Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 6

Onderwijs in Europa

Op dinsdag 6 februari vindt er een schriftelijk overleg met de minister plaats over de Onderwijs Jeugd Cultuur en Sport (OJCS)-Raad. Deze dient ter voorbereiding van de OJCS-Raad op 15 februari. Deze Raad zal vooral in het teken staan van onderwijs in Europa.

De ministers van onderwijs zullen het met name hebben over Erasmus Plus. Dit is een subsidieprogramma in het kader van de Europa 2020-strategie. Het doel van de strategie is bijdragen aan groei en welvaart voor individu en samenleving door te investeren in mensen. Tijdens de OJCS-Raad zal er een evaluatie plaatsvinden van het programma en bovendien zal er een doorkijk gegeven worden naar de toekomst van het programma.

Daarnaast zal er een debat plaatsvinden over onderwijs in Europa. De ministers zullen ingaan op de rol van Europa bij het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst en wederzijdse diploma-erkenning.

Week 20

Jeugdbeleid op agenda OJCS-Raad

Deze week vindt er op donderdag 17 mei een algemeen overleg Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) plaats. Dit er voorbereiding van de OJCS-Raad die 22 en 23 mei zal plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de toekomst van het jeugdbeleid, sleutelcompetenties van Europeanen en de oprichting van een netwerk van Europese Universiteiten. Daarnaast zal de er ingegaan worden op de laatste stand van zaken wat betreft de Audiovisuele-Mediadienstenrichtlijn.