Europese Zaken en Justitie & Veiligheid

Week 13

Boetebeleid uitgelegd

Eind december 2017 stuurden minister voor Rechtsbescherming Dekker en toenmalig minister voor Buitenlandse Zaken Zijlstra een brief naar de Tweede Kamer over het aangescherpte handhavingsbeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen.

De commissie Europese Zaken heeft besloten een technische briefing te organiseren over dit voorstel van de Europese Commissie. De briefing wordt verzorgd door ambtenaren van de Europese Commissie en is bedoeld om de Kamerleden meer inzicht te verschaffen in het nieuwe handhavingsbeleid en de gevolgen voor de Nederlandse implementatiepraktijk.

Naast de Europa-woordvoerders van de fracties zijn ook de woordvoerders van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid uitgenodigd om aan deze technische briefing deel te nemen. Op verzoek van de Europese Commissie zal deze ambtelijke briefing besloten zijn.