Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Week 4

Toekomst van voeding en landbouw

Op 24 januari zal er een algemeen overleg plaatsvinden  tussen de woordvoerders en de minister van LNV ter voorbereiding van de Landbouw & Visserijraad van 29 januari.

Op de agenda staat onder andere de mededeling van de Europese Commissie “De toekomst van voeding en landbouw – voor een flexibel, eerlijk en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid”. De mededeling kan gezien worden als een voorbode op de hervormingsvoorstellen (verordeningen)  voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie.

Daarnaast zal er naar alle waarschijnlijkheid gesproken worden over het Bulgaars voorzitterschap en de recente ontwikkelingen ten aanzien van de pulskorvisserij.

Week 7

Toekomst van voeding en landbouw

 

Op 14 februari zal er een algemeen overleg landbouw en visserij plaatsvinden tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van LNV. Dit overleg dient ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018.

Op de agenda staat onder andere de onlangs uitgekomen mededeling van de Europese Commissie over de ‘Toekomst van voeding en landbouw’. De mededeling is een voorbode op de wetsvoorstellen over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Andere zaken op de agenda zijn de herziening van de EU-strategie voor de bio-economie en de rol van de landbouwsector hierin. Tevens staat ook een rapport van de Europese Rekenkamer op de agenda over de effecten van de vergroeningsmaatregelen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Week 11

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op woensdag 14 maart zal er een algemeen overleg Landbouw en Visserij plaatsvinden tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van LNV Schouten. Dit overleg dient ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 19 maart 2018. Hoog op de agenda staat de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Er worden namelijk Raadsconclusies over het GLB op maandag 19 maart verwacht.

Week 15

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op  maandag 16 april 2018 vindt de Landbouw- en Visserijraad plaats. Daar voorafgaand vindt er in de commissie LNV een schriftelijk overleg plaats op woensdag 11 april 2018. Op de agenda van de Raad staat onder andere het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de mate van voortgang die is geboekt bij implementeren van de Raadsconclusies om voedselverspilling tegen te gaan. Ook zal er gesproken worden over de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de levensmiddelenketen en de nieuwe controleverordening.

Week 22

Landbouw- en Visserijraad schriftelijk voorbereid

Van 3 tot en met 5 juni vindt de informele Landbouw- en Visserijraad plaats. Daaraan voorafgaand vindt er in de commissie LNV een schriftelijk overleg plaats op maandag 28 mei 2018. Op de agenda van de Raad staan onder andere de op 29 mei te verschijnen voorstellen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027. De ministers zullen zich tevens buigen over manieren om jonge boeren te stimuleren binnen het Europees landbouwbeleid.

Week 24

Eerste overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op dinsdag 12 juni zal er een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad met de minister van LNV plaatsvinden. Dit is de eerste landbouwraad na het verschijnen van de voorstellen voor een hernieuwd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De landbouwministers zullen in Brussel waarschijnlijk een aantal procesafspraken maken en wellicht hun eerste indrukken geven. Daarnaast staat er op de agenda een voorstel voor het bestrijden van Oneerlijke Handelspraktijken binnen de voedselvoorzieningsketen.

Week 25

Briefing gevolgen Brexit voor de landbouw

Op donderdag 21 juni organiseert de commissie LNV een technische briefing over de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse landbouw. Het doel van de bijeenkomst is om een beeld te krijgen met waar boeren en tuinders straks mee te maken krijgen als het VK  niet meer lid is van de Europese Unie. De briefing zal in beslotenheid plaatsvinden.

Week 26

Brexit-werkbezoek aan haven Rotterdam

De commissie LNV van de Tweede Kamer organiseert op maandag 25 juni een werkbezoek aan de haven van Rotterdam. Doel van het werkbezoek is om inzicht te krijgen in de LNV-aspecten en gevolgen van  Brexit. Er zal onder andere gekeken worden naar de consequenties van de landbouw-importstromen voor Nederland, onder andere in relatie tot de douane.