Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 24

Voorstel Stroomlijnen klinisch onderzoek in Gezondheidsraad

Op woensdag 13 juni is het algemeen overleg Gezondheidsraad met de minister voor Medische Zorg, de heer Bruins, gepland. Prominent op de agendastaat het Commissievoorstel voor Health Technology Assessments. Met dit voorstel wil de Europese Commissie klinische onderzoeken naar medicijnen en medische hulpmiddelen stroomlijnen. Een aantal landen zijn naar verwachting tegen het verplichte karakter. Daarnaast staat er een Raadsaanbeveling op de agenda over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Tevens is voor dit overleg een fiche over levensmiddelenwetgeving geagendeerd, evenals een fiche over de digitale transitie van gezondheid en zorg.

Week 36

Informele Gezondheidsraad

Op 5 september vindt er een algemeen overleg Informele gezondheidsraad plaats. De commissie VWS zal in gesprek treden met de minister voor Medische Zorg, Bruins over Health Technology Assessments en de status van SPC's. Daarnaast zal men een gesprek voeren over vaccinatie in Europa en de inkomsten van het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Week 49

EU-Gezondheidsraad voorbesproken

Op woensdag 5 december vindt er een algemeen overleg EU-gezondheidsraad plaats. Het overleg dient als voorbereiding op de Europese gezondheidsraad van 7 december. Op de agenda staat onder andere de voortgang van een aantal dossiers zoals Health Technology Assessments (HTA’s),  Supplementary Protection Certificates (Aanvullende Beschermende Certificaten) en de toegankelijkheidsakte. Meer in het algemeen zal de Gezondheidsraad gewijd worden aan de toekomst van het Europees medicijnenbeleid en het meerjarig financieel kader.