Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Week 7

OS-woordvoerders spreken over EU-ACS relaties

 

Het Verdrag van Cotonou, dat de banden tussen de EU en 79 voormalige koloniën beheerst, loopt in 2020 af. Het betreft de zogenaamde Groep van Landen in Afrika, Cariben en Stille Oceaan (ACS)..

De Europese Commissie heeft in december 2017 de Raad gevraagd te mogen onderhandelen over een nieuw verdrag. Het onderhandelingsmandaat wordt tijdens de aankomende Raad Ontwikkelingssamenwerking op 20 februari 2018 door de Europese ministers besproken.

In de Tweede Kamer zullen OS-woordvoerders met minister Kaag van gedachten wisselen over de Nederlandse inzet bij de nieuwe relatie met ACS-landen. Daarnaast zullen ze spreken over de wenselijkheid van de oprichting van een Europese Ontwikkelingsbank, zoals de Europese Investeringsbank onlangs heeft voorgesteld.

Week 20

Ontwikkelingssamenwerkingswoordvoerders bespreken nieuwe EU-begroting

Hoe ziet het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid er uit na 2020? De Europese Commissie heeft op 2 mei 2018 voorstellen gedaan voor een nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie. In deze voorstellen stelt de Commissie voor om een aantal financiële instrumenten ingrijpend te wijzigen en samen te voegen. In totaal gaat de EU volgens dit voorstel 15–17 miljard euro per jaar besteden aan extern optreden. Hoeveel daarvan gaat naar ontwikkelingslanden? En in hoeverre worden ontwikkelingsdoelen gekoppeld aan migratie en veiligheidsvraagstukken? Deze vragen liggen voor op de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei, die in een speciale ontwikkelingssamenwerkingsformatie bijeenkomt. De commissie BUHA-OS zal op donderdag 17 mei met minister Kaag deze Europese top voorbespreken.

Week 37

Europees ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

De Europese Commissie wil na 2020 meer geld uitgeven aan Afrika, migratie en veiligheid in het nieuwe Europese ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De commissie BUHA-OS in de de Tweede Kamer vergadert over deze plannen met minister Kaag op woensdag 12 september.

Over de begrotingsvoor de periode 2021-2027 wordt namelijk nu al onderhandeld tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement. De Kamer controleert daarbij de Nederlandse inzet bij deze onderhandelingen. Het kabinet is positief over de hogere uitgaven aan het buitenlandbeleid door de EU, met name om uitdagingen als migratie integraal aan te pakken.

Tegelijkertijd wil Nederland een kleinere EU-begroting, terwijl veel lidstaten niet willen bezuinigen op traditionele posten als landbouw en economische ontwikkeling van armere Europese regio's. In het algemeen overleg kunnen de woordvoerders van de fracties de minister meegeven wat volgens deze leden prioriteit moet hebben. Daags vooraf aan deze commissievergadering krijgen de leden nog een technische briefing over de details van de voorstellen van de Europese Commissie.

Week 40

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel besproken

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt de informele RBZ/Handel van 5 oktober 2018 op woensdag 3 oktober met minister Kaag voor tijdens een algemeen overleg. Tijdens de informele Raad op 5 oktober in Innsbruck, Oostenrijk, zal naar verwachting worden gesproken over de modernisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de stand van zaken van de EU-VS handelsbetrekkingen naar aanleiding van de recente gesprekken tussen Eurocommissaris Malmström en VS-handelsvertegenwoordiger Lighthizer.