Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 44

Gesprek met Eurocommissaris Dalli van Gelijkheid

Op dinsdag 27 oktober gaan de leden van de vaste commissie voor OCW in gesprek met de Eurocommissaris voor Gelijkheid, mevrouw Helena Dalli. Aanleiding voor het gesprek is dat onder de portefeuille van Eurocommissaris Dalli dit jaar twee voor de Kamer prioritaire EU-voorstellen worden uitgebracht: de EU-strategieën voor gendergelijkheid en gelijkheid van LGTBI’s. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie al de EU-Gendergelijkheidsstrategie uitgebracht. Hier zal het gesprek zich met name op richten. In november 2020 wordt ook de EU-strategie over gelijkheid van LGBTI’s uitgebracht; naar verwachting zal Eurocommissaris Dalli tijdens het gesprek ook een toelichting geven op de verwachte inhoud van deze strategie.