Archief

Informele Defensieraad in Zagreb

Defensie

De vaste commissie voor Defensie voert op dinsdag 3 maart een algemeen overleg met de minister van Defensie over de inzet van Nederland tijdens de informele EU-Defensieraad op 4 en 5 maart in Zagreb. De Raad begint op 4 maart met een werkdiner waarin de ministers van Defensie zullen spreken over de operationele prioriteiten die zich voordoen op het veiligheidsterrein en over welke inzet nodig is om internationale stabiliteit te bevorderen. Naar verwachting zal met name worden ingegaan op Libië, Mali en de bredere Sahel. Op 5 maart start de Raad met een bespreking over het nog te ontwikkelen strategisch kompas, waarin de politieke ambities en prioriteiten van de EU op het terrein van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) voor de komende jaren moeten worden geconcretiseerd en geactualiseerd. De Raad wordt afgesloten met een bespreking over de strategische evaluatie van PESCO die dit jaar zal plaatsvinden. Tijdens een informele Raad vindt geen besluitvorming plaats.

Agenda
  • 03/03: Algemeen overleg Informele Defensieraad d.d. 4 en 5 maart 2020

Europese Commissie - week 10

04/03: Presentatie over de Europese Klimaatwet vancommissaris Timmermans

04/03: Presentatie over de Europese Gendergelijkheid Strategie door commissaris Jourova

04/03: Presentatie door commissaris Borrell: naar een alomvattende Afrika strategie

Raad - Week 10

04-05/03: Informele bijeenkomst ministers van Defensie

05/03: Milieuraad

05-06/03: Informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken - Gymnich

Europees Parlement - Week 10

02/03: BUDG: Gedachtewisseling over de ramingen van inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021.

05/03: FEMM: Interparlementaire commissiebijeenkomst over 25 jaar Beijing verklaring en actieplatforms.

05/03: ENVI: Update van de Commissie over de COVID-19 situatie. Stemming over de strategische aanpak van farmaceutica in het milieu.

05/03: INTA: Workshop over de handelsgerelateerde aspecten van het mechanisme voor een koolstofgrensbelasting.

 

 

 

 

SO Milieuraad

Infrastructuur en Waterstaat

De Milieuraad van 5 maart 2020 wordt deze week middels een schriftelijk overleg (SO) door de woordvoerders in de commissie Infrastructuur en Waterstaat voorbereid. De verwachting is dat de aanstaande Milieuraad zal gaan over de klimaat- en milieuonderdelen van de Europese Green Deal en mogelijk ook over de langetermijnstrategie voor een klimaatneutrale Europese Unie in 2050 die tijdens de Europese Raad van 12 december 2019 is afgesproken. Andere onderwerpen op de agenda zijn waarschijnlijk de vergroening van het Europees Semester, de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de fitnesscheck van de EU-wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Over dit laatste onderwerp worden mogelijk Raadsconclusies aangenomen. De leden van de fracties hebben tot donderdag 27 februari 2020 om 12.00 uur de gelegenheid hun inbreng voor het SO Milieuraad aan te leveren. 

Agenda
  • 27/02: Schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020

SO Informele Transportraad

Infrastructuur en Waterstaat

Op donderdag 27 februari aanstaande vindt om 12.00 uur het schriftelijk overleg (SO) plaats over de aanstaande Informele Transportraad op 11 maart 2020 in Opatija (Kroatië). Het is de eerste bijeenkomst van de transportministers van de EU-lidstaten sinds het officiële aantreden van de Europese Commissie Von der Leyen vorig jaar december. De besprekingen staan volledig in het teken van scheepvaart en gaan grotendeels over de ontwikkeling van een klimaatneutrale en emissievrije zee- en binnenvaart. De Europese Commissie heeft hiervoor op 11 december 2019 haar eerste plannen aangekondigd als onderdeel van de Europese Green Deal. Tijdens de informele Transportraad zal geen besluitvorming plaatsvinden. Het Kroatisch EU-Voorzitterschap streeft wel naar de aanname van een ministeriële verklaring.

Agenda
  • 27/02: Schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 10-11 maart 2020

Europees Parlement

Groene Week: er zijn deze week geen vergaderingen.

Europese Raad - Week 9

25/02: Raad Algemene Zaken

27-28/02: Raad voor Concurrentievermogen

Europese Commissie - Week 9

26/02: Winterpakket Europees Semester

Buitengewone Europese Top over MFK

Plenair debat

Op dinsdag 18 februari treden de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken plenair in debat met minister-president Rutte over de extra, buitengewone Europese Raad (ER), die zal plaatsvinden op 20 februari in Brussel. Deze buitengewone ER is door Europese Raadsvoorzitter Charles Michel belegd om regeringsleiders verder te laten spreken over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en belangrijke knopen door te hakken.

Agenda
  • 18/02: Plenair debat extra Europese Top 20 februari 2020

Pagina's