Infrastructuur en Waterstaat

Week 47

EP verwelkomt voorstellen Mobiliteitspakket II

“De leider van de economie van de 21ste eeuw is diegene die de leiding neemt in de transitie naar schone energie,” aldus Sefcovic, Eurocommissaris voor de Energie Unie. Samen met Eurocommissaris Bulc van Transport presenteerde hij het tweede deel van het EU- mobiliteitspakket in de plenaire sessie van het Europees Parlement in Straatsburg. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van emissienormen, alternatief vervoer en schonere brandstoffen.

In de Tweede Kamer bespreken de woordvoerders Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 22 november in hun procedurevergadering welke instrumenten zij inzetten om invloed uit te oefenen op de Brusselse onderhandelingen over dit pakket. Op 22 januari brengt een delegatie van de commissie IenW een werkbezoek aan Brussel. Dan staan deze voorstellen centraal.

De meeste politieke groepen in het Europees Parlement verwelkomden de voorstellen in het pakket, hoewel ALDE en de Groenen stelden dat de Europese Commissie ambitieuzer mag zijn. Ook Peter van Dalen (ECR, ChristenUnie) sloot zich hierbij aan en wees erop dat het Nederlandse kabinet wil dat in 2030 alle auto’s emissievrij zijn. De ECR onderschreef de voorstellen van de Europese Commissie maar het tijdschema dat zij hanteert vindt zij volstrekt irrealistisch.

Veel lof was er voor het feit dat de Commissie ervoor heeft gekozen om een geïntegreerde aanpak van transport en energie te hanteren. Volgens de woordvoerder van ALDE is er bijna geen beleidsterrein dat niet positief beïnvloed zal worden als deze voorstellen een succes zijn.

Van de Camp (EVP, CDA) twijfelt over of de Europese Commissie wel de juiste balans heeft weten te vinden tussen de belangen van de auto-industrie en milieudoelstellingen. Het is opvallend dat de auto-industrie en de lidstaten rustig zijn, maar de ngo’s veel kritiek hebben op het voorstel over emissies, aldus Van de Camp.

Week 50

Kamer discussieert over energiezuinig wegvervoer

Op 8 november 2017 heeft de Europese Commissie een tweede mobiliteitspakket gepubliceerd, in haar streven naar duurzamer en effectiever transportbeleid in de EU. Onderdeel van dit pakket is het voorstel voor een herziene verordening over CO2-uitstoot van auto’s en busjes, waarin de Commissie een 30% reductie (ten opzichte van 2021) bepleit in 2030.

De Tweede Kamer heeft een behandelvoorbehoud bij dit voorstel geplaatst, en wil woensdag 13 december met de staatssecretaris van Infrastructuur enWaterstaat afspraken maken over haar koers in Brussel en de wijze waarop zij de Kamer van informatie zal voorzien.