Economische Zaken

Week 22

Telecomraad 7 juni 2019

Op vrijdag 7 juni aanstaande vindt de formele Telecomraad in Luxemburg plaats. Dit is tevens de laatste Telecomraad onder Roemeens EU-voorzitterschap.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: een voortgangsrapportage over de e-privacy verordening, het Raadsbesluit over de Europese positie voor de ITU World Radiocommunication Conference 2019 en Raadsconclusies over de toekomst van Digitaal Europa na 2020.

Op 29 mei 2019 is het voorbereidende schriftelijk overleg gepland over de Telecomraad met de staatssecretaris voor Economische Zaken.

Week 25

Voorbespreking Energieraad

Op 25 juni 2019 vindt de laatste formele Energieraad plaats onder Roemeens EU-voorzitterschap. Op de agenda staan naar verwachting de volgende onderwerpen: Raadsconclusies over het toekomstig energiesysteem van de Energie Unie, de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK’s), een presentatie van de Europese Commissie over de externe energierelaties en het werkprogramma van het inkomende Finse EU-voorzitterschap. Het voorbereidende schriftelijk overleg vindt plaats op maandag  17 juni aanstaande om 12:00.

Week 26

Schriftelijke voorbereiding Concurrentieraad

De informele Raad voor Concurrentievermogen is de eerste informele Raad onder het inkomende Finse EU-voorzitterschap. Finland zal het EU-voorzitterschap op 1 juli 2019 overnemen van Roemenië. De informele Raad staat op 4 juli in het teken van Onderzoek, en op 5 juli in het teken van Interne markt en industrie. Op de agenda staan verschillende keynote speeches over de volgende onderwerpen: ‘Onderzoek en innovatie als aanjager van duurzame groei’, ‘Duurzame groei en de integratie van de interne markt, digitale economie en moderne industriepolitiek’ en ‘Duurzame groei en slimme oplossingen voor een concurrerend en klimaatneutraal Europa.’ Ter voorbereiding op de informele Raad vindt op 27 juni aanstaande het schriftelijk overleg plaats.

Week 39

Interne markt, industrie en onderzoek op de agenda

Op 26 en 27 september 2019 vindt een formele Raad voor Concurrentievermogen plaats onder Fins EU-voorzitterschap in Brussel.

Tijdens deze Raad zal worden gesproken over de interne markt, industrie en onderzoek. Een terugkerend agendapunt is de toetsing van het concurrentievermogen, waarbij deze keer van gedachten wordt gewisseld over de externe dimensie van het concurrentievermogen van de EU. Daarnaast zal de Raad een beleidsdebat voeren over de visie voor een langetermijnstrategie voor duurzame groei en het verder ontwikkelen van de economische basis. Dit zal tevens dienen als input voor het nieuwe werkprogramma van de Commissie.

Ten slotte zal een beleidsdebat plaatsvinden over synergieën tussen het Horizon Europe pakket en andere Europese programma’s. Het voorbereidende schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vindt plaats op vrijdag 20 september.