Buitenlandse Zaken

Week 5

Ambassadeursconferentie in Ridderzaal

Tijdens de jaarlijkse ambassadeursconferentie op woensdag 1 februari spreken de Tweede en Eerste Kamer met circa 140 Nederlandse ambassadeurs. Dit biedt Kamerleden en ambassadeurs de gelegenheid om van gedachten te wisselen over actuele thema's die in de wereld spelen en de relatie daarvan met de politieke besluitvorming in Nederland. De ambassadeursconferentie vindt dit jaar plaats in de Ridderzaal en zal bestaan uit parallelle speed-date-sessies gevolgd door een informele lunch.

Politieke situatie Egypte en Libie

Op de agenda van de volgende Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), die wordt voorgezeten door Hoge Vertegenwoordiger Mogherini, staat de politieke situatie in Egypte en in Libië. Daarnaast komen ook de ontwikkelingen en veiligheidssituatie in Oekraïne aan de orde. Tot slot wordt mogelijk ook het Midden-Oosten-vredesproces nog toegevoegd aan de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken. Op donderdag 2 februari overlegt de commissie Buitenlandse Zaken met minister Koenders van Buitenlandse Zaken over de agenda van de RBZ. De RBZ vindt op maandag 6 februari in Brussel plaats.

Week 13

Ministers Buitenlandse Zaken spreken over Syrië en Jemen

Op maandag 3 april komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg bijeen. Op de agenda van deze Raad Buitenlandse Zaken staan in elk geval Syrië en Jemen; de ministers zullen de actuele situatie in beide conflictgebieden bespreken. Mogelijk worden ook de agendapunten Libië en Turkije nog aan de agenda toegevoegd, afhankelijk van de actualiteit. Op woensdag 29 maart bereidt de commissie Buitenlandse Zaken de Raad als gewoonlijk voor tijdens een overleg met minister Koenders.

Week 16

Conflict in Syrie

Op donderdag 20 april spreekt de commissie Buitenlandse Zaken met minister Koenders over de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken, die op 28-29 april in de Maltese hoofdstad Valletta plaatsvindt. Naar verwachting zullen de ministers spreken over actuele ontwikkelingen op internationale thema's, zoals het conflict in Syrië.

Voor het algemeen overleg is ook een brief geagendeerd waarin het kabinet reageert op de aangenomen motie-Van Bommel. In deze motie wordt verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar gedwongen verdwijningen en martelingen in Egyptische gevangenissen. Voorts zal de commissie Buitenlandse Zaken het fiche behandelen waarin het kabinet de mededeling over migratie langs de Centrale Middellandse Zeeroute apprecieert. 

Week 24

Ministers Buitenlandse Zaken spreken over terrorismebestrijding

Op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), die op 19 juni in Luxemburg zal plaatsvinden, staan enkele actuele gespreksthema's. Zo zullen de ministers spreken over de bestrijding van terrorisme, mede in het licht van de zogeheten 'EU Global Strategy', de veiligheidsstrategie van de EU. Verder zal de samenwerking tussen EU en NAVO naar verwachting de revue passeren. Tot slot zal de RBZ aandacht schenken aan de situatie in Irak.

De commissie Buitenlandse Zaken spreekt op woensdag 14 juni met minister Koenders over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), die op 19 juni in Luxemburg zal plaatsvinden.

Week 28

Noord-Korea en Libië thema's op Raad Buitenlandse Zaken

De maandelijkse Raad Buitenlandse Zaken, die op maandag 17 juli in Brussel plaatsvindt, staat in het teken van twee landengerelateerde thema's: namelijk Noord-Korea en Libië. Naar verwachting zullen de ministers de veiligheidssituatie en de ontwikkelingen ten aanzien van regionale stabiliteit bespreken. Voor Libië geldt bovendien dat het een belangrijke partner is in het oplossen van het migratievraagstuk. Tevens zullen de ministers de stand van zaken van de uitvoering van de EU-veiligheidsstrategie (EU Global Strategy) doornemen. De Raad Buitenlandse Zaken wordt voorgezeten door Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini. Voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken voert de vaste commissie Buitenlandse Zaken op dinsdag 11 juli schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over deze agenda.

Week 36

Veiligheid in Europa centraal thema tijdens top in Tallinn

De halfjaarlijkse interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid staat voor een belangrijk deel in het teken van het vergroten van cyberveiligheid, een speerpunt van gastheer van de conferentie (en roulerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie), Estland. 

De moderne wereld is steeds meer met elkaar verbonden dankzij de digitale technieken, maar welke implicaties heeft dat voor het gezamenlijke Veiligheids- en Defensiebeleid van de lidstaten van de Europese Unie? Dat is onderwerp van de discussie tijdens de conferentie die op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 september plaatsvindt in de Estse hoofdstad Tallinn.

Hoge Vertegenwoordiger Mogherini zal tijdens de conferentie een update geven van de versterkte samenwerking op veiligheids- en defensiebeleid tussen een groep van lidstaten op dit vlak. Daarnaast komt de samenwerking tussen de EU en de NAVO aan de orde.

Vanuit de Staten-Generaal zullen Eerste Kamerlid Knapen (CDA) en Tweede Kamerlid De Roon (PVV) deelnemen.

Minister Koenders naar Gymnich-overleg

Op dinsdag 5 september voert de commissie Buitenlandse Zaken een Algemeen Overleg met minister Koenders ter voorbereiding op diens deelname aan de informele Raad Buitenlandse Zaken, 'Gymnich-overleg' geheten (naar het gelijknamige kasteeltje waar dit overleg voor het eerst plaatsvond).

De halfjaarlijkse Gymnich-bijeenkomst vindt onder het Estse voorzitterschap op 7 en 8 september in Tallinn plaats. Naar verwachting zullen de ministers met elkaar spreken over de uitwerking van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie.

Ook zal daarbij aandacht geschonken worden aan cyberveiligheid, een belangrijke prioriteit van het Estse EU-voorzitterschap.

Week 41

Raad Buitenlandse Zaken over Iran en Noord-Korea

Tests met nucleaire raketten in Noord-Korea en ontwikkelingen rondom het atoomprogramma in Iran hebben recentelijk sterke reacties uitgelokt in de internationale gemeenschap, bijvoorbeeld van de Amerikaanse President Trump. Ook de Europese Unie zal zich in de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op maandag 16 oktober in Luxemburg gehouden wordt buigen over deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor de veiligheidssituatie op het Europese continent.

Daarnaast is een thematische gedachtewisseling tussen de ministers van Buitenlandse Zaken voorzien over het Europese mensenrechtenbeleid in de wereld. De EU heeft dit thema, met steun van Nederland, als een van de prioriteiten benoemd in de 'EU Global Strategy'. Dit is het strategisch beleidsdocument voor het extern optreden van de Europese Unie, ook wel bekend als het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU.

Op dinsdag 10 oktober voert de commissie Buitenlandse Zaken een schriftelijk overleg met minister Koenders over de agenda van de RBZ en de Nederlandse inzet.

Week 45

Raad Buitenlandse Zaken over Afrika

Op woensdag 8 november spreekt de commissie Buitenlandse Zaken met minister Zijlstra over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op maandag 13 november in Brussel is gepland. Op de agenda staan de betrekkingen van de Europese Unie met Afrika, op het gebied van migratie, veiligheidssamenwerking, economische ontwikkeling en handel.

Ook zal de RBZ spreken over strategische communicatie, gericht op het uitleggen van EU-beleid in de wereld en het ontzenuwen van desinformatie. Tot slot zullen de ministers van Buitenlandse Zaken tezamen met hun ambtgenoten van Defensie spreken over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Het gaat daarbij onder meer om het ontwikkelen van voldoende defensiecapaciteiten op mondiale veiligheidsdreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Aan de agenda van dit algemeen overleg zijn verder twee kabinetsbrieven toegevoegd: de een over de aanschaf van een Russisch S-400 luchtafweersysteem door Turkije, de ander over de situatie in de Koerdische regio.