Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 27

Alcohol in Europa

Eén van de prioriteiten van Estland, dat per 1 juli het voorzitterschap van de Europese Unie zal bekleden, is de bestrijding van schadelijk gebruik van alcohol. Tijdens het voorzitterschap wil Estland inventariseren wat de stand van zaken is met betrekking tot etikettering van alcoholische dranken, alcoholmarketing en grensoverschrijdende handel. De Europese Commissie roept de industrie op tot zelfregulering en is terughoudend met wetgeving op dit punt. De ministers van Gezondheid zullen van gedachten wisselen over het schadelijk gebruik van alcohol. Daarnaast zullen de ministers van gedachten wisselen over eHealth, ofwel gezondheid in de digitale samenleving. Alhoewel gezondheidssystemen tot de nationale competentie van de lidstaten behoren, kan coördinatie en samenwerking tussen listaten van belang zijn om eisen te stellen aan digitale zorg. De commissie VWS zal ter voorbereiding van deze informele raad met de minister spreken over deze onderwerpen.

Week 16

Informele Gezondheidsraad over geneesmiddelenbeleid

Op woensdag 18 april vindt er ter voorbereiding van de Informele Gezondheidsraad op maandag 23 april het algemeen overleg Informele Gezondheidsraad plaats.

Op die dag spreekt de commissie voor VWS over onder andere het geneesmiddelenbeleid, het stimuleren van gezonde voeding en de rol die volksgezondheid moet spelen in Europa in de toekomst.

Op 31 januari 2018  publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor samenwerking op het gebied van Health Technology Assessment (HTA). Dit voorstel werd door de commissie VWS prioritair verklaard en zal in het algemeen overleg voor het eerst met minister Bruins besproken worden.