Defensie

Week 17

Informele Defensieraad in Sofia

Voordat minister van Defensie Bijleveld op 4 en 5 mei deelneemt aan de informele Defensieraad in Sofia, debatteert ze over de Nederlandse inzet met de Kamer. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden op woensdagochtend 25 april. Naar verwachting staan de permanent gestructureerde samenwerking (PESCO), het Europees Defensieagentschap (EDA), crisismanagement en een Frans voorstel voor een “European intervention initiative” op de agenda. Zodra de Kamer de brief over de Nederlandse inzet voor deze informele Raad heeft ontvangen, is deze na te lezen op www.tweedekamer.nl.

Aan de agenda van het algemeen overleg is tevens een brief van de regering toegevoegd over de gevolgen van de Brexit op het terrein van Defensie. Deze brief is door de commissie Defensie gevraagd om meer inzicht te verkrijgen in de voorbereidingen die het ministerie momenteel treft om de Brexit-gevolgen voor Nederland op defensieterrein in goede banen te leiden.

Week 42

Technische briefing over Europees Defensiefonds

Op dinsdag 16 oktober 2018 ontvangt de commissie voor Defensie een technische briefing van de ministeries van Defensie en Economische Zaken over het voorstel van de Europese Commissie tot oprichting van een Europees Defensiefonds (EDF). Dit voorstel maakt deel uit van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese begroting voor 2021-2027, en betreft de instelling van een fonds, ter waarde van €13 miljard, voor de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten.

De technische briefing vindt plaats op verzoek van de leden van de commissie voor Defensie, die de verkregen informatie zullen gebruiken voor een feitelijke vragenronde op 24 oktober 2018 en het algemeen overleg EU-defensieraad op 15 november 2018. Ook is de commissie voornemens om in de eerste helft van 2019 een werkbezoek te brengen aan Brussel, en daarbij in het bijzonder stil te staan bij de ervaringen die zijn opgedaan met huidige EDF. Deze ervaringen worden namelijk gebruikt bij de vormgeving van het nieuwe EDF.

De technische briefing is openbaar en live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Week 43

Feitelijke vragen over het Europees Defensiefonds

Op 13 juni jl. publiceerde  Europese Commissie een voorstel tot oprichting van een Europees Defensiefonds (EDF). Dit voorstel maakt deel uit van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese begroting voor 2021-2027, en betreft de instelling van een fonds, ter waarde van €13 miljard, voor de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten.

Over dit voorstel, en de kabinetsappreciatie, kunnen door de leden van de vaste commissie voor Defensie op woensdag 24 oktober feitelijke vragen worden gesteld aan de minister van Defensie. De antwoorden zullen betrokken kunnen worden bij het algemeen overleg over de EU-Defensieraad op 15 november 2018.

Week 46

Nederlandse inzet EU-Defensieraad

Op donderdag 15 november debatteert de vaste commissie voor Defensie met de minister van Defensie over de Nederlandse inzet in de EU-Defensieraad die op 19 en 20 november zal plaatsvinden in Brussel. Op de agenda van deze Raad staan drie onderwerpen: veiligheid en defensie, EU-NAVO samenwerking en Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid GVDB missies en operaties. Het agendapunt over veiligheid en defensie wordt samen met de ministers van Buitenlandse Zaken besproken.

Naast de agenda van de Raad zal de commissie ook met de minister van gedachten wisselen  over het Franse initiatief voor een European Intervention Initiative en de inzet van snelle reactiemachten in 2019.