Defensie

Week 26

Welke toekomst voor een Europese defensie?

De commissie Defensie organiseert op donderdagmiddag 29 juni een openbare technische briefing over de toekomstscenario's voor de Europese defensie. Ambtenaren van zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als Defensie zullen deze scenario's toelichten evenals de voorgenomen Nederlandse kabinetspositie. In deze briefing zal ook de oprichting van een Europees defensiefonds aan de orde komen. De Kamer heeft onlangs besloten om over dit onderwerp een plenair debat te houden. Onder voorbehoud zal het debat op donderdag 6 juli plaatsvinden.

Week 36

Hoe houden we Europa veilig?

Ter voorbereiding op de Informele EU-Defensieraad die op 6 en 7 september in Tallinn plaatsvindt voert de commissie Defensie op dinsdag 5 september overleg met minister Hennis-Plasschaert.

Naar verwachting zal de EU-Defensieraad voor een belangrijk deel in het teken staan van cyberveiligheid. De ministers zullen ook deelnemen aan een oefening waarin een cyberaanval wordt gesimuleerd.

Verder staat op de agenda van het Algemeen Overleg de discussienota die de Europese Commissie heeft gepubliceerd over de toekomst van de Europese defensiesamenwerking. Hierin worden verschillende scenario's uitgewerkt, oplopend van de huidige situatie (status-quo) tot verregaande integratie van beleid (defensie-unie).

Ook het EU-voorstel voor de oprichting van een Europees defensiefonds staat geagendeerd, samen met de kabinetsappreciatie van dat voorstel.

Week 45

Nauwere defensiesamenwerking binnen EU

De commissie voor Defensie spreekt op dinsdag 7 november met minister Bijleveld over de agenda van de EU-defensieraad die op maandag 13 november in Brussel is gepland. De ministers zullen, samen met de ministers van Buitenlandse Zaken, de voortgang op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bespreken. In concreto gaat het dan om de oprichting van een Europees Defensiefonds en de intensievere samenwerking op defensieterrein waartoe een kopgroep van lidstaten binnen de EU zou kunnen besluiten. Deze nauwere samenwerking wordt Permanent Gestructureerde Samenwerking genoemd, ook wel bekend onder de afkorting 'PESCO'.

Tot slot zullen de ministers van Defensie in aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, spreken over de samenwerking tussen EU en NAVO. De projecten en werkzaamheden van beide internationale organisaties worden meer en beter op elkaar afgestemd om tot een hogere graad van doelmatigheid en doeltreffendheid te komen.