Veiligheid en Justitie

Week 39

Justitiewoordvoerders bezoeken Brussel

De discussie over het witboek over de Toekomst van Europa heeft ook gevolgen voor de Europese samenwerking in strafzaken, privacy en civiel recht. Om zich op de hoogte te stellen van de belangrijkste ontwikkelingen, zullen de justitiewoordvoerders maandag 25 september 2017 Brussel bezoeken.

Ze zullen onder meer spreken met Eurocommissarissen Timmermans (Eerste vice-voorzitter Commissie) en Jourová (Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid), Nederlandse Europarlementariërs in de LIBE-commissie en de Nederlandse en Franse Permanente Vertegenwoordigingen. Het werkbezoek is bedoeld om het lange termijn perspectief van de Europese instituties over JBZ-samenwerking te horen en om van gedachte te wisselen over recente en aankomende Europese voorstellen.

Week 41

Justitiewoordvoerders in debat over Europese samenwerking

Op de aankomende Europese justitieraad staat een groot aantal dossiers op de agenda. De JBZ-Raad zal de oprichtingsakte van het Europees Openbaar Ministerie formeel aannemen en daarnaast debatteren over voorstellen inzake wederzijdse erkenning van confiscatie en over een Europees strafregister. Verder zijn er debatten voorzien over terrorismebestrijding en privacy. Tweede Kamerleden zullen ter voorbereiding tijdens een algemeen overleg met minister Blok op 11 oktober van gedachte wisselen over de Nederlandse inzet.

Na de bespreking van het algemene deel van de JBZ-Raad  overleggen de migratie- en asielwoordvoerders tijdens een apart Algemeen Overleg met minister Blok over de migratie-onderwerpen op deze JBZ-Raad: de voortgang van de hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel, de versterking van de Schengenzone en de toekomst van het Europese migratiebeleid in brede zin.