Economische Zaken en Klimaat

Week 14

Gesprek Eurocommissaris Canete

Op donderdag 4 april 2019 heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een gesprek met Eurocommissaris Miguel Arias Cañete (Klimaatactie en Energie). Onderwerp is de EU-lange termijn klimaatstrategie die de Europese Commissie eind november 2018 heeft gepubliceerd en waarin de Commissie pleit voor de ontwikkeling richting een klimaat neutrale EU in 2050. Dat zou een passende bijdrage van de EU zijn om een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius binnen handbereik te houden.

De discussie over de 2050 klimaatambitie is momenteel nog volop gaande. Nederland bevindt zich met negen andere lidstaten (Frankrijk, Zweden  Finland, Luxemburg, Spanje, Portugal, Italië, Slovenië en Denemarken) in een kopgroep die het voorstel voor klimaatneutraliteit in 2050 ondersteunt. Veel Oost- en Midden-Europese landen zijn hier echter geen voorstander van. Ook Duitsland stelt zich terughoudend op.

Op de Europese Top in juni praten regeringsleiders verder over de EU klimaatambitie voor 2050. Conform de afspraken uit de Overeenkomst van Parijs moeten landen uiterlijk in 2020 hun lange termijnstrategieën bij de VN indienen, evenals hun aangepaste nationaal bepaalde bijdrage (NDC’s) voor 2030.

Week 17

Inbreng schriftelijk overleg 23 april - Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 2-3 mei

De commissie Economische Zaken en Klimaat voert op dinsdag 23 april schriftelijk overleg over de agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen. Op donderdag 2 en vrijdag 3 mei aanstaande vindt de informele Raad voor Concurrentievermogen plaats in Boekarest, Roemenië. De informele Raad staat in het teken van interne markt en industrie. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: de toekomst van de Europese interne markt en het industriebeleid, waarbij zal worden gesproken over een geïntegreerde aanpak voor het EU industriebeleid en betere implementatie en handhaving van regelgeving op de interne markt.

Week 21

Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen

Op maandag 20 mei is het schriftelijk overleg gepland met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  over de formele Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 mei in Brussel. De Raad zal op maandag 27 mei in het teken staan van interne markt en industrie. Naar verwachting zal een groot aantal Raadsconclusies worden aangenomen. Op de agenda staan onder meer de Raadsconclusies over de toekomst van de interne markt, de EU-langetermijnstrategie over industriepolitiek en het concurrentievermogen van de Europese toerismesector. De Raad staat op 28 mei in het teken van onderzoek en ruimtevaart, en zal naar verwachting conclusies aannemen op het gebied van ruimtevaart.

Week 46

Raad voor Concurrentievermogen en het EIT

Op donderdag 14 november zal de commissie van Economische Zaken en Klimaat in gesprek gaan met de staatssecretaris van EZK over de formele Raad voor Concurrentievermogen van 28-29 november aanstaande. De commissie zal hierbij onder meer ingaan op het voorstel voor het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het EIT is opgericht in 2008 om de innovatiecapaciteit en -prestaties van de EU te verbeteren.

Telecomraad

Op woensdag 13 november vindt een algemeen overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op de formele Telecomraad van 3 december aanstaande. Naar verwachting zal de Raad een gemeenschappelijke positie aannemen over de e-Privacyverordening, bijna drie jaar nadat de Europese Commissie haar voorstel heeft gedaan. Ook zal mogelijk de cyberveiligheid van 5G-netwerken op de agenda staan, en de Raad zal waarschijnlijk conclusies aannemen over dit onderwerp.  

Week 47

Overleg over Energie- en Klimaatplan en externe energierelaties

Op vrijdag 22 november vindt het schriftelijk overleg plaats van de commissie Economische Zaken en Klimaat met minister Wiebes, ter voorbereiding op de Energieraad van woensdag 4 december aanstaande in Brussel.

Op de agenda staat onder meer een gedachtewisseling over de nieuwe beleidsprioriteiten op het gebied van energie in aanwezigheid van kandidaat-Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson. Ook zal de follow-up van de concept Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEKs) van de lidstaten worden besproken, met het oog op de definitieve INEKs die eind december 2019 moeten worden ingediend bij de Europese Commissie.

Tijdens de Raad zal ook worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen op het gebied van de externe energierelaties en de leveringszekerheid van gas voor de komende winter. Ten slotte zal het inkomende Kroatische EU-voorzitterschap zijn werkprogramma toelichten.

Week 4

Informele Raad voor Concurrentievermogen/Onderzoek

Op vrijdag 24 januari voert de commissie Economische Zaken en Klimaat een schriftelijk overleg over de Informele Raad voor Concurrentievermogen. Op 4 februari aanstaande vindt de eerste informele Raad voor Concurrentievermogen plaats onder Kroatisch voorzitterschap in Zagreb. De informele Raad zal volledig in het teken staan van onderzoek. Op moment van schrijven is de agenda nog niet vastgesteld. Naar verwachting zal tijdens de informele Raad een beleidsdebat plaatsvinden over de toekomst van de Europese onderzoekruimte. De Europese onderzoeksruimte is open voor de hele wereld, en gebaseerd op de interne markt. De Europese onderzoeksruimte maakt het vrij verkeer van onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologie mogelijk. De Europese Commissie zal naar verluidt in het voorjaar 2020 met een mededeling over de Europese onderzoeksruimte 2020-2030 komen, die momenteel wordt voorbereid.