Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu

Week 21

Raad neemt stelling over diesel en diensten

De ministers van Economische Zaken besluiten binnenkort over het standpunt waarmee de Raad gaat onderhandelen met het Europees Parlement over een aantal onderwerpen die politiek stof doen opwaaien. In de eerste plaats is dat de markttoelating van personenauto's, in het bijzonder de milieu-eisen die daarvoor gelden. Sinds het schandaal met de "sjoemelsoftware" van Volkswagen-dieselauto's staat dit onderwerp hoog op de agenda van het Europees Parlement.

Verder neemt de Raad waarschijnlijk ook een onderhandelingsstandpunt in over een proportionaliteitstoets die lidstaten moeten doen voordat ze nieuwe eisen stellen aan de toelating tot gereglementeerde beroepen als advocaat en architect. De bedoeling van de toets is te voorkomen dat lidstaten exorbitante eisen stellen die alleen maar dienen om hun markt af te schermen voor concurrentie. In een aantal lidstaten, onder meer Duitsland en Frankrijk, bestaan bezwaren tegen de nieuwe richtlijn. Ook over een andere richtlijn, die lidstaten verplicht de Europese Commissie te notitificeren over nieuwe nationale regels rond dienstverlenening, zal de Raad mogelijk een onderhandelingsstandpunt aannemen.

De bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen wordt als gewoonlijk voorbesproken met de commissie Economische Zaken.

Week 37

Informeel overleg over electriciteitsmarkt

De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor energiebeleid ontmoeten elkaar van 19-21 september in Tallinn voor een informele raad. 

Op de agenda staan gesprekken over de inrichting van de electriciteitsmarkt in het licht van het maatregelenpakket 'Schone Energie' dat de Europese Commissie eind 2016 presenteerde.

Samen met de ministers van Transport spreken zij ook over de inrichting van de vervoersinfrastructuur richting 2020.

Ter voorbereiding van de Informele Energieraad houdt de commissie Economische Zaken een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 11 september.