Veiligheid & Justitie

Week 27

Migratie en Oekraine belangrijke thema's JBZ-Raad

Europese bewindspersonen voor justitie en migratie spreken tijdens de informele JBZ-Raad met elkaar over migratie, Oekraïne, informatiesystemen, dataretentie, online consumentenrecht, e-justice en inbeslagname. Hoewel er geen besluitvorming plaatsvindt tijdens deze informele Raad, zal tijdens de bijeenkomst op een aantal dossiers richting worden gegeven aan vastgelopen onderhandelingen. De commissie V&J zal de inzet van de Nederlandse regering voor de informele JBZ-Raad op 6 en 7 juli 2017 met de bewindspersonen van V&J bespreken.

Week 28

Behandelvoorbehoud koppeling migratie- en strafrechtdatabanken

De Tweede Kamer heeft een behandelvoorbehoud geplaatst bij twee Europese voorstellen over interoperabiliteit van Europese justitiële datasystemen. Het gaat om een voorstel voor een Europees strafregister voor derdelanders en om een databank met de justitiële antecedenten van niet-EU-burgers die in de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn. Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens worden ook in dit register opgenomen. Dit nieuwe systeem zal als basis dienen voor in 2018 te verwachten voorstellen voor een Europees identiteitsarchief. In de komende jaren zal de EU toewerken naar meer koppelingen van migratie- en strafrechtdatabanken om zo effectiever criminaliteit te bestrijden en de grenzen beter te beheren. Dit heeft gevolgen voor de privacyrechten van datasubjecten.Daarnaast is er een behandelvoorbehoud geplaatst op de uitbreiding van het mandaat van eu-LISA, het agentschap voor grootschalige IT-systemen op JBZ-gebied.

Met de behandelvoorbehouden geeft de Kamer de voorstellen van bijzonder politiek belang te achten en daarover met de regering te willen spreken, voordat de onderhandelingen starten. Ook worden afspraken over de informatievoorziening aan de Kamer gedurende de onderhandelingen gemaakt. De Kamer zal in het zomerreces schriftelijk overleg over beide voorstellen voeren.