Economische Zaken en Veiligheid en Justitie

Week 22

Digitale markt krijgt vorm

Een van de prioriteiten van de Europese Commissie is het verder integreren van de digitale markt binnen de Europese Unie. Met haar Digitale Interne Markt Strategie wil ze belemmeringen voor grensoverschrijdende elektronische handel wegnemen en de situatie online voor bedrijven en consumenten verbeteren. Op 9 juni a.s. overleggen de ministers van Economische Zaken over een aantal wetsvoorstellen die de Commissie binnen deze strategie heeft opgesteld.

Het gaat dan onder meer over de manier waarop het markttoezicht bij digitale communicatie georganiseerd is. Daarbij wordt consumentenbescherming voor diensten als WhatsApp iets meer op dezelfde manier geregeld als nu bij telefoondiensten. Ook een verordening over grensoverschrijdende pakketbezorging door webwinkels, en regels voor e-privacy staan op de agenda.