Europese Zaken en Financiën

Week 3

Eurocommissaris Oettinger bezoekt Tweede Kamer

Op donderdag 18 januari spreekt de commissie Europese Zaken in de Kamer met Eurocommissaris Oettinger over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK). In mei 2018 wordt het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe EU-meerjarenbegroting vanaf 2021 verwacht.

Het gesprek wordt voorbereid door de leden Anne Mulder (VVD) en Renske Leijten (SP), die eerder door de commissie als MFK-rapporteurs zijn aangesteld. Zij namen op 8-9 januari deel aan een conferentie over het MFK in Brussel. Naar aanleiding daarvan, en van de eerder aangenomen Kamermoties over het MFK, hebben zij een aantal uitgangspunten vanuit Nederlands perspectief geformuleerd voor het nieuwe MFK. Deze uitgangspunten zullen in het gesprek met Eurocommissaris Oettinger aanstaande donderdag in de Kamer aan de orde komen.

Week 5

Gesprek over Griekse noodsteun met hoofdonderhandelaar Europese Commissie en Europese Rekenkamer

Op 31 januari bespreken de leden van de commissie Financiën de steunprogramma’s voor Griekenland. Zij doen dit naar aanleiding van het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over dit onderwerp.

De ERK onderzocht het beheer door de Europese Commissie van deze noodsteun. Eerst staat een gesprek met leden Brenninkmeijer (Nederland) en Tomé Muguruza (Spanje)  van de Europese Rekenkamer gepland in de Kamer, gevolgd door een gesprek met de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie voor Griekenland. Beide gesprekken zijn openbaar.

Week 6

Symposium over de toekomst van de euro

Samen met de Raad van State organiseert de commissie Financiën op maandag 5 februari een symposium over de toekomst van de euro. Het rapport van de Raad van State over dit onderwerp  is de aanleiding voor dit evenement.

Na de opening door de Vice-President van de Raad van State, de heer Donner, en een inleiding door de Staatsraden zullen de Tweede Kamerleden in discussie gaan met drie externe sprekers: Jeroen Dijsselbloem, Aart-Jan de Geus en Kees Vendrik. Zij zullen onder andere het woord voeren over de naleving van de begrotingsafspraken door EU-lidstaten, de eventuele oprichting van een Europees Monetair Fonds, en de democratische legitimiteit van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Op donderdag 8 februari is het plenaire debat over de EMU gepland.

Week 22

Gesprek met Finse parlementaire delegatie over EMU en MFK

De commissies Europese Zaken en Financiën ontvangen op dinsdag 29 mei een parlementaire delegatie uit Finland. Het betreft leden uit de “Grand Committee”, deze commissie is verantwoordelijk voor EU-zaken in het Finse parlement. Het gesprek vindt plaats op verzoek van de Finse parlementariërs die graag met de commissies willen spreken over de hervorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), twee actuele EU-dossiers die naar verwachting  zullen doorwerken tot in het Finse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2019.

Week 41

Gesprek met topambtenaar Europese Commissie over nieuwe EU-begroting

De commissies Europese Zaken en Financiën spreken dinsdag 9 oktober in een besloten vergadering met Gert Jan Koopman, directeur-generaal begroting bij de Europese Commissie. Onderwerp van gesprek is de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027, ook wel Meerjarig Financieel Kader geheten (MFK).

Het gesprek dient mede ter voorbereiding op het algemeen overleg over het MFK met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën, dat op 8 november is gepland. Voordien zal de commissie ook een rondetafelgesprek met belanghebbenden bij het MFK in de Kamer houden.