Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 24

Schriftelijk overleg informele EU-Gezondheidsraad

Op dinsdag 9 juni leveren de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun inbreng voor het schriftelijke overleg met de minister van VWS over de informele EU-Gezondheidsraad in de vorm van een videoconferentie van 12 juni aanstaande. Net zoals de afgelopen maanden zal de EU-Gezondheidsraad met name in het teken staan van de COVID-19 crisis. De leden zullen de minister naar verwachting bevragen over het herstelpakket dat op 27 mei jl. door de Europese Commissie is gepresenteerd. In het bijzonder zullen de leden daarbij ingaan op het aangekondigde EU4Health programma. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 behandelingen en medicijnen zullen mogelijk aan bod komen.

Week 39

Schriftelijk overleg EU4Health

Op woensdag 23 september leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun inbreng voor het schriftelijk overleg met de minister voor Medische Zorg en Sport, Van Ark, over de EU4Health verordening. De leden zullen de minister naar verwachting vragen of en hoe de significante verlaging in het budget van ruim 7 miljard euro de uitwerking van de EU4Health verordening gaat veranderen.

Ook de onduidelijkheden met betrekking tot de uitwerking van de doelstellingen, het opstellen van werkprogramma’s en de budgetverdeling zullen door de leden naar verwachting worden aangekaart. Tevens zullen de leden waarschijnlijk van de minister willen weten op welke prioriteiten Nederland binnen het EU4Health-programma wil inzetten.