Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 14

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10-11 april 2019

De informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid in Boekarest zal geheel in het teken staan van het thema gender-mainstreaming: het daar waar relevant integraal meenemen van genderaspecten in alle aspecten van het beleid. Tijdens het algemeen overleg op 3 april zal verder opnieuw over de Verordening coördinatie van sociale zekerheid gesproken worden waarover een akkoord in Brussel afgelopen week voor een tweede keer werd uitgesteld nadat een aantal lidstaten – waaronder Nederland – grote bedenkingen uitte bij de door het Roemeens voorzitterschap voorgelegde tekst. Tot slot zal met de minister van gedachten worden gewisseld over de SZW-dimensie van de vijfjaren agenda van de dit najaar nieuw aan te treden Europese Commissie na de EP-verkiezingen in mei. Dit in aanloop naar de Europese Top op 9 mei in het Roemeense Sibiu waar de regeringsleiders zich over het toekomstige strategische agenda van de EU zullen buigen.

Week 15

Werkprogramma nieuwe Europese commissie

Leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezoeken op maandag 8 april Brussel. Thema van het werkbezoek is een vooruitblik op het mogelijke werkprogramma van de dit najaar nieuw aan te treden Europese Commissie.

Er zullen gesprekken plaatsvinden met leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

Week 23

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019

De Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid richt zich deze sessie onder meer op de strategische agenda van de Europese Unie voor de komende vijf jaar. Daartoe liggen onder meer een kabinetsreactie op het SER-advies "Prioriteiten voor een fair Europa” en een Kamerbrief over “Toekomst van de sociale dimensie van de EU” voor. Op de agenda voor het schriftelijk overleg staat ook het BNC-fiche over het door de Tweede Kamer prioritair verklaarde EU-voorstel “Efficiëntere besluitvorming op het gebied van sociaal beleid: identificatie gebieden waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid”.

Week 42

Voorbereiding Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

De Ministers buigen zich tijdens de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid onder meer over de sinds 2008 in de Raad geblokkeerde richtlijn anti-discriminatie buiten de werkplek (op de gronden  godsdienst of overtuiging ; handicap; leeftijd; seksuele gerichtheid), het EU-voorstel ter identificatie van gebieden waar kan worden overgestapt van unanimiteit op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid en meerdere sets Raadsconclusies waarvan één ter ondersteuning van de verklaring over de toekomst van werk van de honderdjarige Internationale Arbeidsorganisatie ILO.

Ook zullen de plannen die inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen aan kandidaat-commissarissen Nicolas Schmit (werkgelegenheidsportefeuille) en Helena Dalli (gelijke kansen) als opdracht meegeeft (o.a. wetgevend initiatief minimumloon; opzetten WW-herverzekeringsschema; introductie kindgarantie; wetgevend initiatief loontransparantie) in en buiten de Raadszaal besproken worden. En marge van de Raad zal ongetwijfeld ook aandacht worden besteed aan Verordening 883 Coördinatie Sociale Zekerheid die in het nieuw samengestelde Europees Parlement weer is opgepakt en waarover dit najaar de eindonderhandelingen tussen Raad, Europees Parlement en Europese Commissie hervat zullen worden.