Defensie

Week 45

Algemeen overleg EU-Defensieraad

Voordat de minister van Defensie op dinsdag 12 november deelneemt aan de EU-Defensieraad in Brussel debatteert ze over de Nederlandse inzet met de Kamer. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden op woensdag 6 november.

Tijdens de Defensieraad zullen de ministers van Defensie spreken over veiligheids- en defensiekwesties met bijzondere aandacht voor versterkte defensiesamenwerking (PESCO) en de samenhang van PESCO met andere EU-initiatieven op het defensieterrein. Aansluitend zal de stand van zaken van de EU-missies in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid worden besproken. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de Sahel-regio. Tot slot zal er een informele lunch plaatsvinden met de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg. En marge van de RBZ komt de Steering Board van het Europees Defensie Agentschap (EDA) bijeen.

Week 10

Informele Defensieraad in Zagreb

De vaste commissie voor Defensie voert op dinsdag 3 maart een algemeen overleg met de minister van Defensie over de inzet van Nederland tijdens de informele EU-Defensieraad op 4 en 5 maart in Zagreb. De Raad begint op 4 maart met een werkdiner waarin de ministers van Defensie zullen spreken over de operationele prioriteiten die zich voordoen op het veiligheidsterrein en over welke inzet nodig is om internationale stabiliteit te bevorderen. Naar verwachting zal met name worden ingegaan op Libië, Mali en de bredere Sahel. Op 5 maart start de Raad met een bespreking over het nog te ontwikkelen strategisch kompas, waarin de politieke ambities en prioriteiten van de EU op het terrein van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) voor de komende jaren moeten worden geconcretiseerd en geactualiseerd. De Raad wordt afgesloten met een bespreking over de strategische evaluatie van PESCO die dit jaar zal plaatsvinden. Tijdens een informele Raad vindt geen besluitvorming plaats.