maart in Zagreb. De Raad begint op 4 maart met een werkdiner waarin de ministers van Defensie zullen spreken over de operationele prioriteiten die zich voordoen op het veiligheidsterrein en over welke inzet nodig is om internationale stabiliteit te bevorderen. Naar verwachting zal met name worden ingegaan op Libië, Mali en de bredere Sahel. Op 5 maart start de Raad met een bespreking over het nog te ontwikkelen strategisch kompas, waarin de politieke ambities en prioriteiten van de EU op het terrein van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) voor de komende jaren moeten worden geconcretiseerd en geactualiseerd. De Raad wordt afgesloten met een bespreking over de strategische evaluatie van PESCO die dit jaar zal plaatsvinden. Tijdens een informele Raad vindt geen besluitvorming plaats.

Agenda
  • 03/03: Algemeen overleg Informele Defensieraad d.d. 4 en 5 maart 2020

Europese Commissie - week 10

04/03: Presentatie over de Europese Klimaatwet vancommissaris Timmermans

04/03: Presentatie over de Europese Gendergelijkheid Strategie door commissaris Jourova

04/03: Presentatie door commissaris Borrell: naar een alomvattende Afrika strategie

Raad - Week 10

04-05/03: Informele bijeenkomst ministers van Defensie

05/03: Milieuraad

05-06/03: Informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken - Gymnich

Pagina's