Economische Zaken

Week 47

Raad voor Concurrentievermogen

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat bespreekt op woensdag 21 november tijdens een algemeen overleg met staatssecretaris Keijzer de Raad voor Concurrentievermogen. Dit is tevens de laatste Raad voor Concurrentievermogen tijdens het Oostenrijks EU-voorzitterschap. Op de agenda van de Raad op 29 en 30 november in Brussel staan onderwerpen op het gebied van interne markt en industrie, en onderzoek en ruimtevaart. Onder meer zullen de toekomst van de interne markt en een aantal voorstellen uit het Meerjarig Financieel Kader worden besproken. Tevens zal het inkomende Roemeense EU-voorzitterschap haar programma presenteren voor het eerste semester van 2019.

Week 22

Telecomraad 7 juni 2019

Op vrijdag 7 juni aanstaande vindt de formele Telecomraad in Luxemburg plaats. Dit is tevens de laatste Telecomraad onder Roemeens EU-voorzitterschap.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: een voortgangsrapportage over de e-privacy verordening, het Raadsbesluit over de Europese positie voor de ITU World Radiocommunication Conference 2019 en Raadsconclusies over de toekomst van Digitaal Europa na 2020.

Op 29 mei 2019 is het voorbereidende schriftelijk overleg gepland over de Telecomraad met de staatssecretaris voor Economische Zaken.

Week 25

Voorbespreking Energieraad

Op 25 juni 2019 vindt de laatste formele Energieraad plaats onder Roemeens EU-voorzitterschap. Op de agenda staan naar verwachting de volgende onderwerpen: Raadsconclusies over het toekomstig energiesysteem van de Energie Unie, de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK’s), een presentatie van de Europese Commissie over de externe energierelaties en het werkprogramma van het inkomende Finse EU-voorzitterschap. Het voorbereidende schriftelijk overleg vindt plaats op maandag  17 juni aanstaande om 12:00.

Week 26

Schriftelijke voorbereiding Concurrentieraad

De informele Raad voor Concurrentievermogen is de eerste informele Raad onder het inkomende Finse EU-voorzitterschap. Finland zal het EU-voorzitterschap op 1 juli 2019 overnemen van Roemenië. De informele Raad staat op 4 juli in het teken van Onderzoek, en op 5 juli in het teken van Interne markt en industrie. Op de agenda staan verschillende keynote speeches over de volgende onderwerpen: ‘Onderzoek en innovatie als aanjager van duurzame groei’, ‘Duurzame groei en de integratie van de interne markt, digitale economie en moderne industriepolitiek’ en ‘Duurzame groei en slimme oplossingen voor een concurrerend en klimaatneutraal Europa.’ Ter voorbereiding op de informele Raad vindt op 27 juni aanstaande het schriftelijk overleg plaats.