Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 36

Relatie EU & Afrika en Duurzame Ontwikkeling centraal tijdens debat met minister Ploumen

Op 6 september bespreekt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het Europees Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid met minister Ploumen.

Naast de inzet voor de informele OS-Raad op 11 september in Tallinn, staan de uitkomsten van de Raad van afgelopen mei op de agenda, toen een akkoord is bereikt over de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in Europa.

Verder zal onder meer worden gesproken over de EU-Afrikatop in November en de samenwerking met derde landen op het gebied van migratiebeheer.

Week 39

Gesprek Pierre Marc Johnson

Op donderdag 28 september spreken de leden van de commissie voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking met Pierre Marc Johnson, hoofdonderhandelaar CETA voor de provincie Québec, Canada. Het besloten gesprek biedt Kamerleden de mogelijkheid om vragen te stellen en zorgen te uiten over het vrijhandelsakkoord met Canada.

Op 30 oktober 2016 is het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) ondertekend door de Canadese premier Justin Trudeau, de Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, de EU-president Donald Tusk en de toenmalige EU-voorzitter premier Robert Fico van Slowakije. Het Europees Parlement stemde op 15 februari 2017 in. CETA is een zogenaamd gemengd akkoord. Dit betekent dat alle nationale parlementen het verdrag moeten ratificeren omdat het naast exclusieve bevoegdheden van de Europese Unie ook onderdelen bevat die tot nationale bevoegdheden van de lidstaten behoren. Er wordt verwacht dat het nog enkele maanden kan duren voordat Canada en de 28 Europese lidstaten het verdrag geratificeerd hebben.

Daarom hebben de Canadese premier, Justin Trudeau, en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in de marge van de G20 Top van juli 2017 afgesproken dat het verdrag al “voorlopig” in werking treedt op 21 september 2017. In Nederland is het verdrag nog niet ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. Naar verwachting zal dit binnen enkele maanden gebeuren. De commissie BuHA-OS zal dan bepalen hoe het voorstel wordt behandeld.

Week 45

Europese handelsvraagstukken

Op dinsdag 7 november debatteren de woordvoerders Buitenlandse Handel met minister Kaag over de voorbereiding van de Handelsraad. Tevens kunnen zij vragen stellen over de modernisering van het handelsdefensief instrumentarium. Dit zijn maatregelen op het gebied van antidumping, anti-subsidie en vrijwaring.

Tijdens de Handelsraad op vrijdag 10 november zullen de lidstaten zich buigen over een uitgebreide agenda. De ministers worden door de Europese Commissie geïnformeerd over de lopende onderhandelingen met Mexico, de Mercosur-landen en Japan.

Ook worden de ministers bijgepraat over de onderhandelingen die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Ontwikkelingsagenda plaatsvinden. Daarnaast zal er discussie plaatsvinden over de handhaving en uitvoering van duurzaamheidsbepalingen in EU-handelsakkoorden. Tenslotte wordt van gedachten gewisseld over een betere implementatie van EU-handelsakkoorden.

Week 49

EU in de WTO

Op 6 december zullen de woordvoerders buitenlandse handel de elfde ministeriele conferentie van de WTO met de minister voorbespreken, die van 10 t/m 13 december in Buenos Aires plaatsvindt. De ministeriële conferentie is het wetgevende orgaan van de WTO en komt elke twee jaar bijeen om bindende afspraken te maken over verdere vrijmaking van de wereldhandel.

Sinds 2001 onderhandelen de WTO-leden over de Doha-ontwikkelingsagenda, een handelsronde waarbij de nadruk ligt op de belangen van ontwikkelingslanden. De Europese Commissie neemt namens de EU en de 28 lidstaten aan de onderhandelingen deel.

Tegelijkertijd met de elfde ministeriele conferentie organiseren het Europees Parlement en de Interparlementaire Unie gezamenlijk een Parlementaire Conferentie over de WTO.

Deze conferentie biedt parlementariërs uit de hele wereld een forum voor de uitwisseling van standpunten, informatie en ervaringen met betrekking tot internationale handelskwesties. Vanuit de commissie voor BuHa-OS nemen hier twee Kamerleden aan deel.

Week 7

OS-woordvoerders spreken over EU-ACS relaties

 

Het Verdrag van Cotonou, dat de banden tussen de EU en 79 voormalige koloniën beheerst, loopt in 2020 af. Het betreft de zogenaamde Groep van Landen in Afrika, Cariben en Stille Oceaan (ACS)..

De Europese Commissie heeft in december 2017 de Raad gevraagd te mogen onderhandelen over een nieuw verdrag. Het onderhandelingsmandaat wordt tijdens de aankomende Raad Ontwikkelingssamenwerking op 20 februari 2018 door de Europese ministers besproken.

In de Tweede Kamer zullen OS-woordvoerders met minister Kaag van gedachten wisselen over de Nederlandse inzet bij de nieuwe relatie met ACS-landen. Daarnaast zullen ze spreken over de wenselijkheid van de oprichting van een Europese Ontwikkelingsbank, zoals de Europese Investeringsbank onlangs heeft voorgesteld.

Week 20

Ontwikkelingssamenwerkingswoordvoerders bespreken nieuwe EU-begroting

Hoe ziet het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid er uit na 2020? De Europese Commissie heeft op 2 mei 2018 voorstellen gedaan voor een nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie. In deze voorstellen stelt de Commissie voor om een aantal financiële instrumenten ingrijpend te wijzigen en samen te voegen. In totaal gaat de EU volgens dit voorstel 15–17 miljard euro per jaar besteden aan extern optreden. Hoeveel daarvan gaat naar ontwikkelingslanden? En in hoeverre worden ontwikkelingsdoelen gekoppeld aan migratie en veiligheidsvraagstukken? Deze vragen liggen voor op de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei, die in een speciale ontwikkelingssamenwerkingsformatie bijeenkomt. De commissie BUHA-OS zal op donderdag 17 mei met minister Kaag deze Europese top voorbespreken.