Defensie

Week 45

Nauwere defensiesamenwerking binnen EU

De commissie voor Defensie spreekt op dinsdag 7 november met minister Bijleveld over de agenda van de EU-defensieraad die op maandag 13 november in Brussel is gepland. De ministers zullen, samen met de ministers van Buitenlandse Zaken, de voortgang op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bespreken. In concreto gaat het dan om de oprichting van een Europees Defensiefonds en de intensievere samenwerking op defensieterrein waartoe een kopgroep van lidstaten binnen de EU zou kunnen besluiten. Deze nauwere samenwerking wordt Permanent Gestructureerde Samenwerking genoemd, ook wel bekend onder de afkorting 'PESCO'.

Tot slot zullen de ministers van Defensie in aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, spreken over de samenwerking tussen EU en NAVO. De projecten en werkzaamheden van beide internationale organisaties worden meer en beter op elkaar afgestemd om tot een hogere graad van doelmatigheid en doeltreffendheid te komen.

Week 17

Informele Defensieraad in Sofia

Voordat minister van Defensie Bijleveld op 4 en 5 mei deelneemt aan de informele Defensieraad in Sofia, debatteert ze over de Nederlandse inzet met de Kamer. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden op woensdagochtend 25 april. Naar verwachting staan de permanent gestructureerde samenwerking (PESCO), het Europees Defensieagentschap (EDA), crisismanagement en een Frans voorstel voor een “European intervention initiative” op de agenda. Zodra de Kamer de brief over de Nederlandse inzet voor deze informele Raad heeft ontvangen, is deze na te lezen op www.tweedekamer.nl.

Aan de agenda van het algemeen overleg is tevens een brief van de regering toegevoegd over de gevolgen van de Brexit op het terrein van Defensie. Deze brief is door de commissie Defensie gevraagd om meer inzicht te verkrijgen in de voorbereidingen die het ministerie momenteel treft om de Brexit-gevolgen voor Nederland op defensieterrein in goede banen te leiden.