Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 15

Gesprek met Eurocommissaris Thyssen

Op donderdag 12 april komt Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, naar Den Haag voor een werkbezoek. In de Tweede Kamer zal ze met leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer spreken over drie  voorstellen die recent onder de noemer “sociale rechtvaardigheidspakket” door de commissie gepubliceerd zijn. Deze betreffen onder meer het instellen van een EU-arbeidsautoriteit die bij moet dragen aan een betere samenwerking van nationale arbeidsinspecties, en een richtlijnvoorstel gericht op meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Tot slot is een aanbeveling gedaan voor betere  toegang tot sociale bescherming voor werknemers met name ook die met niet-reguliere arbeidscontracten. De aanbeveling stelt dat ook zelfstandigen (zzp-ers) toegang moeten krijgen tot sociale bescherming waarbij ze voor werkloosheid zelf de keuze moeten hebben om zich hiertegen al dan niet te verzekeren.

Week 17

Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit

Op woensdag 25 april vindt in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen overleg plaats gewijd aan het behandelvoorbehoud dat is ingesteld op het EU-voorstel tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. Doel van een behandelvoorbehoud is de Kamer in staat te stellen om vroegtijdig het politieke belang van een nieuw EU-voorstel met het kabinet te bespreken en informatieafspraken te maken waarmee de Kamer zicht kan houden op de verdere onderhandelingen in Brussel.

De Europese Arbeidsautoriteit zal zich naar verwachting vooral gaan richten op het bevorderen van grensoverschrijdende operationele samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties. Dit om tot een betere handhaving van EU-regels op het vlak van arbeidsmobiliteit te komen en fraude te voorkomen en bestrijden.

Week 24

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid besproken

Op woensdag 13 juni is het algemeen overleg  ter voorbereiding op de Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid met minister Koolmees van SZW gepland. Het Bulgaars Raadsvoorzitterschap zet hoog in voor de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 juni 2018. Op drie grote dossiers zal getracht worden een akkoord te bereiken om eindonderhandelingen (“trilogen”) met de Europees Parlement en Europese Commissie aan te gaan en nog voor het einde van deze zittingsperiode af te ronden. Het betreft (een update van) de coördinatieverordening sociale zekerheid, de richtlijn werk-privéleven en de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De coördinatieverordening is een van de oudste stukken EU-wetgeving op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. De verordening regelt dat mensen die tijdelijk gaan werken in een andere lidstaat, opgebouwde werknemersrechten onder voorwaarden kunnen meenemen. Het betreft coördinatie van de 28 zeer uiteenlopende sociale zekerheidsstelsels in de lidstaten, geen harmonisatie.