Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 24

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid besproken

Op woensdag 13 juni is het algemeen overleg  ter voorbereiding op de Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid met minister Koolmees van SZW gepland. Het Bulgaars Raadsvoorzitterschap zet hoog in voor de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 juni 2018. Op drie grote dossiers zal getracht worden een akkoord te bereiken om eindonderhandelingen (“trilogen”) met de Europees Parlement en Europese Commissie aan te gaan en nog voor het einde van deze zittingsperiode af te ronden. Het betreft (een update van) de coördinatieverordening sociale zekerheid, de richtlijn werk-privéleven en de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De coördinatieverordening is een van de oudste stukken EU-wetgeving op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. De verordening regelt dat mensen die tijdelijk gaan werken in een andere lidstaat, opgebouwde werknemersrechten onder voorwaarden kunnen meenemen. Het betreft coördinatie van de 28 zeer uiteenlopende sociale zekerheidsstelsels in de lidstaten, geen harmonisatie.