Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu

Week 37

Informeel overleg over electriciteitsmarkt

De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor energiebeleid ontmoeten elkaar van 19-21 september in Tallinn voor een informele raad. 

Op de agenda staan gesprekken over de inrichting van de electriciteitsmarkt in het licht van het maatregelenpakket 'Schone Energie' dat de Europese Commissie eind 2016 presenteerde.

Samen met de ministers van Transport spreken zij ook over de inrichting van de vervoersinfrastructuur richting 2020.

Ter voorbereiding van de Informele Energieraad houdt de commissie Economische Zaken een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 11 september.