Archief

Ontwikkelingssamenwerkingswoordvoerders spreken met EU-topambtenaren

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 11 maart brengen de Directeur-Generaal internationale samenwerking en de directeur Afrika van de Europese Commissie een bezoek aan Nederland. Woordvoerders van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangen deze twee Nederlandstalige Commissieambtenaren voor een gesprek. Naar verwachting zal gesproken worden over de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie op OS-gebied en toekomstige financiering van het EU-buitenlandbeleid.

Agenda
  • 11/03: Gesprek met EU-topambtenaren

Gesprek met Duitse minister over EU-uitbreiding en de Westelijke Balkan

Europese Zaken

Op donderdag 12 maart brengt de Duitse staatsminister voor Europese Zaken, de heer Michael Roth, een bezoek aan de Tweede Kamer voor een gesprek met de commissie Europese Zaken. Het gesprek zal in het teken staan van actuele Europese thema’s, zoals EU-uitbreiding/Westelijke Balkan en het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. Naar verwachting zal ook worden gesproken over de conferentie over de toekomst van Europa, Magnitsky-wetgeving en de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de nieuwe betrekkingen na de Brexit.

Agenda
  • 12/03: Gesprek met de Duitse staatsminister voor Europese Zaken

Europees Parlement - week 11

De plenaire vergadering van het Europees Parlement zal in verband met de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus plaatsvinden in Brussel in plaats van in Straatsburg. 

9/3: de Commissie legt een verklaring af over de Klimaatwet en over rechts-extremistisch terrorisme en geweld in Europa, gevolgd door debat.

10/3: debat met de Raad en de Commissie over Internationale Vrouwendag en over het coronavirus. Ook zijn er debatten over de MKB-strategie en de Afrika-strategie van de Europese Commissie.

11/3: debat over de conclusies van de Europese Raad over het Meerjarig Financieel Kader van 20 februari jl. en over de voorbereiding van de Europese Raad van 26-27 maart. Ook is er een debat over de migratiesituatie bij de Grieks-Turkse grens. Tenslotte zal worden gedebatteerd over het nieuwe circulaire economie actieplan van de Commissie en over het tekort aan medicijnen. 

12/3: stemmingen o.a. over een motie inzake het heropenen van het onderzoek naar de Tsjechische premier over misbruik van EU-fondsen en over een motie inzake het coronavirus.

Europese Commissie - week 11

Op 10 maart zal de Europese Commissie de volgende voorstellen publiceren op het terrein van de Vice-voorzitters Vestager en Dombrovskis: 

- een Europese Industrie strategie

- een strategie voor het MKB

- een verslag over belemmeringen voor de interne markt

- een actieplan voor handhaving van de interne markt.

Op het terrein van Vice-voorzitter Timmermans zal op dezelfde dag een actieplan inzake de nieuwe circulaire economie worden gepubliceerd. 

 

 

Raad - week 11

10-11/3: informele Transport Raad (zeevervoer)

12/3: Raad Buitenlandse Zaken (handel)

13/3: Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

 

Raad Buitenlandse Zaken Handel op 12 maart aanstaande in Brussel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op donderdag 5 maart bespreekt de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met minister Kaag de komende Raad Buitenlandse Zaken/Handel. De formele Raad vindt plaats op 12 maart in Brussel, en de volgende onderwerpen staan op de agenda. Allereerst ligt het bereikte handelsakkoord tussen de EU en Vietnam in de Raad voor ter goedkeuring. Daarnaast zullen de ministers spreken over de handelsbetrekkingen van de EU met de VS. Naar verwachting zal bij dit agendapunt worden stilgestaan bij de door Eurocommissaris Hogan aangekondigde “mini deal” met de VS. Ook zal worden ingegaan op de handelsbetrekkingen tussen de EU en China. Tijdens de lunch zal worden gesproken over de lopende bilaterale handelsbesprekingen.

Agenda
  • 05/03: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 12 maart 2020

Gesprek ambassadeur Verenigd Koninkrijk in Nederland

Europese Zaken

Op donderdag 5 maart spreken de leden van de commissie Europese Zaken met de heer Wilson, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en over de bilaterale relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Naast leden van de commissie Europese Zaken kunnen leden van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en leden van de Contactgroep Verenigd Koninkrijk aansluiten bij het gesprek.

Agenda
  • 05/03: Gesprek ambassadeur Verenigd Koninkrijk in Nederland

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 5 maart vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. Verschillende kabinetsbrieven zullen aan de orde komen, die onder meer betrekking hebben op de dossiers EU-uitbreiding/Westelijke Balkan, de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020, de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en de Conferentie over de Toekomst van Europa.  De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 05/03: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Kamerdelegatie neemt deel aan Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid

Buitenlandse Zaken

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal van maandag 2 tot en met woensdag 4 maart deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU in Zagreb, Kroatië. De Nederlandse delegatie bestaat uit het Tweede Kamerlid Koopmans (VVD) en de Eerste Kamerleden Van Ballekom (VVD) en Van Apeldoorn (SP).

Tijdens de IPC overleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staat onder meer uitbreiding, het Oostelijk Partnerschap, Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO), de rol van vrouwen in vrede en veiligheid en Europese defensiesamenwerking.

Agenda
  • 02-04/03: Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid

Informele Raad Buitenlandse Zaken: werkmethoden, Rusland en Turkije

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 4 maart vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de informele Raad Buitenlandse Zaken die op 5-6 maart plaatsvindt in Zagreb.

Tijdens deze informele Raad zullen de ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de werkmethoden van de Raad. Naar verwachting zal daarbij onder meer worden stilgestaan bij de besluitvormingsprocedures binnen de Raad en manieren om de huidige deadlock in de besluitvorming tegen te gaan. Verder zullen de ministers van gedachten wisselen over de relatie tussen de EU en Rusland, evenals de relatie tussen de EU en Turkije. Tijdens een informele Raad vindt geen besluitvorming plaats.

Agenda
  • 04/03: Algemeen overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken d.d. 5 en 6 maart 2020

Pagina's