Economische Zaken en Klimaat

Week 8

Schriftelijk overleg Telecomraad

De informele Telecomraad vindt plaats op 1 maart aanstaande in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan deze informele Raad vindt een schriftelijk overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de informele Raad onder Roemeens EU-voorzitterschap staan beleidsdebatten over kunstmatige intelligentie en over de Toekomst van Digitaal Europa na 2020.

Schriftelijk overleg Energieraad

Op 4 maart aanstaande vindt de formele Energieraad plaats in Brussel. Voorafgaand aan deze Energieraad is een schriftelijk overleg gepland met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de Raad staan het voorlopig akkoord over de wijziging van de gasrichtlijn, een beleidsdebat over de Europese langetermijnstrategie voor klimaat en een voorstel van de Commissie over herziening van de richtlijn voor bandenetikettering.