Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 49

EU-Gezondheidsraad voorbesproken

Op woensdag 5 december vindt er een algemeen overleg EU-gezondheidsraad plaats. Het overleg dient als voorbereiding op de Europese gezondheidsraad van 7 december. Op de agenda staat onder andere de voortgang van een aantal dossiers zoals Health Technology Assessments (HTA’s),  Supplementary Protection Certificates (Aanvullende Beschermende Certificaten) en de toegankelijkheidsakte. Meer in het algemeen zal de Gezondheidsraad gewijd worden aan de toekomst van het Europees medicijnenbeleid en het meerjarig financieel kader.

Week 24

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad

Op woensdag 12 juni 2019 gaan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek met minister Bruins tijdens een algemeen overleg over de Nederlandse inzet voor de EU-Gezondheidsraad op 14 juni 2019. De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Raad zijn antimicrobiële resistente, gezondheidstechnologie en een beleidsdebat over het bevorderen van investeringen om de gezondheidsstelsels te hervormen en te verbeteren. Naar verwachting zullen de leden onder andere ingaan op de manier waarop Nederland voor de gezondheidszorg invulling wil gaan geven aan Europese (financierings)programma’s en de Nederlandse aanpak op het gebied van antimicrobiële resistentie.