Veiligheid & Justitie

Week 27

Migratie en Oekraine belangrijke thema's JBZ-Raad

Europese bewindspersonen voor justitie en migratie spreken tijdens de informele JBZ-Raad met elkaar over migratie, Oekraïne, informatiesystemen, dataretentie, online consumentenrecht, e-justice en inbeslagname. Hoewel er geen besluitvorming plaatsvindt tijdens deze informele Raad, zal tijdens de bijeenkomst op een aantal dossiers richting worden gegeven aan vastgelopen onderhandelingen. De commissie V&J zal de inzet van de Nederlandse regering voor de informele JBZ-Raad op 6 en 7 juli 2017 met de bewindspersonen van V&J bespreken.

Week 28

Behandelvoorbehoud koppeling migratie- en strafrechtdatabanken

De Tweede Kamer heeft een behandelvoorbehoud geplaatst bij twee Europese voorstellen over interoperabiliteit van Europese justitiële datasystemen. Het gaat om een voorstel voor een Europees strafregister voor derdelanders en om een databank met de justitiële antecedenten van niet-EU-burgers die in de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn. Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens worden ook in dit register opgenomen. Dit nieuwe systeem zal als basis dienen voor in 2018 te verwachten voorstellen voor een Europees identiteitsarchief. In de komende jaren zal de EU toewerken naar meer koppelingen van migratie- en strafrechtdatabanken om zo effectiever criminaliteit te bestrijden en de grenzen beter te beheren. Dit heeft gevolgen voor de privacyrechten van datasubjecten.Daarnaast is er een behandelvoorbehoud geplaatst op de uitbreiding van het mandaat van eu-LISA, het agentschap voor grootschalige IT-systemen op JBZ-gebied.

Met de behandelvoorbehouden geeft de Kamer de voorstellen van bijzonder politiek belang te achten en daarover met de regering te willen spreken, voordat de onderhandelingen starten. Ook worden afspraken over de informatievoorziening aan de Kamer gedurende de onderhandelingen gemaakt. De Kamer zal in het zomerreces schriftelijk overleg over beide voorstellen voeren.

Week 37

Terrorisme, migratie en de uitwisseling van passagiersgegevens centraal in EU-justitieoverleg

Op 14 september komen de EU-ministers voor Justitie en Binnenlandse Zaken bijeen in Brussel om te spreken over het Europese terrorismebeleid en de stand van zaken op het terrein van migratie. De Tweede Kamer bespreekt op woensdag 13 september de inzet van het kabinet in deze Raad.

In Brussel zullen de ministers spreken over de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada over de uitwisseling van passagiersgegevens. De Europese rechter heeft de ratificatie van deze overeenkomst onlangs geblokkeerd.

Om 10.00 uur op woensdag spreken de woordvoerders veiligheid en justitie met minister Blok. Om 12.00 uur overleggen de migratie- en asielwoordvoerders met staatssecretaris Dijkhoff.