Justitie & Veiligheid

Week 48

Technische briefing EU-voorstellen binnengrenscontroles en uitbreiding Schengenzone

Op 27 september jl. publiceerde de Europese Commissie enkele EU-voorstellen op het gebied van de Schengensamenwerking. Het betreft voorstellen over de verruiming van binnengrenscontroles en uitbreiding van de Schengenzone naar Bulgarije, Roemenië en op termijn Kroatië.

Op dinsdag 28 november 2017 ontvangt de commissie Justitie en Veiligheid een technische briefing van het ministerie over de inhoud van deze voorstellen, zodat de woordvoerders van de fracties daarna goed het debat kunnen voeren over de Nederlandse onderhandelingsinzet. Naar verwachting zullen zij hier begin december met het kabinet over van gedachten wisselen.

Week 49

Justitiewoordvoerders in debat over Europese samenwerking

Tweede Kamerleden zullen met minister Grapperhaus op 6 december van gedachte wisselen over de Nederlandse inzet bij de Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)-Raad op 7 en 8 december 2017.

Op de aankomende Europese justitietop staat een groot aantal dossiers op de agenda. De JBZ-Raad zal onderhandelingsmandaten over voorstellen inzake wederzijdse erkenning van confiscatie en over een Europees strafregister vaststellen. Verder zijn er debatten voorzien over terrorismebestrijding en privacy.

Na het algemeen overleg met minister Grapperhaus overleggen de migratie- en asielwoordvoerders met staatssecretaris Harbers over de migratie-onderwerpen op deze JBZ-Raad: de voortgang van de hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel, de versterking van de Schengenzone en de toekomst van het Europese migratiebeleid in brede zin.

Week 4

Justitiewoordvoerders spreken over Europees OM, migratie en familierecht

Op 25 januari ontmoeten de Europese justitieministers elkaar om informeel van gedachten te wisselen over de lopende Justitie- en Binnenlandse Zaken-dossiers. Gesproken zal worden over herverdeling van vluchtelingen, het Europees openbaar ministerie en samenwerking tussen lidstaten op het gebied van internationaal familierecht.

De Tweede Kamer bereidt deze top voor met een mondeling overleg in de commissie Justitie en Veiligheid. Ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Harbers zullen dan vragen van de woordvoerders beantwoorden over de Nederlandse inzet tijdens deze informele Raad.

Week 8

Kamer verdiept zich in voorstellen voor koppeling van EU-databanken

Na de terreuraanslagen in Parijs, Nice en Brussel werden tekortkomingen in de informatie-uitwisseling tussen lidstaten vastgesteld. Dit zou onder meer worden veroorzaakt doordat Europese databanken technisch niet goed op elkaar aansluiten, niet snel en makkelijk gebruikt kunnen worden en omslachtige regels hebben over toegang door opsporingsdiensten.

De Europese Commissie heeft op verzoek van de lidstaten daarom in december 2017 een tweede pakket wetgeving voorgesteld over de interoperabiliteit van EU-databases. Als deze wetgeving wordt aangenomen, zullen vier nieuwe systemen worden ontwikkeld om negen databanken op elkaar aan te sluiten, inclusief de biometrische gegevens. Politie en justitie hebben daarnaast ook juridisch sneller toegang tot gegevens uit migranten-databanken. Ook kunnen identiteitscontroles op het grondgebied van lidstaten beter plaatsvinden.

De Tweede Kamer heeft in januari 2018 een behandelvoorbehoud geplaatst op deze voorstellen, zodat het kan spreken met het kabinet over de implicaties voor Nederland, nog voor de onderhandelingen van start gaan. Op 22 februari heeft de commissie Justitie en Veiligheid daarom een mondeling overleg met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Tijdens dit overleg zal de Nederlandse inzet worden besproken en afspraken worden gemaakt over de verdere informatievoorziening aan de Kamer. 

Om zich goed op de hoogte te laten stellen over de technische aspecten krijgt de Kamer op 20 februari een technische briefing van departementsambtenaren over deze voorstellen.

Week 10

Justitie- en asielwoordvoerders debatteren over aankomend EU-topoverleg

De commissie Justitie en Veiligheid bespreekt met minister Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris Mark Harbers de JBZ-Raad die op 8 en 9 maart aanstaande in Brussel plaatsvindt. Op de agenda staat onder meer de voortgang met de implementatie van het Europees Openbaar Ministerie. Verder beoogt het Bulgaars Raadsvoorzitterschap een akkoord te bereiken op de Richtlijn bestrijding  fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten.

Verder zal de Raad debatteren over de Brussel II bis-verordening die betrekking heeft op wederzijdse erkenning van familierechtelijke beslissingen. Ook zal er gesproken worden over een ophanden zijnde Commissievoorstel betreffende e-evidence, gericht op het vereenvoudigen van het verkrijgen van elektronisch bewijsmateriaal dat zich (op servers) bevindt in andere lidstaten en landen buiten de EU. Aan de migratiezijde is er aandacht voor grensbeheer, terugkeerbeleid, samenwerking met derde landen en de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Op al deze dossiers worden tijdens de aankomende raad geen doorbraken verwacht. De lidstaten zullen ook nog met elkaar van gedachten wisselen over de recente voorstellen over interoperabiliteit van JBZ-informatiesystemen.