Archief

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 19 december vindt de laatste procedurevergadering voor het kerstreces van de commissie Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. Op de agenda staan onder meer kabinetsbrieven over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in Malta en de status van de onderhandelingen betreffende Brexit. Ook zijn er enkele stafnotities geagendeerd over de behandeling van het nieuwe Werkprogramma van de Europese Commissie in de Kamer en de voorbereiding van de nieuwe kennisagenda van de commissie Europese Zaken.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 19/12: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Hoofd Taskforce Michel Barnier bezoekt Kamer

Europese Zaken

Het hoofd van de Taskforce voor de Relaties met het Verenigd Koninkrijk, de heer Michel Barnier, bezoekt op maandag 16 december de Tweede Kamer. In een (besloten) gesprek met de commissie Europese Zaken zal hij ingaan op de voorbereiding van de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vertrekt, hoogstwaarschijnlijk op 31 januari 2020, start de nieuwe fase in de relatie met het VK. Een alomvattend akkoord over de betrekkingen tussen EU en VK zou idealiter voor het einde van 2020 moeten worden afgerond. In dit nieuwe akkoord worden niet alleen de handelsbetrekkingen geregeld maar ook afspraken gemaakt over visserij, politie en justitie, data-uitwisseling, samenwerking op klimaatbeleid en overige zaken.

Agenda
  • 16/12: Gesprek met Michel Barnier

Europees Parlement - Week 51

16/12: Debat over de benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank.

16/12: Debat over eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie - BEPS 2.0, stemmingen volgen op 18/12.

16/12: LIBE: Gedachtewisseling met commissaris Schinas.

16/12: LIBE: Presentatie van het voorzitterschap over de evaluatie van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat en presentatie over de Artikel 7(1) produre betreffende Hongarije.

16/12: LIBE: Stand van zaken met betrekking tot de situatie van de rechtsstaat in Polen in het kader van de Artikel 7(1) procedure.

16/12: ENVI: Gedachtewisseling met commissaris Timmermans over de European Green Deal. 

17/12: Commissieverklaring: de rechtstaat op Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia, stemmingen volgen op 18/12.

17/12: Verkiezing van de Europese Ombudsman.

18/12: CAP: financiële discipline vanaf boekjaar 2021 en flexibiliteit tussen pijlers met betrekking tot het kalenderjaar 2020.

18/12: Debat over de compatibiliteit tussen de huidige EU-Mercosur vrijhandelsovereenkomst en het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Green Deal.

18/12: Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger over de situatie van de Oeigoeren in China.

 

Europese Raad - Week 51

16-17/12: Raad Landbouw en Visserij.

19-12: Milieuraad.

Europese Commissie - Week 51

17/02: Dombrovskis: Europees Semester pakket (jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020, aanbeveling voor het eurogebied, rapport over waarschuwingsmechanismen, gezamenlijk verslag overwerkgelegenheid en prestatierapport over de interne markt 2019).

Nederlandse ambassadeur licht EU-prioriteiten Kroatie toe

Europese Zaken

Op donderdag 12 december ontvangt de commissie Europese Zaken de ambassadeur van Nederland in Zagreb, de heer Voskamp, voor een briefing over de Europese prioriteiten van Kroatië. Kroatië is in de eerste helft van 2020 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en (in)formele topbijeenkomsten organiseren. Zo zal Kroatië een top over de Westelijke Balkan organiseren in mei 2020.

Agenda
  • 12/12: Ontvangst Nederlandse ambassadeur in Kroatië

Plenair debat Europese Top d.d. 12-13 december

Plenair debat

Op dinsdag 10 december debatteren de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken met minister-president Rutte over de Europe Raad (ER), die plaats zal vinden op 12-13 december in Brussel.

De Kamerleden zullen de premier bevragen over de geannoteerde agenda voor de ER. Op de agenda staan onder meer de thema’s klimaat, de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en actuele ontwikkelingen op internationaal niveau.

Agenda
  • 10/12: Plenair debat Europese Top dd 12-13 december 2019

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 11 december spreken de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een algemeen overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 16 december aanstaande. De leden zullen de minister naar verwachting bevragen over de voortgang op het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), mede in het licht van de Fins voorstellen die zijn gedaan voor de financiële invulling van het Meerjarig Financieel Kader. Daarbij zullen de leden waarschijnlijk ook aandacht hebben voor de nationale voorbereidingen voor het uitvoeren van het toekomstige GLB middels het Nationaal Strategisch Plan. Verder zullen de leden naar verwachting vragen naar de gevolgen voor de Nederlandse vissers op de Noordzee als gevolg van de voorstellen van de Europese Commissie over de vangstmogelijkheden voor 2020 en de inzet van de minister op dit dossier tijdens de aankomende Raad.

Agenda
  • 11/12: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Europees Parlement - Week 50

09/12: AFCO: Stemming over de Conferentie over de toekomst van Europa.

12/12: BUDG: Gedachtewisseling over de follow-up van de resoluties van het Parlement en van de voortgang in de Raad met betrekking tot het MFK 2021-2027 en eigen middelen.

12/12: ECON: Hoorzitting met Andrea Enria, voorzitter van de raad van toezicht van de ECB. Overweging over de toegevoegde waarde van een gemeenschappelijk stelsel van BTW met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen.

09/12: LIBE: Stemming over het valse en authentieke documenten online (FADO) systeem van de Europese grens- en kustwacht (voorlopige overeenkomst). Gedachtewisseling met Andrea Jelink, voorzitter van het Europees Comité  voor gegevensbescherming (EDPB). Gestructureerde dialoog met Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

 

Europese Commissie - week 50

11/12: Communicatie over de Green New Deal.

11/12: Upgrade van de verordening inzake handelshandhaving.

Pagina's