Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 45

Europese handelsvraagstukken

Op dinsdag 7 november debatteren de woordvoerders Buitenlandse Handel met minister Kaag over de voorbereiding van de Handelsraad. Tevens kunnen zij vragen stellen over de modernisering van het handelsdefensief instrumentarium. Dit zijn maatregelen op het gebied van antidumping, anti-subsidie en vrijwaring.

Tijdens de Handelsraad op vrijdag 10 november zullen de lidstaten zich buigen over een uitgebreide agenda. De ministers worden door de Europese Commissie geïnformeerd over de lopende onderhandelingen met Mexico, de Mercosur-landen en Japan.

Ook worden de ministers bijgepraat over de onderhandelingen die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Ontwikkelingsagenda plaatsvinden. Daarnaast zal er discussie plaatsvinden over de handhaving en uitvoering van duurzaamheidsbepalingen in EU-handelsakkoorden. Tenslotte wordt van gedachten gewisseld over een betere implementatie van EU-handelsakkoorden.

Week 49

EU in de WTO

Op 6 december zullen de woordvoerders buitenlandse handel de elfde ministeriele conferentie van de WTO met de minister voorbespreken, die van 10 t/m 13 december in Buenos Aires plaatsvindt. De ministeriële conferentie is het wetgevende orgaan van de WTO en komt elke twee jaar bijeen om bindende afspraken te maken over verdere vrijmaking van de wereldhandel.

Sinds 2001 onderhandelen de WTO-leden over de Doha-ontwikkelingsagenda, een handelsronde waarbij de nadruk ligt op de belangen van ontwikkelingslanden. De Europese Commissie neemt namens de EU en de 28 lidstaten aan de onderhandelingen deel.

Tegelijkertijd met de elfde ministeriele conferentie organiseren het Europees Parlement en de Interparlementaire Unie gezamenlijk een Parlementaire Conferentie over de WTO.

Deze conferentie biedt parlementariërs uit de hele wereld een forum voor de uitwisseling van standpunten, informatie en ervaringen met betrekking tot internationale handelskwesties. Vanuit de commissie voor BuHa-OS nemen hier twee Kamerleden aan deel.

Week 7

OS-woordvoerders spreken over EU-ACS relaties

 

Het Verdrag van Cotonou, dat de banden tussen de EU en 79 voormalige koloniën beheerst, loopt in 2020 af. Het betreft de zogenaamde Groep van Landen in Afrika, Cariben en Stille Oceaan (ACS)..

De Europese Commissie heeft in december 2017 de Raad gevraagd te mogen onderhandelen over een nieuw verdrag. Het onderhandelingsmandaat wordt tijdens de aankomende Raad Ontwikkelingssamenwerking op 20 februari 2018 door de Europese ministers besproken.

In de Tweede Kamer zullen OS-woordvoerders met minister Kaag van gedachten wisselen over de Nederlandse inzet bij de nieuwe relatie met ACS-landen. Daarnaast zullen ze spreken over de wenselijkheid van de oprichting van een Europese Ontwikkelingsbank, zoals de Europese Investeringsbank onlangs heeft voorgesteld.

Week 20

Ontwikkelingssamenwerkingswoordvoerders bespreken nieuwe EU-begroting

Hoe ziet het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid er uit na 2020? De Europese Commissie heeft op 2 mei 2018 voorstellen gedaan voor een nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie. In deze voorstellen stelt de Commissie voor om een aantal financiële instrumenten ingrijpend te wijzigen en samen te voegen. In totaal gaat de EU volgens dit voorstel 15–17 miljard euro per jaar besteden aan extern optreden. Hoeveel daarvan gaat naar ontwikkelingslanden? En in hoeverre worden ontwikkelingsdoelen gekoppeld aan migratie en veiligheidsvraagstukken? Deze vragen liggen voor op de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei, die in een speciale ontwikkelingssamenwerkingsformatie bijeenkomt. De commissie BUHA-OS zal op donderdag 17 mei met minister Kaag deze Europese top voorbespreken.