Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Week 4

Toekomst van voeding en landbouw

Op 24 januari zal er een algemeen overleg plaatsvinden  tussen de woordvoerders en de minister van LNV ter voorbereiding van de Landbouw & Visserijraad van 29 januari.

Op de agenda staat onder andere de mededeling van de Europese Commissie “De toekomst van voeding en landbouw – voor een flexibel, eerlijk en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid”. De mededeling kan gezien worden als een voorbode op de hervormingsvoorstellen (verordeningen)  voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie.

Daarnaast zal er naar alle waarschijnlijkheid gesproken worden over het Bulgaars voorzitterschap en de recente ontwikkelingen ten aanzien van de pulskorvisserij.

Week 7

Toekomst van voeding en landbouw

 

Op 14 februari zal er een algemeen overleg landbouw en visserij plaatsvinden tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van LNV. Dit overleg dient ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018.

Op de agenda staat onder andere de onlangs uitgekomen mededeling van de Europese Commissie over de ‘Toekomst van voeding en landbouw’. De mededeling is een voorbode op de wetsvoorstellen over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Andere zaken op de agenda zijn de herziening van de EU-strategie voor de bio-economie en de rol van de landbouwsector hierin. Tevens staat ook een rapport van de Europese Rekenkamer op de agenda over de effecten van de vergroeningsmaatregelen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Week 11

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op woensdag 14 maart zal er een algemeen overleg Landbouw en Visserij plaatsvinden tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van LNV Schouten. Dit overleg dient ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 19 maart 2018. Hoog op de agenda staat de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Er worden namelijk Raadsconclusies over het GLB op maandag 19 maart verwacht.