Europese Zaken en Economische Zaken

Week 24

Besluitvorming gentech en gewasbeschermingsmiddelen op de schop

Comitologie is EU-jargon voor de besluitvorming op ambtelijk niveau (comités) over uitwerking van Europese wetgeving. Hier valt ook de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) en gewasbeschermingsmiddelen onder. Omdat deze procedure erg vaak tot impasses leidt, heeft de Europese Commissie in februari een voorstel gepresenteerd om de besluitvorming transparanter en effectiever te maken. De commissies Europese en Economische Zaken laten zich woensdagmiddag 14 juni door experts van de Europese Commissie, de wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken bijpraten in een (besloten) technische briefing over het voorstel. Deze informatie kunnen ze betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel, waarover de onderhandelingen in Brussel binnenkort zullen beginnen.