Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 6

Schriftelijk overleg Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

De ministers van SZW zullen zich tijdens de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid – die opnieuw zal plaatsvinden in videoformat – buigen over de onderwerpen werkgelegenheid, vaardigheden en bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Dit in het kader van het Actieplan Implementatie van de Europese Sociale Pijler dat de Europese Commissie naar verwachting in maart zal publiceren. Verder zal gesproken worden over hoe gendergelijkheid een centrale plaats kan worden gegeven bij het economisch herstelbeleid na de coronacrisis.