Archief

Kamer debatteert over voorstel over Europa in de Grondwet

Plenair debat

Op het plenaire schema staat op woensdag 9 december de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van Rob Jetten en Kees Verhoeven (beiden D66) om het Nederlands lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren. Daarnaast stellen zij voor om in de Grondwet op te nemen dat per wet moet worden geregeld hoe de Eerste en Tweede Kamer betrokken worden bij belangrijke Europese politieke besluitvorming. Als het voorstel wordt aangenomen, zal het worden behandeld door de Eerste Kamer. Als ook de senaat akkoord is, kan de procedure voor tweede lezing starten. Dan moeten er wel eerst verkiezingen zijn geweest.

Agenda
 • 09/12: Initiatiefwetsvoorstel Jetten/Verhoeven

Commissie J&V bereidt Migratieraad voor

Justitie & Veiligheid

Op donderdag 10 december voert de commissie Justitie en Veiligheid een schriftelijk overleg over de agenda van de EU-migratieraad. Op 14 december vergaderen de Europese migratiebewindspersonen over voorstellen om het asielbeleid te hervormen. De commissie Justitie en Veiligheid zal schriftelijk overleg voeren over de geannoteerde agenda, die verder ook ingaat op datasystemen en samenwerking op het gebied van terugkeer.

Agenda
 • 10/12: Schriftelijk overleg Migratieraad dd 14 december 2020

Commissie BuHa-OS in gesprek over EU-handelsverdragen

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 9 december gaat de commissie BuHa-OS in gesprek met experts uit Brussel over EU-handelsverdragen. Het gesprek richt zich op het proces van de totstandkoming van EU-handelsakkoorden en het onderhandelingsproces, ten behoeve van de behandeling van EU-handelsakkoorden in de Tweede Kamer. Het gesprek vindt plaats met verschillende vertegenwoordigers van de Europese instellingen en is online te volgen.

Agenda
 • 09/12: Gesprek over EU-handelsverdragen

Landbouw- en Visserijraad: vangstmogelijkheden voor de visserij in 2021

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad in december wordt traditiegetrouw besloten over de vangstmogelijkheden voor de visserijsector voor het daaropvolgende jaar. Op maandag 7 december aanstaande zullen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng leveren voor een schriftelijk overleg met de minister over deze vangstmogelijkheden. Naar verwachting zullen de leden met name vragen stellen over de impact van de totale toegestane vangsten op de Nederlandse visserijsector. Naast visserij zullen ook de raadsconclusies over voedingsetikettering en over een EU-breed dierenwelzijnslabel aan bod komen in het schriftelijk overleg. Naar verwachting komt de Europese Commissie gedurende de komende twee jaar met voorstellen op deze dossiers.

Agenda
 • 07/12: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad dd 15-16 december 2020

Energiesysteemintegratie

Economische Zaken en Klimaat

Op dinsdag 8 december voert de commissie Economische Zaken en Klimaat schriftelijk overleg over de agenda van de Energieraad. De Europese Energieministers zullen op 14 december 2020, per videoverbinding, naar verwachting een beleidsdebat over energiesysteemintegratie voeren. Daarnaast zal onder het agendapunt diversen de Europese Commissie informatie verschaffen over externe energierelaties en zal het inkomende Portugese Voorzitterschap diens prioriteiten gedurende de eerste helft van 2021 presenteren.

Tijdens deze Raad zelf zullen geen besluiten worden genomen. In plaats daarvan streeft het Duitse Voorzitterschap ernaar via Coreper (op het niveau van EU-ambassadeurs) - middels een schriftelijke procedure – raadsconclusies over waterstof en hernieuwbare energie op zee aan te nemen. Minister Wiebes heeft aangegeven vanwege de beperkte agenda afwezig te zijn, maar in plaats daarvan een hoogambtelijke afvaardiging te laten deelnemen aan deze Energieraad.

Agenda
 • 08/12: Schriftelijk overleg Energieraad dd 14 december 2020

Europese Raad over klimaat en coronapandemie

Plenair debat

Op dinsdag 8 december debatteert de Kamer met minister-president Rutte over de Europese Raad van 10 en 11 december. Dit is de laatste (digitale) bijeenkomst van de Europese regeringsleiders van 2020 en er staat dan ook veel op de agenda. Zo zal er worden gesproken over de algemene coördinatie van de bestrijding van de coronapandemie, zoals bij de inkoop van vaccins en de uitrol  van het testbeleid.

Een ander onderwerp op de agenda is klimaatverandering. De regeringsleiders zullen mogelijk het Europese broeikasgasreductiedoel voor 2030 vaststellen. Nederland behoort samen met een aantal andere lidstaten tot de ambitieuze voorhoede in de EU die voorstander is van 55% reductie in 2030. Ook zal worden gesproken over terrorismebestrijding, de betrekkingen tussen de EU en de VS en de relatie met Turkije.

Agenda
 • 08/12: Plenair debat Europese Raad dd 10-11 december 2020

Agenda Europees Parlement Week 50

Agenda
 • 07/12 [AGRI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de GLB Strategische plannen, horizontale regulering en CMO
 • 07/12 [AGRI]: Publieke hoorzitting over de Europese landbouw na Brexit
 • 07/12 [ECON-EMPL]: Economische dialoog over het herstpakket van het Europese Semester 2021 (met Eurocommissarissen Dombrovskis, Gentiloni en Schmit)
 • 07/12 [LIBE]: Gedachtewisseling over nieuwe manieren voor legale arbeidsmigratie, terugkoppeling van de onderhandelingen over het asiel- en migratiefonds
 • 07/12 [LIBE]: Uitwisseling met de EU Task Force over de uitkomsten van de EU-VK onderhandelingen inzake LIBE-gerelateerde onderwerpen (nog niet bevestigd)
 • 10/12 [BUDG]: Gedachtewisseling over de uitkomsten van het proces over het budget van 2021

Europese Commissie: voorstellen en presentaties week 50

Agenda
 • Europees Klimaatpact (Eurocommissaris Timmermans)
 • Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (Eurocommissaris Timmermans)
 • Duurzaamheidseisen voor batterijen in de EU (Eurocommissaris Timmermans / Sefcovic)
 • Een EU-agenda over counter-terrorisme (Eurocommissaris Schinas)
 • Voortgangsrapport over de Veiligheidsunie (Eurocommissaris Schinas)
 • Voorstel voor het versterken van het mandaat van Europol (Eurocommissaris Schinas)
 • Digital Services Act (Eurocommissaris Vestager)
 • Digital Markets Act (Eurocommissaris Vestager)

Agenda Raad Week 50

Agenda
 • 07/12: Videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken
 • 07/12: Videoconferentie van de ministers voor Telecommunicatie
 • 07/12: Informele bijeenkomst van de ministers van Consumentenbescherming
 • 08/12: Videoconferentie Raad Algemene Zaken
 • 08/12: Videoconferentie van de ministers van Vervoer
 • 10-11/12: Europese Raad

Behandelvoorbehoud ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Op vrijdag 4 december leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg over het behandelvoorbehoud op het EU-voorstel voor een verordening inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Dit voorstel is onderdeel van het pakket voor de EU-Gezondheidsunie, waarin ook voorstellen worden gedaan voor de versterking van de mandaten voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC).

Het voornaamste doel van dit overleg is om tot informatieafspraken te komen over hoe het kabinet de Kamer de komende tijd zal informeren over de onderhandelingen in Brussel. Ook zullen de leden naar verwachting al enkele eerste inhoudelijke vragen stellen over het voorstel, waaronder over het voorstel om op EU-niveau de noodtoestand te kunnen uitroepen en over het opzetten, invullen en monitoren van de Europese en de nationale paraatheids- en responsplannen.

Agenda
 • 4/10: Schriftelijk overleg Behandelvoorbehoud

Pagina's