Archief

Europees Parlement - week 7

10/02: DROI: Gedachtewisseling met Linos-Alexandre Sicilianos, President van het EHRM.

10/02: Plenair debat over het MKB en Betere Regelgeving.

10/02: Plenair debat over de Gendergelijkheid Strategie

11/02: Plenair debat over het EU-Vietnam handelsverdrag en de investeringsbeschermingovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

12/02: Plenair debat over de heropening van de vervolging tegen de premier van Tsjechië wegens misbruik van EU-middelen en mogelijke belangenconflicten.

 

 

 

 

 

 

Europese Raad - Week 7

Er zijn geen Raden voorzien tijdens week 7.

Europese Commissie - Week 7

11/02: Oriënterend debat over Europese defensie met commissarissen Vestager en Borrell.

Kamercommissies starten prioritering van EU-voorstellen uit Werkprogramma Europese Commissie

Op woensdag 29 januari jl. heeft de Europese Commissie onder leiding van president Ursula von der Leyen haar werkprogramma voor 2020 gepubliceerd. In het werkprogramma staan de maatregelen die de Commissie dit jaar wil nemen om de zes grote ambities van Von der Leyen om te zetten in concrete acties. Deze ambities zijn: 1) Een Europese Green Deal, 2) Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, 3) Een economie die werkt voor mensen, 4) Een sterker Europa in de wereld, 5) Bevordering van de Europese levenswijze, 6) Een nieuwe impuls voor Europese democratie.

De Commissie heeft 43 nieuwe beleidsplannen in het werkprogramma aangekondigd. Deze EU-voorstellen, waarvan een aantal wetgevend van aard, kunnen ook gevolgen hebben voor beleid en wetgeving in Nederland. Om al vroeg invloed te hebben op Europese besluitvorming maakt de Tweede Kamer elk jaar een selectie en prioritering van voorstellen uit het werkprogramma. De geprioriteerde EU-voorstellen zullen na publicatie actief in behandeling genomen worden in de Kamer.

De Kamercommissies buigen zich nu over de prioritering van de nieuwe EU-initiatieven op hun beleidsterrein. De planning is om voor het meireces de Kamerbrede lijst van EU-initiatieven door de Tweede Kamer vast te stellen. In juni zal de commissie Europese Zaken een debat voeren met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over het Werkprogramma, de selectie van EU-prioriteiten door de Kamer en de kabinetsnota over het Nederlandse Europabeleid.

 

Europees Parlement - Week 6

03/02: AFET: Strategische dialoog met commissaris Varhelyi. 

03/02: ENVI: Gedachtewisseling met commissaris Breton. Gedachtwisseling over het op de markt brengen van producten die GMOs bevatten of met GMOs zijn geproduceerd (bezwaar regel 112).

06/02: ECON: Monetair dialoog met ECB-president Legarde.

06/02: LIBE: Gedachtwisseling over de oprichting van het Fonds voor Interne Veiligheid (rapportage over onderhandelingen).

06/02: LIBE-CONT: Gedachtwisseling over de oprichting van het European Openbaar Ministerie.

Europese Commissie - Week 6

05/02: Presentatie van commissaris Borrell over de methodologie van het EU-uitbreidingsproces.

05/02: Presentatie van commissaris Dombrovskis over de evaluatie van het economisch bestuurskader.

 

 

Europese Raad - Week 6

Er zijn geen Raden voorzien tijdens week 6.

Ambassadeursconferentie

Van maandag 27 januari tot en met vrijdag 31 januari vindt de jaarlijkse ambassadeursconferentie plaats. Onderdeel van deze conferentie zijn gesprekken met parlementariërs in de Ridderzaal op donderdag 30 januari.

Er zijn twintig thema’s waar de Kamerleden en de ambassadeurs met elkaar van gedachten over kunnen wisselen. Onderwerpen waarover aanwezige Kamerleden met de ambassadeurs kunnen spreken op het terrein van de commissie Europese Zaken zijn onder andere de Brexit, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en de rechtsstaat in Europa.

Alle informatie met betrekking tot de ambassadeursconferentie is te vinden op de website: https://www.ambassadeursconferentie.nl/

Agenda
  • 30/01: Ambassadeursconferentie

Eurocommissaris Hahn van Begroting bezoekt Kamer

Europese Zaken

De Eurocommissaris verantwoordelijk voor Begroting en Administratie, Johannes Hahn, bezoekt op donderdag 30 januari de Tweede Kamer. In een (openbaar) gesprek met de commissie Europese Zaken zal hij ingaan op de lopende onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie, het Meerjarig Financieel Kader (MFK), voor 2021-2027.

Agenda
  • 30/01: Gesprek met Eurocommissaris Johannes Hahn

Europees Parlement - Week 5

28/01: AFCO: Gedachtewisseling over de COSAC (Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden) van 19-20 januari 2020.

27/01: ECON-EMPL: Economisch dialoog over het najaarspakket van het Europees Semester 2020 met commissaris Dombrovskis, commissaris Gentiloni en commissaris Schmit.

28/01: ITRE: Gestructureerde dialoog met commissaris Breton.  

27-28/01: LIBE: Gedachtewisseling over gezinshereniging in de periode na Brexit. Gedachtewisseling met commissaris Johansson over de toekomst van EU-interne veiligheid en over de EU-interneveiligheidsstrateige.

27/01: SEDE: Gedachtewisseling met Izumi Nakamitsu, plaatsvervangend Secretaris-Generaal en Hoge Vertegenwoordiger voor Ontwapening van de Verenigde Naties.

27-28/01: JURI: Gedachtewisseling met commissaris Vestager. 

 

Pagina's