Veiligheid en Justitie

Week 20

Solidariteit in asielbeleid en Europees OM centraal tijdens EU-justitie debat

Op de agenda van de JBZ-Raad staat de voortgang van de discussie over solidariteit tussen de lidstaten in het Europese asielbeleid. Hierover wordt binnen Europa zeer verschillend gedacht. De migratiewoordvoerders zullen met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie spreken over dit onderwerp en over andere lopende dossiers op migratiegebied. De justitiewoordvoerders zullen met de minister spreken over de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie. Een kopgroep van 16 lidstaten zal via nauwere samenwerking het EOM invoeren. In Nederland moet nog het definitieve besluit over deelname vallen. Verder spelen er op justitieterrein op dit moment uiteenlopende onderwerpen in de EU, waaronder terrorisme, auteursrecht en faillissementswetgeving.

Week 23

Akkoord op EOM

De justitieministers zullen op 8 en 9 juni politieke akkoorden sluiten over drie wetgevende voorstellen die prioriteit hebben voor de Kamer: het Europees Openbaar Ministerie, strafrechtelijke bestrijding van witwassen, levering van online inhoud. Daarnaast worden conclusies aangenomen over interoperabiliteit van databanken en zijn er debatten voorzien over e-evidence, kindontvoeringen en insolventierecht.

De migratieministers zullen tijdens deze Raadsvergadering de stand van zaken op de diverse voorstellen voor hervorming van het Europese asielstelsel bespreken. Ook de actuele situatie op het gebied van migratie komt aan de orde. Naar verwachting zullen de ministers verder een politiek akkoord bereiken over het nieuwe reisautorisatiesysteem ETIAS, dat de Kamer als prioriteit heeft aangemerkt.

Week 39

Justitiewoordvoerders bezoeken Brussel

De discussie over het witboek over de Toekomst van Europa heeft ook gevolgen voor de Europese samenwerking in strafzaken, privacy en civiel recht. Om zich op de hoogte te stellen van de belangrijkste ontwikkelingen, zullen de justitiewoordvoerders maandag 25 september 2017 Brussel bezoeken.

Ze zullen onder meer spreken met Eurocommissarissen Timmermans (Eerste vice-voorzitter Commissie) en Jourová (Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid), Nederlandse Europarlementariërs in de LIBE-commissie en de Nederlandse en Franse Permanente Vertegenwoordigingen. Het werkbezoek is bedoeld om het lange termijn perspectief van de Europese instituties over JBZ-samenwerking te horen en om van gedachte te wisselen over recente en aankomende Europese voorstellen.

Week 41

Justitiewoordvoerders in debat over Europese samenwerking

Op de aankomende Europese justitieraad staat een groot aantal dossiers op de agenda. De JBZ-Raad zal de oprichtingsakte van het Europees Openbaar Ministerie formeel aannemen en daarnaast debatteren over voorstellen inzake wederzijdse erkenning van confiscatie en over een Europees strafregister. Verder zijn er debatten voorzien over terrorismebestrijding en privacy. Tweede Kamerleden zullen ter voorbereiding tijdens een algemeen overleg met minister Blok op 11 oktober van gedachte wisselen over de Nederlandse inzet.

Na de bespreking van het algemene deel van de JBZ-Raad  overleggen de migratie- en asielwoordvoerders tijdens een apart Algemeen Overleg met minister Blok over de migratie-onderwerpen op deze JBZ-Raad: de voortgang van de hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel, de versterking van de Schengenzone en de toekomst van het Europese migratiebeleid in brede zin.