Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 42

Voorbereiding Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

De Ministers buigen zich tijdens de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid onder meer over de sinds 2008 in de Raad geblokkeerde richtlijn anti-discriminatie buiten de werkplek (op de gronden  godsdienst of overtuiging ; handicap; leeftijd; seksuele gerichtheid), het EU-voorstel ter identificatie van gebieden waar kan worden overgestapt van unanimiteit op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid en meerdere sets Raadsconclusies waarvan één ter ondersteuning van de verklaring over de toekomst van werk van de honderdjarige Internationale Arbeidsorganisatie ILO.

Ook zullen de plannen die inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen aan kandidaat-commissarissen Nicolas Schmit (werkgelegenheidsportefeuille) en Helena Dalli (gelijke kansen) als opdracht meegeeft (o.a. wetgevend initiatief minimumloon; opzetten WW-herverzekeringsschema; introductie kindgarantie; wetgevend initiatief loontransparantie) in en buiten de Raadszaal besproken worden. En marge van de Raad zal ongetwijfeld ook aandacht worden besteed aan Verordening 883 Coördinatie Sociale Zekerheid die in het nieuw samengestelde Europees Parlement weer is opgepakt en waarover dit najaar de eindonderhandelingen tussen Raad, Europees Parlement en Europese Commissie hervat zullen worden.

Week 11

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020

De Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) zal deze sessie vooral in het teken staan van de bespreking van het Commissie Werkprogramma 2020. De voornemens van de Europese Commissie voor dit jaar op SZW-terrein zien onder meer op wetgevende voorstellen voor een raamwerk voor minimumlonen voor werknemers in de EU en een bindend instrument gericht op loontransparantie man/vrouw. Niet-wetgevende initiatieven betreffen een herziening van de EU-vaardighedenagenda, een versterking van de EU-jongerengarantie, een verslag over demografische veranderingen gevolgd door een groenboek vergrijzing, en een startbijeenkomst over Platform Werk die moet uitmonden in een verdere agenda voor dit onderwerp. Andere onderwerpen op de agenda van de Raad zijn het Europees Semester, aanname van Raadsconclusies over welzijn op het werk, en een besluit over de ratificatie van een ILO-Verdrag over beëindiging van geweld en pesterijen op het werk.