Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 19

Handelsraad over anti-dumping en WTO

Op dinsdagmiddag 9 mei spreken de woordvoerders Buitenlandse Handel met minister Ploumen over haar inzet bij de komende Handelsraad op 11 mei. Op de agenda staat onder andere het voorstel van de commissie om de methodologie aan te passen waarmee antidumpingmaatregelen worden berekend. Dit is nodig volgens de Commissie om passende maatregelen te nemen tegen China, dat sinds eind vorig jaar de status van markteconomie heeft gekregen van de WTO. De Tweede Kamer heeft op dit voorstel een behandelvoorbehoud geplaatst. Ook wordt de ministeriële conferentie van de WTO eind dit jaar voorbereid en zal er gesproken worden over de implementatie van bestaande handelsakkoorden en de voortgang van de onderhandelingen over lopende akkoorden.

Week 20

Herziening Europese ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

De herziening van de EU Consensus on Development zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de Raad van ministers voor Ontwikkelingssamenwerking. Met de herziening wordt het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU in lijn wordt gebracht met de Werelddoelen die zijn afgesproken in het kader van de Agenda 2030. Ook zal de Raad spreken over de voorbereiding van de EU-Afrika Top die op 29 en 30 november in Ivoorkust wordt gehouden. Mede in dat kader zal ook gesproken worden over de inzet van de EU met betrekking tot een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de ACS-landen na afloop van het Cotonou-verdrag in 2020. Daarnaast zal het beleid van de EU inzake migratie en ontwikkeling en in het bijzonder de stand van zaken met betrekking tot de migratiepartnerschappen die de EU wil sluiten met landen in Noord- en Sub-Sahara Afrika, een belangrijk onderwerp vormen op de agenda van de Raad. De Raad vindt 19 mei aanstaande plaats.

Week 22

Gevolgen TTIP

Op 1 juni aanstaande staat het plenair debat gepland over de gevolgen van TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU. De onderhandelingen hierover, die in 2014 zijn gestart, liggen sinds het aantreden van president Trump stil. Mochten deze alsnog worden hervat, is het zeer waarschijnlijk dat nationale parlementen het verdrag moeten ratificeren voor het formeel in werking kan treden. Op verzoek van de Europese Commissie heeft het Europees Hof op 16 mei jongstleden op deze vraag een advies uitgebracht, met het handelsverdrag tussen de EU en Singapore als concrete casus. Het Hof oordeelt dat investeringsbescherming een bevoegdheid is van de nationale lidstaten en dat handelsakkoorden die hierover een hoofdstuk bevatten, zoals in TTIP de bedoeling is, geratificeerd moeten worden door alle 38 kamers van nationale parlementen binnen de EU.

Week 36

Relatie EU & Afrika en Duurzame Ontwikkeling centraal tijdens debat met minister Ploumen

Op 6 september bespreekt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het Europees Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid met minister Ploumen.

Naast de inzet voor de informele OS-Raad op 11 september in Tallinn, staan de uitkomsten van de Raad van afgelopen mei op de agenda, toen een akkoord is bereikt over de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in Europa.

Verder zal onder meer worden gesproken over de EU-Afrikatop in November en de samenwerking met derde landen op het gebied van migratiebeheer.

Week 39

Gesprek Pierre Marc Johnson

Op donderdag 28 september spreken de leden van de commissie voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking met Pierre Marc Johnson, hoofdonderhandelaar CETA voor de provincie Québec, Canada. Het besloten gesprek biedt Kamerleden de mogelijkheid om vragen te stellen en zorgen te uiten over het vrijhandelsakkoord met Canada.

Op 30 oktober 2016 is het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) ondertekend door de Canadese premier Justin Trudeau, de Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, de EU-president Donald Tusk en de toenmalige EU-voorzitter premier Robert Fico van Slowakije. Het Europees Parlement stemde op 15 februari 2017 in. CETA is een zogenaamd gemengd akkoord. Dit betekent dat alle nationale parlementen het verdrag moeten ratificeren omdat het naast exclusieve bevoegdheden van de Europese Unie ook onderdelen bevat die tot nationale bevoegdheden van de lidstaten behoren. Er wordt verwacht dat het nog enkele maanden kan duren voordat Canada en de 28 Europese lidstaten het verdrag geratificeerd hebben.

Daarom hebben de Canadese premier, Justin Trudeau, en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in de marge van de G20 Top van juli 2017 afgesproken dat het verdrag al “voorlopig” in werking treedt op 21 september 2017. In Nederland is het verdrag nog niet ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. Naar verwachting zal dit binnen enkele maanden gebeuren. De commissie BuHA-OS zal dan bepalen hoe het voorstel wordt behandeld.

Week 45

Europese handelsvraagstukken

Op dinsdag 7 november debatteren de woordvoerders Buitenlandse Handel met minister Kaag over de voorbereiding van de Handelsraad. Tevens kunnen zij vragen stellen over de modernisering van het handelsdefensief instrumentarium. Dit zijn maatregelen op het gebied van antidumping, anti-subsidie en vrijwaring.

Tijdens de Handelsraad op vrijdag 10 november zullen de lidstaten zich buigen over een uitgebreide agenda. De ministers worden door de Europese Commissie geïnformeerd over de lopende onderhandelingen met Mexico, de Mercosur-landen en Japan.

Ook worden de ministers bijgepraat over de onderhandelingen die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Ontwikkelingsagenda plaatsvinden. Daarnaast zal er discussie plaatsvinden over de handhaving en uitvoering van duurzaamheidsbepalingen in EU-handelsakkoorden. Tenslotte wordt van gedachten gewisseld over een betere implementatie van EU-handelsakkoorden.

Week 49

EU in de WTO

Op 6 december zullen de woordvoerders buitenlandse handel de elfde ministeriele conferentie van de WTO met de minister voorbespreken, die van 10 t/m 13 december in Buenos Aires plaatsvindt. De ministeriële conferentie is het wetgevende orgaan van de WTO en komt elke twee jaar bijeen om bindende afspraken te maken over verdere vrijmaking van de wereldhandel.

Sinds 2001 onderhandelen de WTO-leden over de Doha-ontwikkelingsagenda, een handelsronde waarbij de nadruk ligt op de belangen van ontwikkelingslanden. De Europese Commissie neemt namens de EU en de 28 lidstaten aan de onderhandelingen deel.

Tegelijkertijd met de elfde ministeriele conferentie organiseren het Europees Parlement en de Interparlementaire Unie gezamenlijk een Parlementaire Conferentie over de WTO.

Deze conferentie biedt parlementariërs uit de hele wereld een forum voor de uitwisseling van standpunten, informatie en ervaringen met betrekking tot internationale handelskwesties. Vanuit de commissie voor BuHa-OS nemen hier twee Kamerleden aan deel.

Week 7

OS-woordvoerders spreken over EU-ACS relaties

 

Het Verdrag van Cotonou, dat de banden tussen de EU en 79 voormalige koloniën beheerst, loopt in 2020 af. Het betreft de zogenaamde Groep van Landen in Afrika, Cariben en Stille Oceaan (ACS)..

De Europese Commissie heeft in december 2017 de Raad gevraagd te mogen onderhandelen over een nieuw verdrag. Het onderhandelingsmandaat wordt tijdens de aankomende Raad Ontwikkelingssamenwerking op 20 februari 2018 door de Europese ministers besproken.

In de Tweede Kamer zullen OS-woordvoerders met minister Kaag van gedachten wisselen over de Nederlandse inzet bij de nieuwe relatie met ACS-landen. Daarnaast zullen ze spreken over de wenselijkheid van de oprichting van een Europese Ontwikkelingsbank, zoals de Europese Investeringsbank onlangs heeft voorgesteld.