Binnenlandse Zaken

Week 51

Aanpassing statuut Europese politieke partijen

Aan welke voorwaarden moeten Europese politieke partijen voldoen om subsidie te krijgen voor hun activiteiten? Hoe worden de gelden precies verdeeld? Over deze vragen spreken de woordvoerders Binnenlandse Zaken volgende week met minister Ollongren naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie om de Verordening inzake het statuut en de financiering van Europese Politieke Partijen en Stichtingen te herzien.

Nederland stemde in 2014 tegen deze verordening, omdat deze naar het oordeel van de Tweede Kamer te diep ingreep in partijautonomie. Nu de verordening herzien wordt, is de vraag aan de orde hoe Nederland tegen de gewijzigde regels aankijkt.