Archief

Voortzetting initiatiefvoorstel Jetten/Verhoeven over EU-lidmaatschap in de Grondwet

Op 9 december 2020 sprak de Kamer over het wetsvoorstel van de leden Jetten en Verhoven (D66), waarmee zij het Nederlandse lidmaatschap van de EU willen vastleggen in de Grondwet. Met deze wijziging verandert het proces waarmee Nederland uit de Unie zou kunnen treden; daarvoor is dan een grondwetswijziging in twee lezingen nodig en een tweederde meerderheid in het parlement. Tijdens deze eerste inbreng waren sommige woordvoerders kritisch over het voorstel, en vroegen zij zich af wat het voorstel in de praktijk behelst. Andere woordvoerders waren positief, maar hadden nog wel een aantal vragen.

Tijdens deze voortzetting gaan de initiatiefnemers van het voorstel Jetten en Verhoeven in op de eerder gestelde vragen van de woordvoerders.

Agenda
 • DATUM NOG NIET BEKEND

Inbreng Politieke Dialoog over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen

Europese Zaken

Aan het eind van 2020 heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan die gaan over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen. Het is een breed pakket aan maatregelen dat onder andere ingaat op de inzet van sneltests, de traceer-apps, vaccinatiecampagnes en veilig reizen. Ook stelt de Commissie een Richtlijn voor waarmee vaccins en testkits tijdelijk buiten de BTW-heffing kunnen blijven. Het doel van de voorstellen is om meer coördinatie en samenwerking te creëren op het gebied van gezondheid, en daarmee bij te dragen aan een toekomstbestendig gezondheidsbeleid (de EU-Gezondheidsunie).

Hoewel het voortouw bij de commissie VWS ligt, heeft de commissie Europese Zaken besloten om een politieke dialoog met de Europese Commissie te starten over deze voorstellen. Dit houdt in dat de inbreng van de leden (vragen en/of meningen) wordt verwerkt tot een brief aan de Europese Commissie. Na goedkeuring tijdens de Procedurevergadering (21 januari) wordt de brief verzonden en heeft de Commissie drie maanden om de brief te beantwoorden.

Agenda
 • 13/01: Inbreng Politieke Dialoog met de Europese Commissie

Volgende nieuwsbrief na kerstreces

De volgende editie van de EU-nieuwsbrief verschijnt na het kerst- en nieuwjaarsreces op maandag 11 januari 2021. De EU-staf wenst alle abonnees fijne feestdagen en een prettig reces!

Gesprek met Eurocommissaris Reynders over rechtsstaat

Europese Zaken

Op 30 september 2020 verscheen het eerste jaarlijkse rechtsstatelijkheidsrapport van de Europese Commissie. Hierin geeft de Europese Commissie een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de 27 lidstaten. Het rapport bevat bijlagen met 27 landenrapporten, waaronder een landenrapport voor Nederland. Op maandag 14 december 2020 voerde de commissie Europese Zaken samen met de commissie Justitie & Veiligheid een digitaal gesprek met Eurocommissaris Reynders over het rechtsstaatrapport en het landenrapport voor Nederland.

Agenda
 • 14/12: Gesprek met Eurocommissaris Reynders

Rechtsstaat in de EU op de agenda

Europese Zaken

Op woensdag 16 december spreken de woordvoerders van de fracties met zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de minister van Justitie en Veiligheid over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De commissie Europese Zaken heeft op dit thema twee rapporteurs aangesteld, de leden Bosman (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie). In het debat zullen de woordvoerders onder andere kunnen spreken over het rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het nieuwe rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader en de verdragsrechtelijke procedures met betrekking tot Polen en Hongarije. Het debat is live te volgen via de website van de Kamer.

Agenda
 • 16/12: Algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

Agenda Europees Parlement Week 51 - Plenaire Zitting

Agenda
 • 14/12: Debat over 'the European Year of Rail (2021)'
 • 14/12: Presentatie van de rapporten over de implementatie van de Dublin III Regulation en de terugkeerregeling
 • 16/12: Debat over de uitkomsten van de Europese Raad van 10 en 11 december
 • 16/12: Uitreiking van de Sakharov Prijs 2020
 • 16/12: Debat over de voorbereiding van een Europese strategie voor COVID-19-vaccinatie (incl. externe dimensies), incl. verklaringen van de Raad en de Commissie
 • 16/12: Debat over 'the need for a dedicated Council configuration on gender equality', incl. verklaringen van de Raad en de Commissie
 • 16/12: Debat en stemming over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027, de rechtsstaatconditionaliteit en het Eigen middelen besluit
 • 18/12: Debat over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (met de Commissie en de Raad)

Agenda Europees Parlement Week 51 - Commissies

Agenda
 • 14/12 [DEVE-AFET-DROI]: Uitwisseling over de Sakharov Prijs 2020 aan de democratische oppositie in Belarus, met o.a. Sviatlana Tsikhanouskaya
 • 14/12 [BUDG]: Stemming over het Raadsbesluit over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het nieuwe algemene budget van de EU voor 2021
 • 14/12 [INTA]: Uitwisseling over de handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk
 • 14-15/12 [ITRE]: Stemming over een EU 'carbon border adjustment mechanism' in overeenstemming met WTO-richtlijnen
 • 15/12 [LIBE]: Uitwisseling over de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU en het VK inzake LIBE-gerelateerde onderwerpen (nog niet bevestigd)
 • 16/12 [PECH]: Besloten uitwisseling over de Brexit noodmaatregelen ('contingency measures') en een debriefing over het (eventuele) akkoord tussen de EU en het VK
 • 18/12 [REGI]: Uitwisseling over de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk met de VK taskforce van de Europese Commissie (nog niet bevestigd)

Agenda Raad Week 51

Agenda
 • 14/12: Videoconferentie van de JBZ-Raad (Binnenlandse Zaken)
 • 14/12: Videoconferentie van de Energieraad
 • 15-16/12: Landbouw- en Visserijraad
 • 16/12: Videoconferentie van de Eurogroep
 • 17/12: Milieuraad

Europese Commissie: voorstellen en presentaties week 51

Agenda
 • Mededeling over de strategie voor cybersecurity (Vestager/Schinas/Borrell)
 • Herziening van de richtlijn over de veiligheid van netwerken en informatiesystemen (Vestager/Schinas)
 • Voorstel voor een richtlijn over de 'resilience of critical entities' (Schinas)
 • Actieplan voor niet-renderende leningen (Dombrovskis)
 • Digital Services Act (Vestager)
 • Digital Markets Act (Vestager)

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 17 december houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. Dit is de laatste procedurevergadering van het jaar 2020. Tijdens deze vergaderingen zullen, net als op andere procedurevergaderingen, de binnengekomen brieven worden besproken. Ook zal er worden gesproken welke voorstellen van de Europese Commissie in 2021 als prioritair worden verklaard en op welke manier deze voorstellen in de Tweede Kamer behandeld zullen worden. Ten slotte wordt er een blik geworpen op de agenda na het kerstreces. De vergadering is te volgen via de livestream van de Tweede Kamer.

Agenda
 • 17/12: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Pagina's