Plenair debat

Week 25

Plenair debat ter voorbereiding van Europese Raad

Op woensdag 17 juni debatteren de woordvoerders met minister-president Rutte voorafgaand aan de virtuele Europese top van 19 juni. Deze Europese top zal in het teken staan van twee grote onderwerpen, te weten de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een handelsakkoord en over de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het bijbehorende herstelfonds. Ter voorbereiding ontvingen de leden op maandag 15 juni een technische briefing over de MFK-voorstellen.

Week 26

Plenair debat Europese Green

Op donderdag 25 juni a.s. vindt vanaf 10.15 uur het plenaire debat over de Europese Green Deal plaats. Het debat moest eerder worden uitgesteld als gevolg van de COVID-19 pandemie waardoor ook het voorbereidende videogesprek met vice-voorzitter Timmermans van de Europese Commissie later heeft plaatsgevonden.

De Mededeling voor de Europese Green Deal werd op 11 december 2019 door de toen net aangetreden Commissie Von der Leyen gepresenteerd als brede groeistrategie met het doel de EU te transformeren naar een klimaatneutrale, circulaire, moderne en concurrerende economie in 2050. In de Green Deal is een groot aantal nieuwe beleidsvoorstellen en initiatieven aangekondigd op het gebied van klimaat, energie, industrie, transport, milieu, landbouw, biodiversiteit, gebouwde omgeving, financiën, R&D, buitenlandse handel en diplomatieke betrekkingen. In reactie op de COVID-19 pandemie heeft de Commissie op 27 mei jl. een omvangrijk pakket uitgebracht voor het herstel van de Europese economie. De Green Deal neemt (samen met de digitaliseringsagenda) in dat pakket een centrale plek in om tot een duurzaam, eerlijk en weerbaar Europa te komen.

Week 37

Terugblikdebat Europese Top over Herstelfonds

Op woensdagavond 9 september 19:00-23:00 blikken de woordvoerders van de fracties in een plenair debat terug met minister-president Rutte op het behaalde onderhandelingsresultaat bij de Europese Top op 17-21 juli jl. over de nieuwe EU-begroting (en de financiering daarvan via een nieuw Eigenmiddelenbesluit en het Herstelfonds (Next Generation EU, ter waarde van 750 miljard euro). Het plenaire debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer en wordt live uitgezonden op NPO Politiek. 

Week 39

Kamer debatteert over Europese top

Op woensdag 23 september is het plenaire debat gepland met minister-president Rutte ter voorbereiding op de Europese Raad van 24-25 september in Brussel. Deze EU-top staat in het teken van economie en buitenlandpolitiek. Wat het eerste onderwerp betreft buigen de regeringsleiders zich over het versterken van de Europese interne markt en het tegengaan van handelsbelemmeringen en oneerlijke concurrentie zoals door ongerechtvaardigde staatssteun.

Op het geopolitieke vlak zullen de regeringsleiders spreken over de relatie tussen EU en China. Enerzijds is China een belangrijke handelspartner van de EU en een invloedrijke speler om het multilateralisme in de wereld te vergroten, anderzijds heeft de EU zorgen over de bescherming van rechten en vrijheden van burgers in het land.

Ook de ontwikkelingen in de Oostelijke Middellandse Zee hebben de aandacht van de regeringsleiders. In die regio is deze zomer een gespannen situatie ontstaan door de Turkse proefboringen naar gasvelden in de economische zones van Griekenland en Cyprus.

Tot slot zal de Europese Raad hoogstwaarschijnlijk ook spreken over de situatie in Wit-Rusland (Belarus) en het opleggen van sancties aan bepaalde functionarissen in het land. Deze kwestie is doorgeschoven naar de Europese Raad, omdat de ministers van Buitenlandse Zaken in de Raad Buitenlandse Zaken geen overeenstemming wisten te bereiken over het opleggen van sancties.

Week 40

Voortzetting debat over Europese Top

Het plenaire debat over de aanstaande Europese Raad wordt voortgezet op woensdag 30 september. De Kamer heeft besloten om de tweede termijn met indiening van moties deze week te plannen, nadat de Europese Raad werd uitgesteld tot 1-2 oktober vanwege de thuisquarantaine van voorzitter Charles Michel. In de eerste termijn van het debat werd uitvoerig stilgestaan bij de situatie in Wit-Rusland en het opleggen van sancties aan bepaalde functionarissen in dat land.

Week 50

Europese Raad over klimaat en coronapandemie

Op dinsdag 8 december debatteert de Kamer met minister-president Rutte over de Europese Raad van 10 en 11 december. Dit is de laatste (digitale) bijeenkomst van de Europese regeringsleiders van 2020 en er staat dan ook veel op de agenda. Zo zal er worden gesproken over de algemene coördinatie van de bestrijding van de coronapandemie, zoals bij de inkoop van vaccins en de uitrol  van het testbeleid.

Een ander onderwerp op de agenda is klimaatverandering. De regeringsleiders zullen mogelijk het Europese broeikasgasreductiedoel voor 2030 vaststellen. Nederland behoort samen met een aantal andere lidstaten tot de ambitieuze voorhoede in de EU die voorstander is van 55% reductie in 2030. Ook zal worden gesproken over terrorismebestrijding, de betrekkingen tussen de EU en de VS en de relatie met Turkije.

Kamer debatteert over voorstel over Europa in de Grondwet

Op het plenaire schema staat op woensdag 9 december de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van Rob Jetten en Kees Verhoeven (beiden D66) om het Nederlands lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren. Daarnaast stellen zij voor om in de Grondwet op te nemen dat per wet moet worden geregeld hoe de Eerste en Tweede Kamer betrokken worden bij belangrijke Europese politieke besluitvorming. Als het voorstel wordt aangenomen, zal het worden behandeld door de Eerste Kamer. Als ook de senaat akkoord is, kan de procedure voor tweede lezing starten. Dan moeten er wel eerst verkiezingen zijn geweest.