Defensie

Week 47

Virtuele EU-Defensieraad over PESCO en strategisch kompas

Op vrijdag 20 november vergaderen de EU-ministers van Defensie virtueel over de uitkomsten van de strategische evaluatie van de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO). PESCO is in 2017 opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie tussen EU-lidstaten te versterken. De evaluatie van de eerste PESCO-fase (2017-2020)  toont aan dat de voortgang in zowel de nakoming van de 20 bindende afspraken, als de uitvoering van de 47 projecten onvoldoende is. De Raad zal de uitkomsten van deze evaluatie bespreken met het oog op het vaststellen van doelen en concrete resultaten voor de tweede PESCO-fase (2021-2025) die begin volgend jaar worden vastgelegd.

Ook zal de Raad spreken over de totstandkoming van het Strategisch Kompas, waarbij de lidstaten op basis van een gedeelde dreigingsanalyse focus willen aanbrengen en prioriteiten willen stellen op het gebied van crisisbeheersing, capaciteitsontwikkeling, weerbaarheid en EU-partnerschappen. Dit document moet in 2022 gereed zijn. Tot slot zal onder current affairs kort worden ingegaan op operatie Irini en de EU-trainingsmissie in Mali.

Het schriftelijk overleg ter voorbereiding op deze Raad van de commissie Defensie met minister Bijleveld vindt plaats op 16 november.