Defensie/Buitenlandse Zaken

Week 25

Gezamenlijke Raad Buitenlandse Zaken over gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Op 25 juni vindt er in Luxemburg een gezamenlijke Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. De ministers zullen de voortgang op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bespreken en Raadsconclusies aannemen. Concreet gaat het dan om de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO), het Europees Defensiefonds en militaire mobiliteit. Ook zullen de ministers in aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, spreken over de samenwerking tussen EU en NAVO. Aansluitend spreken de ministers van Buitenlandse Zaken afzonderlijk verder over ontwikkelingen in de Hoorn van Afrika/Rode Zee, Jordanië en Jemen. Ook  staat een voortgangsverslag over de uitvoering van de EU-strategie voor buitenlands- en veiligheidsbeleid (de EU global strategy)  geagendeerd.

Ter voorbereiding op deze gezamenlijke RBZ debatteert de commissie Defensie op 19 juni met de minister van Defensie en de commissie Buitenlandse Zaken op 20 juni met de minister van Buitenlandse Zaken.

Week 44

Technische briefing Europese vredesfaciliteit

Op dinsdag 30 oktober 2018 ontvangen de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie een technische briefing van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) over het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit. Dit voorstel betreft de oprichting van een nieuw fonds ter waarde van €10,5 miljard voor de periode 2021-2027, buiten de EU-begroting, ter financiering van operationele acties in het kader van het GBVB die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. De doelstelling van de faciliteit is de EU beter in staat te stellen vrede te handhaven, conflicten te voorkomen en internationale veiligheid te versterken.

De technische briefing vindt plaats op verzoek van de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, die de verkregen informatie zullen gebruiken voor het algemeen overleg over de Raad Buitenlandse Zaken op 13 november 2018.