Plenair debat

Week 19

Kamer debatteert over uitkomsten Brexit-top

Regeringsleiders van de EU27 hebben tijdens een extra top op 29 april jl. de richtsnoeren voor de onderhandelingen met het VK vastgesteld. Deze richtsnoeren zullen in de komende maanden worden uitgewerkt tot een onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie. Daarna zullen de onderhandelingen, vanuit de EU geleid door Michel Barnier, pas van start kunnen gaan. Deze bijeenkomst van de Europese Raad (zonder Verenigd Koninkrijk) was uitgeschreven nadat het VK de EU heeft geïnformeerd over het voornemen tot uittreden uit de EU (notificatie artikel 50). In principe dient er uiterlijk in maart 2019 (twee jaar naar na aanvang van de artikel 50-procedure) een uittredingsakkoord gesloten te zijn. Mogelijk zullen tegen die tijd ook de uitgangspunten voor de nieuwe relatie tussen EU en VK na de Brexit vastgesteld worden. De leden van de commissie Europese Zaken zullen in een plenair debat de uitkomsten van deze extra Europese 'Brexit-top' bespreken.

Week 50

Brexit belangrijk onderdeel debat Europese Raad

De stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de vraag of er voldoende vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen is een belangrijk onderwerp van het plenaire debat dat de EU-woordvoerders van de fracties met minister-president Rutte zullen voeren op woensdag 13 december. Zij bereiden dan tijdens een plenair debat de inzet van Nederland voor tijdens de Europese Raad op 14 en 15 december. Ook de Eurotop van 15 december wordt in dit debat voorbereid, mogelijk in aanwezigheid van de minister van Financiën.

Naast de Brexit zullen de woordvoerders over de permanent gestructureerde samenwerking op defensiegebied spreken en zullen ze de uitkomsten van de Sociale Top in Gotenburg op 17 november 2017 behandelen. Ten slotte zullen zij over het Europees migratiebeleid van gedachten wisselen, dat eveneens voor de aanstaande Europese Raad geagendeerd is.