Infrastructuur en Milieu

Week 40

AO Milieuraad in teken klimaat

Een tweetal wetgevende voorstellen staat geagendeerd voor de Milieuraad op 13 oktober aanstaande.

In voorbereiding daarop debatteert de commissie Infrastructuur en Milieu met de bewindspersoon op 5 oktober over deze voorstellen uit het EU klimaatpakket – voorstellen, namelijk  over de inspanningsverdeling tussen de Lidstaten (Effort sharing regulation) en over de 'boekhouding van opslag en uitstoot CO2' via land- en bosbeheer (Lulucf). Dit zal de hoofdmoot van de Raad zijn. De Raad hoopt daar tot een mandaat te komen voor onderhandelingen met het Europees Parlement. Ook de inzet van de Europese Unie in de Klimaattop (COP23) in Bonn wordt besproken.

In het Algemeen Overleg zal verder onder meer worden teruggekoppeld van onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement over afvalrichtlijnen.

Week 43

Commissie IenM voert overleg met minister over EU-mobiliteitsvoorstellen

Op 31 mei 2017 heeft de Europese Commissie met haar Mobility Package I een reeks voorstellen uitgebracht over duurzame, sociale en interne-marktaspecten van mobiliteit.

Deze voorstellen hebben tot doel cabotage (Dit is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land), detachering wegverkeer, rust- en rijtijden te verbeteren. Op die manier wil de Europese Commissie social dumping voorkomen en handhaving versterken. Daarnaast bevat het pakket voorstellen om CO2-emissies van vrachtwagens te monitoren en om uitgangspunten voor wegbeprijzing en hardware voor tolsystemen te harmoniseren.

In november volgt nog een tweede pakket voorstellen, onder meer gericht op duurzaam inkopen en vermindering van CO2-emissies van auto’s en busjes.

Op 26 oktober vindt een schriftelijk overleg plaats van de commissie IenM met de minister van IenM over het eerste mobiliteitspakket.

Week 46

Delegatie commissie IenM naar Klimaattop

Ook dit jaar zal een delegatie van de Tweede Kamer de Klimaattop COP23  bezoeken, dit keer georganiseerd in Bonn (onder voorzitterschap van de Fiji eilanden).

De vijf Kamerleden (Remco Dijkstra - VVD, Agnes Mulder - CDA, Rob Jetten - D66, Suzanne Kröger - Groen Links en Lammert van Raan - PvdD) zullen van 14 t/m 16 november in Bonn verblijven, waar zij een deel van het 'high level segment' en de landenverklaringen zullen bijwonen, en tevens zullen spreken met bewindspersonen, Eurocommissaris voor klimaat en energie Cañete, ngo's, bedrijfsleven, mogelijk Duitse parlementariërs, en andere betrokkenen.