Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 46

OJCS-Raad mogelijk akkoord over het Europees Solidariteitskorps

Op 15 november 2017 zullen de OCW-woordvoerders de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport voorbespreken met de minister. Op de agenda van dit overleg staan onder andere het onderhandelingsmandaat van de Raad over het Europees Solidariteitskorps dat mogelijkheden biedt voor jongeren om in een andere EU-lidstaat of in eigen land vrijwilligerswerk te doen, stage te lopen of beroepsmatig actief te zijn in solidariteitsactiviteiten. Indien de Raad een akkoord bereikt zullen de triloogonderhandelingen tussen Raad, Europees Parlement en Europese Commissie kunnen starten. 

Daarnaast staan, zoals gebruikelijk, zeer uiteenlopende onderwerpen op de agenda, zoals jeugdwerk, een nieuwe EU-agenda voor het hoger onderwijs, de ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs, het volgen van afgestudeerden en de toekomst van vaardigheden en beroepsonderwijs. Ook zal worden gesproken over de audiovisuele mediadienstenrichtlijn, digitale ontwikkelingen in de culturele sector, de rol van cultuur voor sociale cohesie in Europa en een debat over de grootste sportuitdagingen in de 21e eeuw.

Week 6

Onderwijs in Europa

Op dinsdag 6 februari vindt er een schriftelijk overleg met de minister plaats over de Onderwijs Jeugd Cultuur en Sport (OJCS)-Raad. Deze dient ter voorbereiding van de OJCS-Raad op 15 februari. Deze Raad zal vooral in het teken staan van onderwijs in Europa.

De ministers van onderwijs zullen het met name hebben over Erasmus Plus. Dit is een subsidieprogramma in het kader van de Europa 2020-strategie. Het doel van de strategie is bijdragen aan groei en welvaart voor individu en samenleving door te investeren in mensen. Tijdens de OJCS-Raad zal er een evaluatie plaatsvinden van het programma en bovendien zal er een doorkijk gegeven worden naar de toekomst van het programma.

Daarnaast zal er een debat plaatsvinden over onderwijs in Europa. De ministers zullen ingaan op de rol van Europa bij het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst en wederzijdse diploma-erkenning.

Week 20

Jeugdbeleid op agenda OJCS-Raad

Deze week vindt er op donderdag 17 mei een algemeen overleg Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) plaats. Dit er voorbereiding van de OJCS-Raad die 22 en 23 mei zal plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de toekomst van het jeugdbeleid, sleutelcompetenties van Europeanen en de oprichting van een netwerk van Europese Universiteiten. Daarnaast zal de er ingegaan worden op de laatste stand van zaken wat betreft de Audiovisuele-Mediadienstenrichtlijn.