Economische Zaken

Week 39

Interne markt, industrie en onderzoek op de agenda

Op 26 en 27 september 2019 vindt een formele Raad voor Concurrentievermogen plaats onder Fins EU-voorzitterschap in Brussel.

Tijdens deze Raad zal worden gesproken over de interne markt, industrie en onderzoek. Een terugkerend agendapunt is de toetsing van het concurrentievermogen, waarbij deze keer van gedachten wordt gewisseld over de externe dimensie van het concurrentievermogen van de EU. Daarnaast zal de Raad een beleidsdebat voeren over de visie voor een langetermijnstrategie voor duurzame groei en het verder ontwikkelen van de economische basis. Dit zal tevens dienen als input voor het nieuwe werkprogramma van de Commissie.

Ten slotte zal een beleidsdebat plaatsvinden over synergieën tussen het Horizon Europe pakket en andere Europese programma’s. Het voorbereidende schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vindt plaats op vrijdag 20 september.   

Week 11

Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen

 Op donderdag 12 maart zal de commissie Economische Zaken en Klimaat een schriftelijk overleg voeren ter voorbereiding op de Informele Raad voor Concurrentievermogen. Deze bijeenkomst vindt op vrijdag 20 maart in Zagreb plaats. De informele Raad staat in het teken van interne markt en industrie. Naar verwachting staan de volgende onderwerpen op de agenda: de economische impact van het COVID19-virus en een eerste discussie over de voorstellen die de Commissie in het kader van ‘de nieuwe industriële strategie’ op dinsdag 10 maart aanstaande zal presenteren. Het gaat hierbij om een viertal voorstellen: de industriestrategie, een actieplan voor de handhaving van de interne markt, een verslag over de belemmeringen van de interne markt en een MKB-actieplan.