Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 14

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10-11 april 2019

De informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid in Boekarest zal geheel in het teken staan van het thema gender-mainstreaming: het daar waar relevant integraal meenemen van genderaspecten in alle aspecten van het beleid. Tijdens het algemeen overleg op 3 april zal verder opnieuw over de Verordening coördinatie van sociale zekerheid gesproken worden waarover een akkoord in Brussel afgelopen week voor een tweede keer werd uitgesteld nadat een aantal lidstaten – waaronder Nederland – grote bedenkingen uitte bij de door het Roemeens voorzitterschap voorgelegde tekst. Tot slot zal met de minister van gedachten worden gewisseld over de SZW-dimensie van de vijfjaren agenda van de dit najaar nieuw aan te treden Europese Commissie na de EP-verkiezingen in mei. Dit in aanloop naar de Europese Top op 9 mei in het Roemeense Sibiu waar de regeringsleiders zich over het toekomstige strategische agenda van de EU zullen buigen.

Week 15

Werkprogramma nieuwe Europese commissie

Leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezoeken op maandag 8 april Brussel. Thema van het werkbezoek is een vooruitblik op het mogelijke werkprogramma van de dit najaar nieuw aan te treden Europese Commissie.

Er zullen gesprekken plaatsvinden met leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

Week 23

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019

De Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid richt zich deze sessie onder meer op de strategische agenda van de Europese Unie voor de komende vijf jaar. Daartoe liggen onder meer een kabinetsreactie op het SER-advies "Prioriteiten voor een fair Europa” en een Kamerbrief over “Toekomst van de sociale dimensie van de EU” voor. Op de agenda voor het schriftelijk overleg staat ook het BNC-fiche over het door de Tweede Kamer prioritair verklaarde EU-voorstel “Efficiëntere besluitvorming op het gebied van sociaal beleid: identificatie gebieden waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid”.