Archief

Europese Commissie - Week 5

29-01: Presentatie van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020.

29-01: Mededeling over 5G door commissaris Vestager. 

Europese Raad - Week 5

27-01: Landbouw- en Visserijraad

28-01: Raad Algemene Zaken

 

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 23 januari vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. Onder andere staat geagendeerd het overzicht van de jaarplanning van het ministerie van Buitenlandse Zaken met de brieven die de Kamer in 2020 op het gebied van Europese Zaken mag verwachten.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Agenda
  • 23/01: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Informele Raad voor Concurrentievermogen/Onderzoek

Economische Zaken en Klimaat

Op vrijdag 24 januari voert de commissie Economische Zaken en Klimaat een schriftelijk overleg over de Informele Raad voor Concurrentievermogen. Op 4 februari aanstaande vindt de eerste informele Raad voor Concurrentievermogen plaats onder Kroatisch voorzitterschap in Zagreb. De informele Raad zal volledig in het teken staan van onderzoek. Op moment van schrijven is de agenda nog niet vastgesteld. Naar verwachting zal tijdens de informele Raad een beleidsdebat plaatsvinden over de toekomst van de Europese onderzoekruimte. De Europese onderzoeksruimte is open voor de hele wereld, en gebaseerd op de interne markt. De Europese onderzoeksruimte maakt het vrij verkeer van onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologie mogelijk. De Europese Commissie zal naar verluidt in het voorjaar 2020 met een mededeling over de Europese onderzoeksruimte 2020-2030 komen, die momenteel wordt voorbereid.

Agenda
  • 24/01: Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 3-4 januari 2020

Informele bijeenkomst migratieministers in Zagreb

Justitie & Veiligheid

Op woensdag 22 januari voert de commissie voor Justitie en Veiligheid een algemeen overleg met de bewindspersonen van het gelijknamige ministerie. Met de Europese Commissie nog in de opstartfase, gebruikt het Kroatisch voorzitterschap de eerste informele JBZ-Raad van dit jaar om vooruit te blikken op het migratiebeleid in de periode 2020-2024. Medio maart zal de JBZ-Raad richtsnoeren aannemen die later die maand bekrachtigd zullen worden door de Europese regeringsleiders. Met deze richtsnoeren sturen de lidstaten op de plannen die de Europese Commissie schrijft. Op het terrein van asiel en migratie zullen de ambities vooral worden geconcretiseerd in het ergens komend half jaar verwachte migratiepact. In Zagreb zal de discussie vooral over dat pact gaan. Verder vraagt Kroatië aandacht voor de goede uitvoering van twee grote projecten die op stapel staan: de uitbreiding van Frontex naar 10.000 manschappen en de invoering van interoperabele databanken.

Agenda
  • 22/01: Algemeen overleg informele JBZ-Raad d.d. 23-24 januari 2020

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 20 januari leveren de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input voor het schriftelijke overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 27 januari aanstaande. De Landbouw- en Visserijraad zal onder andere in het teken staan van een discussie rondom de Europese Green Deal. De leden zullen de minister naar verwachting bevragen over de door de Europese Commissie aangekondigde biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord” strategie en de Nederlandse inzet op deze dossiers. Daarnaast zullen de Kamerleden naar verwachting vragen stellen over de overgangsbepalingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor het jaar 2021. Het derde onderwerp op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad is het werkprogramma van het Kroatisch voorzitterschap van de EU.

Agenda
  • 20/01: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Europees Parlement - Week 4

20-23/01: Stemming en overweging over de sluiting van de overeenkomst over de terugtrekking van het VK uit de EU en de EURATOM.

20-23/01: Gedachtewisseling over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap. 

20-21/01: AFET: Gedachtewisseling met Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. 

22-23/01: AGRI: Gedachtewisseling met commissaris Wojciechowski. 

22-23/01: BUDG: Gedachtewisseling met commissaris Hahn. Publieke hoorzitting over de harmonisatie van EU-eigen middelen en fiscaal beleid.

21/01: CULT: Overwegingen: strategische innovatieagenda EIT 2021-2027; Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020. Achter gesloten deuren: het Erasmus programma; vaststelling van Creatief Europa (2021-2027); vaststelling van het Europees Solidariteitscorps.

23/01: DEVE: Gedachtewisseling met commissaris Urpilainen. Publieke hoorzitting over de effectiviteit en resultaten van EU-steun voor duurzame ontwikkeling.  

20-21/01: ENVI: Overweging: typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en betreffende toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen. Publieke hoorzitting over het verminderen van uitstoot van broeikasgassen door maritiem transport (EU MRV). 

22-23/01: IMCO: Stemming over geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: zorgen voor consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten. 

20-21/01: INTA: Stemming over de FTA met Vietnam. 

22-23/01: ITRE: Gedachtewisselingen: met commissaris Simson over de Green Deal; over een alomvattende Europese benadering van energieopslag; over de mededeling van de Commissie: een efficientere en democratischere bessluitvorming in het energie- en klimaatbeleid van de EU; met commissaris Vestager over de geplande initiatieven inzake kunstmatige intelligentie (achter gesloten deuren).

20-21/01: LIBE: Gedachtewisselingen: met commissaris Reynders over het gestructureerde dialoog; over de implementatie van de Malta declaratie en de zoek-en reddingsacties in de Middenlandse zee; over de onderhandelingen met het oog op een overeenkomst met de VS over grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal voor justitiële samenwerking in strafzaken (achter gesloten deuren). Verslag over de interinstitutionele onderhandelingen over het voorkomen van de verpreiding van terroritische inhoud online. 

20-21: PECH: Gedachtewisseling met comimissaris Sinkevičius. 

22-23/01: SEDE: Gedachtewisseling over de veiligheids- en defensie-uitdagingen van 5G. Overweging over de voorbereiding van het evaluatieproces van het NPV, opties voor nucleaire wapenbeheersing en nucleaire ontwapening. 

20-21/01: TRAN: Stemmingen over: handhavingsvereisten en specifieke regels voor het ter beschikking stellen van chauffeurs in de transportsector (akkoord van interinstitutionele onderhandelingen); minimumvereisten voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en positionering door middel van tachografen (akkoord van interinstitutionele onderhandelingen). Overweging over het typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en betreffende toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen. 

 

Europese Commissie - Week 4

22/01: Bijdrage van de Commissie aan de Conferentie over de toekomst van Europa

Europese Raad - Week 4

20/01: Eurogroep

20/01: Raad Buitenlandse Zaken

21/01: ECOFIN

23/01: Informele bijeenkomst ministers JBZ-Raad.

27/01: Raad Landbouw en Visserij

Voorzittersconferentie COSAC

Europese Zaken

Op zondag 19 en maandag 20 januari 2020 brengt de voorzitter van de commissie Europese Zaken, de heer Hayke Veldman (VVD), namens de commissie Europese Zaken een werkbezoek aan de conferentie van voorzitters van de commissies Europese Zaken in de Europese Unie (COSAC) in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Kroatië is van 1 januari tot en met 30 juni 2020 de nieuwe EU-voorzitter.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere de vaststelling van het programma van de plenaire COSAC op 24-26 mei 2020 en het vaststellen van de vragenlijst die aan de nationale parlementen gestuurd zal worden.

Agenda
  • 19-20/01: Werkbezoek Voorzittersconferentie COSAC, Zagreb, Kroatië

Pagina's