Archief

Agenda Raad week 41

Agenda
 • 05/10: Videoconferentie van de Eurogroep
 • 06/10: EU-Oekraïne top
 • 06/10: Videoconferentie ministers van Economische Zaken en Financiën (ECOFIN)
 • 08/10: Videoconferentie ministers van Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad dag 1)
 • 09/10: Videoconferentie ministers van Justitie (JBZ-Raad dag 2)

Agenda Europese Commissie week 41

Agenda
 • 06/10: EU Roma strategisch raamwerk voor gelijkheid, inclusie en participatie
 • 06/10: Communicatie over een economisch- en investeringsplan voor de Westelijke Balkan
 • 06/10: Pakket voor uitbreiding van de EU

Voortzetting debat over Europese Top

Plenair debat

Het plenaire debat over de aanstaande Europese Raad wordt voortgezet op woensdag 30 september. De Kamer heeft besloten om de tweede termijn met indiening van moties deze week te plannen, nadat de Europese Raad werd uitgesteld tot 1-2 oktober vanwege de thuisquarantaine van voorzitter Charles Michel. In de eerste termijn van het debat werd uitvoerig stilgestaan bij de situatie in Wit-Rusland en het opleggen van sancties aan bepaalde functionarissen in dat land.

Agenda
 • 30/09: Voortzetting plenair debat Europese Top van 1-2 oktober 2020

Schriftelijk overleg informele Telecomraad

Economische Zaken en Klimaat

Op vrijdag 2 oktober aanstaande vindt het schriftelijk overleg plaats over de informele Telecomraad van 14-15 oktober 2020 in Duitsland. Tijdens deze informele Raad zullen politieke discussies plaatsvinden over actuele onderwerpen op het gebied van Europese telecommunicatie en digitaal beleid. Hierbij kan gedacht worden aan een discussie over de Digital Service Act, die de Commissie naar verwachting in december van dit jaar zal presenteren. Waarschijnlijk zal ook kunstmatige intelligentie aan de orde komen. Hierover heeft de Commissie reeds een witboek gepresenteerd, ter voorbereiding op nieuwe EU-wetgeving die naar verwachting begin 2021 zal volgen.

De informele Raad vindt enkele dagen voor de presentatie van het nieuwe werkprogramma van de Europese Commissie plaats. In haar toespraak over de Staat van de Unie 2020 stelde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al dat dit Europa’s digitale decennium moet worden. Von der Leyen is van mening dat Europa het voortouw moet nemen op digitaal gebied. De EU zou zich moeten laten leiden door duidelijke beginselen, zoals: het recht op privacy en connectiviteit, de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van gegevens en cyberbeveiliging.

Agenda
 • 02/10: Schriftelijk overleg informele Telecomraad van 14-15 oktober 2020

Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 1 oktober 2020 vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. De commissieleden spreken onder meer over de werkzaamheden van de permanent vertegenwoordiger van de Tweede Kamer in de periode januari - juli 2020 en over de rapportage over de inbreng van het Nederlandse kabinet in zaken waarin het EU-Hof in 2019 uitspraak heeft gedaan.

de procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de tweede Kamer. 

Agenda
 • 01/10: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op woensdag 30 september vindt het maandelijkse algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad plaats. Deze Raad zal vooral in het teken staan van de vormgeving van de Recovery and Resilience Facility (RRF). Dit is het grootste fonds binnen het Europese herstelplan “Next Generation EU” waarmee de Europese Commissie geld zal lenen op de kapitaalmarkten om de lidstaten te ondersteunen in het herstel van de COVID-19 crisis. Daarnaast staat een eerste bespreking van een aantal nieuwe initiatieven op de agenda gericht op digitale financiën en de kapitaalmarktenunie.

Agenda
 • 30/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 5-6 oktober 2020

Agenda Europees Parlement week 40

Agenda
 • 28/09 [BUDG]: gedachtewisseling over het MFK, eigen middelen en het herstelplan: stand van zaken van de onderhandelingen
 • 28/09 en 01/10 [CONT]: Recovery and Resilience Facility
 • 28/09 en 02/10 [DEVE]: gedachtewisseling over de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
 • 28/09 [DROI-LIBE]: gedachtewisseling over de gezamenlijke aanpak van de EU en Afghanistan op het gebied van migratie
 • 28/09 [ECON]: monetaire dialoog met Christine Lagarde (President van de ECB)
 • 01/10 [EMPL]: uitwisseling over de kansen en bedreigingen van vergrijzing na 2020, het belang van beroepsonderwijs voor competitiviteit, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
 • 01/10 [EMPL]: uitwisseling over het stichten van een 'Recovery and Resilience Facility', uitwisseling over toegang tot degelijke en betaalbare huisvesting
 • 28/09 en 01/10 [ENVI]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Frans Timmermans over Europa's klimaatambities tot 2030
 • 28/09 [IMCO]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Thierry Breton over de uitdagingen van de Covid-19 crisis
 • 28/09 [IMCO]: gedachtewisseling met de Duitse staatssecretaris voor Economische Zaken en Energie over de reacties van de lidstaten op de Covid-19 crisis
 • 28/09 en01/10 [JURI]: gedachtewisseling over het versterken van transparantie en integriteit in EU instituties door het opzetten van een onafhankelijk EU instrument voor ethiek
 • 28-29/09 [LIBE]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Didier Reynders over de behoefte aan een conditionaliteit over democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten in het komende MFK en over het jaarlijkse rapport over de rechtsstaat
 • 28/09 en 01/10 [PECH]: gedachtwisseling over een nieuwe benadering voor de Atlantische maritieme strategie (Atlantic action plan 2.0)

Agenda Europese Commissie week 40

Agenda
 • 30/09: Jaarlijks rapport over de Rechtsstaat 2020
 • 30/09: Plan voor digitaal onderwijs
 • 30/09: Plan over het bereiken van een Europese Onderwijsruimte
 • 30/09: Communicatie over de toekomst van onderzoek en innovatie en over de Europese Onderzoeksruimte

Agenda Raad week 40

Agenda
 • 28/09: Videoconferentie van de ministers van Vervoer
 • 29/09: Informele bijeenkomst van ministers van Ontwikkelingssamenwerking
 • 29/09: Raad voor Concurrentievermogen (Onderzoek en Innovatie)
 • 30/09-01/10: Informele bijeenkomst van de ministers van Milieu
 • 01-02/10: Buitengewone Europese Raad

Technische Briefing Van boer tot bord - strategie

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Ambtenaren van de Europese Commissie zullen op woensdag 23 september een digitale (besloten) technische briefing verzorgen voor de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de “Van boer tot bord”-strategie. De commissie heeft deze strategie aangemerkt als prioritair voorstel. Deze briefing is bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze inhoud van de strategie en de uitwerking ervan in de nog te verschijnen voorstellen in de komende jaren. Vragen als hoe krijgen de Europese doelstellingen een nationale doorvertaling en hoe ziet de samenhang tussen deze strategie en het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid eruit, zullen naar verwachting de revue passeren.

Ook zullen de leden naar verwachting vragen langs welke meetlat gekwantificeerde doelstellingen als 50% verminderen van het totale gebruik van chemische pesticide en het met ten minste 50% terugdringen van nutriëntenverliezen zullen worden afgezet. De leden kunnen deze informatie gebruiken voor het algemeen overleg op 13 oktober met de minister van LNV over de Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 oktober. Tijdens de Raad in oktober zullen naar verwachting Raadsconclusies worden aangenomen over de “Van boer tot bord”-strategie.

Agenda
 • 23/09: Technische Briefing “Van boer tot bord” - strategie

Pagina's