Archief

Voorbereiding Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Op donderdag 21 januari vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 25 januari plaatsvindt.

Tijdens deze Raad zullen de ministers onder het agendapunt Current Affairs kort stilstaan bij de trans-Atlantische relatie, Venezuela, Bosnië en Herzegovina, de verdeling van vaccins buiten de Unie, Egypte, Hongkong en Iran. Aansluitend vindt een discussie plaats over klimaat- en energiediplomatie en zal de Raad door middel van een videoconferentie spreken met minister van Buitenlandse zaken van Japan. De Raad eindigt met een lunch waar zal worden gesproken over de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB).

Agenda
 • 21/01: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 25 januari 2020

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 18 januari leveren de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 25 januari aanstaande. Recent heeft de Europese Commissie aanbevelingen gedaan aan alle lidstaten, waaronder Nederland, over de inrichting van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Naar verwachting zullen de leden vragen stellen aan de minister over hoe zij invulling wil geven aan deze aanbevelingen. Daarnaast zullen de leden naar verwachting vragen stellen over de gevolgen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor de landbouw- en visserijsector in Nederland. Daarbij zal ook de inzet van de aan Nederland toebedeelde middelen uit de Brexit Adjustment Reserve onderwerp van gesprek zijn.

Agenda
 • 18/01: schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Agenda Europese Commissie week 3

Agenda
 • Mededeling over het versterken van Europa's economische en financiële soevereiniteit (door Eurocommissaris Dombrovskis)

Agenda Raad week 3

Agenda
 • 18/01: virtuele Raad Algemene Zaken
 • 19/01: virtuele Ecofin raad
 • 21/01: virtuele buitengewone Europese Raad over COVID-19

Agenda Europees Parlement week 3

Agenda
 • 19/01: Debat over de Europese wereldwijde COVID-19-vaccinatiestrategie (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 19/01: Debat over de humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de buitengrenzen van de EU (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 20/01: Debat over de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de actuele politieke situatie aldaar (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 20/01: Presentatie van het programma en de activiteiten van het Portugese voorzitterschap van de Raad (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 20/01: Debat over de sociale- en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de reactie van de EU in het Herstelfonds en het MFK (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 21/01: Gezamenlijk debat over gendergelijkheid; onder andere het gender-perspectief van de COVID-19-crisis, de EU strategie voor gendergelijkheid en de digital gender gap

Commissie J&V spreekt met Europarlementariers over asielhervormingen

Justitie & Veiligheid

Op donderdag 14 januari voeren de migratiewoordvoerders van de commissie J&V een gesprek met Europarlementariërs over de Europese asielhervormingen. Het gaat om de Nederlandse Tineke Strik en de Franse Fabienne Keller. Zij leiden onderhandelingen over deelonderwerpen binnen het migratiepact, namelijk de terugkeerrichtlijn en procedureverordening. De commissie wil met hen van gedachten wisselen over de EP-inzet en de Nederlandse inzet op deze dossiers.

Agenda
 • 14/01: Gesprek over asielhervormingen

Voorbereiding OJCS-Raad

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op 21 en 22 januari a.s. zal de eerste informele Raad voor EU-Ministers van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS) onder het Portugese EU Voorzitterschap (1 januari-30 juni 2021) plaatsvinden.  Hierover zal op donderdag 14 januari in de Kamer een schriftelijk overleg worden gehouden. Wegens de coronapandemie zal deze ministeriële bijeenkomst in digitale vorm plaatsvinden. Hoewel de agenda voor deze Raad op het moment van schrijven nog niet bekend is, heeft het Portugese Voorzitterschap wel al te kennen gegeven de komende maanden aandacht te zullen besteden aan thema’s als een leven lang leren, wederzijdse erkenningen van kwalificaties en vaardigheden (ter bevordering van arbeidsmobiliteit), innovatieve onderwijsmethodes, inclusiviteit en burgerschap.

Agenda
 • 14/01: Schriftelijk overleg informele OJCS-Raad dd 21-22 januari 2021

Agenda Europees Parlement Week 2

Agenda
 • 11/01 [INTA]: Gedachtewisseling over de handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK
 • 11/01 [TRAN]: Stand van zaken van de onderhandelingen tussen de EU en het VK, update door de Commissie over vervoerskwesties
 • 11/01 [CULT]: Gedachtewisseling over de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen over Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
 • 11/01 [LIBE]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
 • 11/01 [LIBE]: Verslaggeving aan de commissie over de werkzaamheden van de LIBE-groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
 • 11-14/01 [PECH]: Nabeschouwing door vertegenwoordigers van de Taskforce van de Commissie voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk van de overeenkomst tussen de EU en het VK over de toekomstige betrekkingen met het VK
 • 11-14/01 [AGRI]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de strategische plannen van het GLB, horizontale regulering en de interne markt
 • 14/01 [DEVE]: Gedachtewisseling met de winnaar van de Sacharovprijs 2020, de democratische oppositie in Belarus, vertegenwoordigd door Svjatlana Tichanowskaja, Veranika Tsapkala en Tatjana Khomich
 • 14/01 [EMPL]: Uitwisseling over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels - Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen, gedachtewisseling met Nicols Schmit (Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten)

Agenda Europese Commissie week 2

Agenda
 • Mededeling over het 'Minority Safepack' (als reactie op een Europees burgerinitiatief) door vice-voorzitter Jourová

Agenda Raad Week 2

Agenda
 • Deze week vinden er geen Raden plaats

Pagina's