Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 48

Overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid en behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumloon

Op 3 december 2020 vindt vanuit Brussel de Raad WSB plaats, wederom in video format. Op de agenda van de Raad staan twee beleidsdebatten, één over eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming in de platformeconomie, en één over de implementatie van de nieuwe gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 om gelijke arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen te bewerkstelligen. Verder wordt tijdens de Raad onder meer gesproken over het Europees Semester, over de vierde richtlijn bescherming werknemers tegen mutagene en carcinogene stoffen, over drie sets Raadsconclusies betreffende de loonkloof man/vrouw, een rapport van de Europese Rekenkamer over de bestrijding van kinderarmoede, en betreffende mensenrechten en waardig werk in wereldwijde waardenketens.

Het algemeen overleg op 27 november staat ook in het teken van overleg met de minister in het kader van het behandelvoorbehoud op het op 28 oktober jl. gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor een Europese richtlijn over toereikende minimumlonen in de EU.