Justitie & Veiligheid

Week 48

Technische briefing EU-voorstellen binnengrenscontroles en uitbreiding Schengenzone

Op 27 september jl. publiceerde de Europese Commissie enkele EU-voorstellen op het gebied van de Schengensamenwerking. Het betreft voorstellen over de verruiming van binnengrenscontroles en uitbreiding van de Schengenzone naar Bulgarije, Roemenië en op termijn Kroatië.

Op dinsdag 28 november 2017 ontvangt de commissie Justitie en Veiligheid een technische briefing van het ministerie over de inhoud van deze voorstellen, zodat de woordvoerders van de fracties daarna goed het debat kunnen voeren over de Nederlandse onderhandelingsinzet. Naar verwachting zullen zij hier begin december met het kabinet over van gedachten wisselen.

Week 49

Justitiewoordvoerders in debat over Europese samenwerking

Tweede Kamerleden zullen met minister Grapperhaus op 6 december van gedachte wisselen over de Nederlandse inzet bij de Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)-Raad op 7 en 8 december 2017.

Op de aankomende Europese justitietop staat een groot aantal dossiers op de agenda. De JBZ-Raad zal onderhandelingsmandaten over voorstellen inzake wederzijdse erkenning van confiscatie en over een Europees strafregister vaststellen. Verder zijn er debatten voorzien over terrorismebestrijding en privacy.

Na het algemeen overleg met minister Grapperhaus overleggen de migratie- en asielwoordvoerders met staatssecretaris Harbers over de migratie-onderwerpen op deze JBZ-Raad: de voortgang van de hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel, de versterking van de Schengenzone en de toekomst van het Europese migratiebeleid in brede zin.

Week 4

Justitiewoordvoerders spreken over Europees OM, migratie en familierecht

Op 25 januari ontmoeten de Europese justitieministers elkaar om informeel van gedachten te wisselen over de lopende Justitie- en Binnenlandse Zaken-dossiers. Gesproken zal worden over herverdeling van vluchtelingen, het Europees openbaar ministerie en samenwerking tussen lidstaten op het gebied van internationaal familierecht.

De Tweede Kamer bereidt deze top voor met een mondeling overleg in de commissie Justitie en Veiligheid. Ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Harbers zullen dan vragen van de woordvoerders beantwoorden over de Nederlandse inzet tijdens deze informele Raad.