Buitenlandse Zaken

Week 11

Midden-Oosten en EU-strategie voor Irak

De commissie Buitenlandse Zaken bereidt op donderdag 15 maart de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de minister van Buitenlandse Zaken voor. Op de agenda van deze RBZ, die op maandag 19 maart in Brussel is gepland, staan Syrië en Iran als bespreekpunten. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen onder voorzitterschap van Hoge Vertegenwoordiger Mogherini de stand van zaken en actualiteiten in deze landen en in het Midden-Oosten doornemen. Ook is een gedachtewisseling voorzien over de ontwikkelingen in en de relatie met Oekraïne.

Aan de agenda van het algemeen overleg is tevens een kabinetsbrief over de nieuwe EU-strategie voor Irak toegevoegd. Deze strategie beoogt de rol van de EU in Irak te versterken om de stabilisatie en wederopbouw van het land te ondersteunen. Nu ISIS vrijwel geheel verdreven is uit Irak komt het land in een transitiefase terecht. De EU wil meewerken aan deze transitie naar een stabiel Irak. Het kabinet beoordeelt de nieuwe EU-strategie als positief. Deze strategie past ook bij het kabinetsbeleid om intensiever met Irak samen te werken op het gebied van economische wederopbouw en migratie.

Week 15

Rusland en Westelijke Balkan op agenda Raad Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op woensdag 11 april 2018 van gedachten met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ). De RBZ vindt op 16 april 2018 plaats in Luxemburg en wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini. Op de voorlopige agenda van de RBZ staan Rusland, de Westelijke Balkan, Iran en de toekomst van externe financieringsinstrumenten.

Voor het algemeen overleg is ook het verslag van de RBZ van 19 maart 2018 geagendeerd. Tijdens deze Raad werd onder meer gesproken over Oekraïne, Syrië, Iran, het Koreaans schiereiland en Rusland. Tevens nam de RBZ een verklaring aan over de aanval in Salisbury.

Week 21

Raad Buitenlandse Zaken: Iran, Venezuela en MOVP

De commissie Buitenlandse Zaken debatteert op 22 mei met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei. Op de agenda van de Raad staan tal van actuele onderwerpen. Zo zullen de ministers spreken over de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem en de demonstraties in Gaza, de gevolgen van het Amerikaanse besluit tot terugtrekking uit het nucleaire akkoord met Iran, de situatie in de Democratische Republiek Congo en de verkiezingen in Venezuela van 20 mei. Ook zullen de ministers naar verwachting het onderhandelingsmandaat vaststellen voor een nieuwe Partnerschapsovereenkomst  tussen de EU en de ACS-landen (79 landen in Afrika, Caraïben en Stille Oceaan).

Week 28

Schriftelijk overleg over Raad Buitenlandse Zaken

In verband met het zomerreces voeren de woordvoerders Buitenlandse Zaken op dinsdag 10 juli 2018 schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) op 16 juli in Brussel.

Tijdens deze RBZ zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten onder meer spreken over Noord-Korea, het Oostelijk Partnerschap en Libië.

Week 41

Raad Buitenlandse Zaken: externe aspecten van migratie, Azie en Libie

De commissie Buitenlandse Zaken debatteert op donderdag 11 oktober met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ). De RBZ vindt op 15 oktober plaats in Luxemburg en wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger, Federica Mogherini. Op de voorlopige agenda van deze Raad staan Centraal-Azië, de externe aspecten van migratie, Libië en de Centraal Afrikaanse Republiek. Tevens is een lunchbespreking over Venezuela voorzien.

Voor dit algemeen overleg is ook een brief van het kabinet over trans-Atlantische relaties geagendeerd, evenals het BNC-fiche over de gezamenlijke mededeling over het opbouwen van weerbaarheid en reactiecapaciteit tegen hybride bedreigingen.

Kamerdelegatie neemt deel aan GBVB/GVDB conferentie in Wenen

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018 deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU in Wenen, Oostenrijk. De Nederlandse delegatie bestaat uit de Tweede Kamerleden Dijkstra (D66) (delegatieleider), Van Haga (VVD), De Roon (PVV) en Diks (GroenLinks) en de Eerste Kamerleden Vlietstra (PvdA) en Schaper (D66).

Tijdens deze vergaderingoverleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staan migratie en het beheer van de buitengrenzen, de nucleaire deal met Iran, het PESCO-project militaire mobiliteit, EU-steun ter verbetering van de politieke en humanitaire situatie in Syrië en de Westelijke Balkan.

Week 46

RBZ en Europese vredesfaciliteit besproken

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken spreekt op dinsdag 13 november 2018 met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken die op 19 november plaatsvindt in Brussel. Op de agenda van deze Raad staan Centraal-Azië, Bosnië en Herzegovina, Jemen en Oekraïne. Ook zullen de ministers van Buitenlandse Zaken samen met de ministers van Defensie spreken over het Europees veiligheids- en defensiebeleid

Verder staat voor dit algemeen overleg het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit geagendeerd en het BNC-fiche over de mededeling van de Europese Commissie over efficiëntere besluitvorming in het GBVB.

Week 47

Gesprek met Moldavische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Op woensdag 21 november 2018 spreken de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Moldavië, mevrouw Tatiana Molcean. Het gesprek vindt plaats op verzoek van de staatssecretaris die op 21 november een bezoek brengt aan Nederland.

Onderwerpen van gesprek zijn de relaties tussen Nederland en Moldavië en tussen Moldavië en de EU. De relatie tussen de EU en Moldavië wordt vormgegeven door het associatieverdrag dat in 2014 werd ondertekend en in 2016 volledig in werking trad. Naar verwachting zal ook worden gesproken over de aankomende verkiezingen die zijn voorzien op 24 februari 2019.

Week 48

Iran, Venezuela en Westelijke Balkan op agenda Raad Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op donderdag 29 november van gedachten met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op 10 december plaatsvindt in Brussel.

Op de agenda van deze RBZ staan Iran, Venezuela, de Westelijke Balkan en de samenwerking tussen de EU en de Afrikaanse Unie. Naar verwachting zullen de ministers ook een nieuwe EU-strategie voor India aannemen.