Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 20

Jeugdbeleid op agenda OJCS-Raad

Deze week vindt er op donderdag 17 mei een algemeen overleg Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) plaats. Dit er voorbereiding van de OJCS-Raad die 22 en 23 mei zal plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de toekomst van het jeugdbeleid, sleutelcompetenties van Europeanen en de oprichting van een netwerk van Europese Universiteiten. Daarnaast zal de er ingegaan worden op de laatste stand van zaken wat betreft de Audiovisuele-Mediadienstenrichtlijn.