Europese Zaken en Financiën

Week 41

Gesprek met topambtenaar Europese Commissie over nieuwe EU-begroting

De commissies Europese Zaken en Financiën spreken dinsdag 9 oktober in een besloten vergadering met Gert Jan Koopman, directeur-generaal begroting bij de Europese Commissie. Onderwerp van gesprek is de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027, ook wel Meerjarig Financieel Kader geheten (MFK).

Het gesprek dient mede ter voorbereiding op het algemeen overleg over het MFK met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën, dat op 8 november is gepland. Voordien zal de commissie ook een rondetafelgesprek met belanghebbenden bij het MFK in de Kamer houden.

Week 48

Werkbezoek Brexit

Op donderdagmiddag 29 november en vrijdag 30 november 2018 brengt een delegatie vanuit de commissie Europese Zaken en de commissie Financiën in de Tweede Kamer  een bezoek aan de Duitse Bondsdag.

De leden spreken met de Duitse collega-parlementariërs en bewindspersonen over de toekomst van de Europese Unie na de Brexit en willen de klokken gelijk zetten op tal van financiële terreinen, waaronder de Meerjarig Financieel Kader onderhandelingen en de stand van zaken in de Eurozone.

De delegatie bestaat uit de leden Foort van Oosten (Voorzitter commissie Europese Zaken), Anne Mulder (VVD), Aukje de Vries (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Tony van Dijck (PVV), Renske Leijten (SP), Henk Nijboer (PvdA) en Martin van Rooijen (50PLUS).

Delegatieleider Foort van Oosten: “Interparlementaire samenwerking en het zoeken naar coalities in de Europese Unie is belangrijk na Brexit en in dat kader wordt dit bezoek afgelegd.”