Economische Zaken en Klimaat

Week 8

Schriftelijk overleg Energieraad

Op 4 maart aanstaande vindt de formele Energieraad plaats in Brussel. Voorafgaand aan deze Energieraad is een schriftelijk overleg gepland met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de Raad staan het voorlopig akkoord over de wijziging van de gasrichtlijn, een beleidsdebat over de Europese langetermijnstrategie voor klimaat en een voorstel van de Commissie over herziening van de richtlijn voor bandenetikettering. 

Schriftelijk overleg Telecomraad

De informele Telecomraad vindt plaats op 1 maart aanstaande in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan deze informele Raad vindt een schriftelijk overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de informele Raad onder Roemeens EU-voorzitterschap staan beleidsdebatten over kunstmatige intelligentie en over de Toekomst van Digitaal Europa na 2020.

Week 13

Inbreng schriftelijk overleg informele Energieraad op 2 april 2019

De informele Energieraad op 2 april vindt plaats in Boekarest, onder Roemeens EU-voorzitterschap. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: een gedachtewisseling over het toekomstig energiesysteem van de Europese Unie in 2050 en de ondertekening van een politieke verklaring over ‘Sustainable and Smart Gas Infrastructure for Europe.’ Ook zal een bijeenkomst plaatsvinden met de ministers van de landen van het Oostelijk Partnerschap over energie. De informele Energieraad op 2 april wordt in de Tweede Kamer voorbereid met een schriftelijk overleg tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van Economische Zaken en Klimaat op maandag 25 maart.

Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

Op 3 april vindt de informele Raad voor Concurrentievermogen plaats in Boekarest. De informele Raad zal in het teken staan van Onderzoek. Op de agenda staan naar verwachting de innovatiekloof in het huidige Europese programma voor Onderzoek en Innovatie Horizon 2020, en de onderzoek- en innovatievraagstukken van de regio rond de Zwarte Zee. De informele Raad voor Concurrentievermogen wordt voorbereid in de Kamer door middel van een schriftelijk overleg op dinsdag 26 maart.

Technische briefing EU-actieplan kunstmatige intelligentie

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op basis van het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie het voorstel voor een EU-actieplan kunstmatige intelligentie prioritair verklaard. Naar aanleiding van het EU-actieplan zullen de lidstaten nationale strategische plannen over kunstmatige intelligentie opstellen.

Het Nederlandse strategische plan wordt naar verwachting in de eerste helft van 2019 gepresenteerd. Op 28 maart vindt een openbare technische briefing plaats door de Europese Commissie over het EU-actieplan en de gevolgen daarvan voor de nationale actieplannen.

Week 14

Gesprek Eurocommissaris Canete

Op donderdag 4 april 2019 heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een gesprek met Eurocommissaris Miguel Arias Cañete (Klimaatactie en Energie). Onderwerp is de EU-lange termijn klimaatstrategie die de Europese Commissie eind november 2018 heeft gepubliceerd en waarin de Commissie pleit voor de ontwikkeling richting een klimaat neutrale EU in 2050. Dat zou een passende bijdrage van de EU zijn om een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius binnen handbereik te houden.

De discussie over de 2050 klimaatambitie is momenteel nog volop gaande. Nederland bevindt zich met negen andere lidstaten (Frankrijk, Zweden  Finland, Luxemburg, Spanje, Portugal, Italië, Slovenië en Denemarken) in een kopgroep die het voorstel voor klimaatneutraliteit in 2050 ondersteunt. Veel Oost- en Midden-Europese landen zijn hier echter geen voorstander van. Ook Duitsland stelt zich terughoudend op.

Op de Europese Top in juni praten regeringsleiders verder over de EU klimaatambitie voor 2050. Conform de afspraken uit de Overeenkomst van Parijs moeten landen uiterlijk in 2020 hun lange termijnstrategieën bij de VN indienen, evenals hun aangepaste nationaal bepaalde bijdrage (NDC’s) voor 2030.

Week 17

Inbreng schriftelijk overleg 23 april - Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 2-3 mei

De commissie Economische Zaken en Klimaat voert op dinsdag 23 april schriftelijk overleg over de agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen. Op donderdag 2 en vrijdag 3 mei aanstaande vindt de informele Raad voor Concurrentievermogen plaats in Boekarest, Roemenië. De informele Raad staat in het teken van interne markt en industrie. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: de toekomst van de Europese interne markt en het industriebeleid, waarbij zal worden gesproken over een geïntegreerde aanpak voor het EU industriebeleid en betere implementatie en handhaving van regelgeving op de interne markt.

Week 21

Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen

Op maandag 20 mei is het schriftelijk overleg gepland met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  over de formele Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 mei in Brussel. De Raad zal op maandag 27 mei in het teken staan van interne markt en industrie. Naar verwachting zal een groot aantal Raadsconclusies worden aangenomen. Op de agenda staan onder meer de Raadsconclusies over de toekomst van de interne markt, de EU-langetermijnstrategie over industriepolitiek en het concurrentievermogen van de Europese toerismesector. De Raad staat op 28 mei in het teken van onderzoek en ruimtevaart, en zal naar verwachting conclusies aannemen op het gebied van ruimtevaart.

Week 46

Raad voor Concurrentievermogen en het EIT

Op donderdag 14 november zal de commissie van Economische Zaken en Klimaat in gesprek gaan met de staatssecretaris van EZK over de formele Raad voor Concurrentievermogen van 28-29 november aanstaande. De commissie zal hierbij onder meer ingaan op het voorstel voor het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het EIT is opgericht in 2008 om de innovatiecapaciteit en -prestaties van de EU te verbeteren.

Telecomraad

Op woensdag 13 november vindt een algemeen overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op de formele Telecomraad van 3 december aanstaande. Naar verwachting zal de Raad een gemeenschappelijke positie aannemen over de e-Privacyverordening, bijna drie jaar nadat de Europese Commissie haar voorstel heeft gedaan. Ook zal mogelijk de cyberveiligheid van 5G-netwerken op de agenda staan, en de Raad zal waarschijnlijk conclusies aannemen over dit onderwerp.  

Week 47

Overleg over Energie- en Klimaatplan en externe energierelaties

Op vrijdag 22 november vindt het schriftelijk overleg plaats van de commissie Economische Zaken en Klimaat met minister Wiebes, ter voorbereiding op de Energieraad van woensdag 4 december aanstaande in Brussel.

Op de agenda staat onder meer een gedachtewisseling over de nieuwe beleidsprioriteiten op het gebied van energie in aanwezigheid van kandidaat-Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson. Ook zal de follow-up van de concept Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEKs) van de lidstaten worden besproken, met het oog op de definitieve INEKs die eind december 2019 moeten worden ingediend bij de Europese Commissie.

Tijdens de Raad zal ook worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen op het gebied van de externe energierelaties en de leveringszekerheid van gas voor de komende winter. Ten slotte zal het inkomende Kroatische EU-voorzitterschap zijn werkprogramma toelichten.