Defensie

Week 50

Europees Defensieactieplan

De Europese Commissie heeft vorige week een nieuw voorstel gepresenteerd om de Defensiesamenwerking binnen de EU te versterken. Het zogeheten Europees Defensieactieplan is een uitwerking van de EU-veiligheidsstrategie ('EU Global Strategy') die afgelopen zomer door Hoge Vertegenwoordiger Mogherini is gepresenteerd. Dit voorstel, een EU-prioriteit van de commissie Defensie, bevat verschillende acties en maatregelen om deze samenwerking vorm te geven, bijvoorbeeld door een Europees Defensiefonds te lanceren. Met de middelen in dit fonds kan technologisch onderzoek worden uitgevoerd en geïnvesteerd worden in militaire capaciteiten.

De commissie Defensie buigt zich in haar procedurevergadering op 15 december over de wijze van behandeling van dit prioritaire EU-dossier.

Week 16

Versterkte defensiesamenwerking in EU

De ministers van Defensie zullen in informele setting diverse onderwerpen bespreken. In de eerste plaats verkennen de ministers de mogelijkheden van versterkte defensie-samenwerking, permanent gestructureerde samenwerking (PESCO) geheten. Hoge Vertegenwoordiger Mogherini wil van gedachten wisselen over de verplichtingen die lidstaten moeten aangaan, over de criteria voor deelname en eventuele projecten of initiatieven die in PESCO-verband kunnen worden opgepakt. Ten tweede zullen de ministers vergaderen over de snelle reactiecapaciteit van de EU, de EU Battlegroups. In deze werksessie zal de EU-defensieraad spreken over de voorbereiding, flexibele opbouw en financiering van de Battlegroups. Ten slotte zal ook de operatie EUNAVFOR MED Sophia voor de kust van Libië aan de orde komen.

De ministers zullen spreken over de actuele situatie in Libië, mede in relatie tot de instroom van vluchtelingen via de Centraal Mediterrane Route. De ministers van Defensie zullen op 26-27 april in de Maltese hoofdstad Valletta bij elkaar komen. De leden van de commissie Defensie zullen met minister Henis ter voorbereiding van de informele Defensieraad spreken.

Week 26

Welke toekomst voor een Europese defensie?

De commissie Defensie organiseert op donderdagmiddag 29 juni een openbare technische briefing over de toekomstscenario's voor de Europese defensie. Ambtenaren van zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als Defensie zullen deze scenario's toelichten evenals de voorgenomen Nederlandse kabinetspositie. In deze briefing zal ook de oprichting van een Europees defensiefonds aan de orde komen. De Kamer heeft onlangs besloten om over dit onderwerp een plenair debat te houden. Onder voorbehoud zal het debat op donderdag 6 juli plaatsvinden.