Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Week 4

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 20 januari leveren de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input voor het schriftelijke overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 27 januari aanstaande. De Landbouw- en Visserijraad zal onder andere in het teken staan van een discussie rondom de Europese Green Deal. De leden zullen de minister naar verwachting bevragen over de door de Europese Commissie aangekondigde biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord” strategie en de Nederlandse inzet op deze dossiers. Daarnaast zullen de Kamerleden naar verwachting vragen stellen over de overgangsbepalingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor het jaar 2021. Het derde onderwerp op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad is het werkprogramma van het Kroatisch voorzitterschap van de EU.

Week 26

Algemeen Overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Op woensdag 24 juni gaan de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met minister Schouten over de informele Landbouw- en Visserijraad in de vorm van een videoconferentie van 29 juni aanstaande. Deze laatste Raad onder Kroatisch voorzitterschap zal in het teken staan van een bespreking van de voortgang die onder het Kroatisch voorzitterschap is gemaakt op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid post 2020. De leden zullen de minister hierover bevragen en mogelijk ook ingaan op wat de prioriteiten zijn onder het inkomende Duits EU-voorzitterschap. Daarnaast zullen de leden de minister kunnen bevragen op het ICES pulsvisserij-advies en de stand van zaken met betrekking tot de visserij in de Brexit onderhandelingen. 

Week 37

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Op donderdag 10 september gaan de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 september aanstaande. Op de agenda van de Raad staat een discussie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Een van de grote open discussiepunten in de Raad zijn de eco-regelingen. De leden zullen de minister vragen naar de compromis voorstellen die het Duits EU voorzitterschap op tafel zal leggen tijdens de Raad. Daarnaast zal de biodiversiteitsstrategie onderwerp van gesprek zijn.  Onderwerpen die hier mogelijk aan bod zullen komen, zijn de financiering voor het behalen van de doelstellingen in de strategie en de mate waarin de doelstellingen rekening houden met nationale omstandigheden.

Week 39

Technische Briefing Van boer tot bord - strategie

Ambtenaren van de Europese Commissie zullen op woensdag 23 september een digitale (besloten) technische briefing verzorgen voor de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de “Van boer tot bord”-strategie. De commissie heeft deze strategie aangemerkt als prioritair voorstel. Deze briefing is bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze inhoud van de strategie en de uitwerking ervan in de nog te verschijnen voorstellen in de komende jaren. Vragen als hoe krijgen de Europese doelstellingen een nationale doorvertaling en hoe ziet de samenhang tussen deze strategie en het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid eruit, zullen naar verwachting de revue passeren.

Ook zullen de leden naar verwachting vragen langs welke meetlat gekwantificeerde doelstellingen als 50% verminderen van het totale gebruik van chemische pesticide en het met ten minste 50% terugdringen van nutriëntenverliezen zullen worden afgezet. De leden kunnen deze informatie gebruiken voor het algemeen overleg op 13 oktober met de minister van LNV over de Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 oktober. Tijdens de Raad in oktober zullen naar verwachting Raadsconclusies worden aangenomen over de “Van boer tot bord”-strategie.

Week 42

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 12 oktober leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg met de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 oktober. Het Duits EU-voorzitterschap zet erop in om tijdens de aankomende Raad tot een Raadspositie te komen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en om Raadsconclusies vast te stellen over de “Van boer tot bord”-strategie.  Naar verwachting zullen de leden de minister vragen stellen over de gepresenteerde compromisteksten voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarbij zal het waarschijnlijk onder andere gaan over de eco-regelingen, de regelingen voor kleine boeren en de minimum vereisten voor en aftopping van directe betalingen. Ook zullen de leden de minister bevragen over de Nederlandse inzet voor de Raadsconclusies over de “Van boer tot bord”- strategie.