Economische Zaken en Klimaat

Week 48

Europees telecomtoezicht klaar voor onderhandelingen

De EU-lidstaten zijn het vrijwel eens over herziening van de bevoegdheden van het Europees agentschap van nationale toezichthouders voor de telecomsector, BEREC. Verwacht wordt dat de ministers tijdens de Telecomraad op 4 december zullen instemmen met een gemeenschappelijk standpunt. Het nieuwe EU-voorzitterschap (vanaf 1 januari neemt Bulgarije dat over van Estland) zal op basis hiervan gaan onderhandelen met het Europees Parlement over een eindtekst. Het Europees Parlement heeft op 2 oktober jl. zijn onderhandelingsstandpunt al vastgesteld.

De verordening over BEREC maakt deel uit van een veel breder pakket van maatregelen dat de Europese Commissie onder de naam Digital Single Market tot speerpunt heeft uitgeroepen. In dit kader spreken de ministers tijdens de Telecomraad ook over een bredere herziening van het Europese wetgevingskader voor telecom, en over verordeningen voor e-privacy en vrij dataverkeer. Maar hierover worden nog geen besluiten verwacht.

Ter voorbereiding van de Telecomraad op 4 december voeren de EZK-woordvoerders van de fracties op woensdag 29 november overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Lidstaten eens over digitale toegangspoort overheidsinformatie

De EU-lidstaten hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een EU-voorstel voor een gemeenschappelijke digitale toegangspoort voor overheidsinformatie. Die moet het voor burgers en ondernemers makkelijker maken om actief te worden over de grens, omdat ze hiermee informatie van buitenlandse overheden over wonen, werken en ondernemen in andere lidstaten makkelijker kunnen vinden. Op basis van dit akkoord, waarmee de ministers tijdens de Concurrentiekrachtraad van 30 november nog moeten instemmen, zal de Raad gaan onderhandelen met het Europees Parlement.

Verder spreken de ministers over verschillende onderwerpen op het gebied van industriebeleid. Ter voorbereiding voeren de woordvoerders EZK van de fracties schriftelijk overleg met de bewindspersonen.