Buitenlandse Zaken

Week 40

EU-relaties met China en Birma

De commissie Buitenlandse Zaken voert op woensdag 5 oktober overleg met minister Koenders over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van maandag 17 oktober in Luxemburg. De agenda voor deze Raad is bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend. In het algemeen overleg van de commissie zal ook gesproken worden over de EU-strategieën ten aanzien van China en Birma/Myanmar. Over beide EU-voorstellen heeft de commissie een BNC-fiche ontvangen. Beide fiches zijn aan de agenda van het algemeen overleg op 5 oktober toegevoegd.

Week 44

Technische briefing over nieuwe EU-veiligheidsstrategie

Op donderdag 3 november worden de Kamerleden in een openbare technische briefing geïnformeerd over de precieze plannen en de huidige stand van zaken in zowel Den Haag als Brussel op het gebied van de nieuwe veiligheidsstrategie van de EU, "Global Strategy" geheten. Deze strategie geeft een actuele analyse van het veiligheidsbeeld voor de EU, stelt een aantal prioriteiten in het extern beleid van de EU en doet aanbevelingen voor meer samenhangend, doelmatig en doeltreffend EU-beleid.

De Global Strategy bevat tevens een defensie-deel, dat de komende maanden onder verantwoordelijkheid van Hoge Vertegenwoordiger Mogherini nader wordt uitgewerkt. In dit uitwerkingsplan zullen naar verwachtingen voorstellen worden gedaan voor het opbouwen van militaire capaciteiten en het inrichten van een Europees Defensie-fonds, waaruit missies, ondersteuning en (technologisch) onderzoek gefinancierd kunnen worden.

De briefing wordt verzorgd door de Vertegenwoordiger bij het Politiek en Veiligheidscomité van de EU, het afdelingshoofd Directie Integratie Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de voorzitter van de Politiek-Militaire Groep van de EU.

Week 48

Voorbespreking agenda Raad Buitenlandse Zaken

Op donderdag 1 december bespreekt de commissie Buitenlandse Zaken de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) d.d. 12 december met minister Koenders voor. Aangezien de agenda voor deze RBZ nog niet formeel is vrijgegeven kan op dit moment nog geen indicatie van de inhoudelijke agendapunten worden gegeven. Voor de laatste stand van zaken over de agenda van de RBZ-raad en het algemeen overleg hierover, kunt u ons twitter account (@EuZaTweedeKamer) in de gaten houden.

Week 5

Ambassadeursconferentie in Ridderzaal

Tijdens de jaarlijkse ambassadeursconferentie op woensdag 1 februari spreken de Tweede en Eerste Kamer met circa 140 Nederlandse ambassadeurs. Dit biedt Kamerleden en ambassadeurs de gelegenheid om van gedachten te wisselen over actuele thema's die in de wereld spelen en de relatie daarvan met de politieke besluitvorming in Nederland. De ambassadeursconferentie vindt dit jaar plaats in de Ridderzaal en zal bestaan uit parallelle speed-date-sessies gevolgd door een informele lunch.

Politieke situatie Egypte en Libie

Op de agenda van de volgende Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), die wordt voorgezeten door Hoge Vertegenwoordiger Mogherini, staat de politieke situatie in Egypte en in Libië. Daarnaast komen ook de ontwikkelingen en veiligheidssituatie in Oekraïne aan de orde. Tot slot wordt mogelijk ook het Midden-Oosten-vredesproces nog toegevoegd aan de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken. Op donderdag 2 februari overlegt de commissie Buitenlandse Zaken met minister Koenders van Buitenlandse Zaken over de agenda van de RBZ. De RBZ vindt op maandag 6 februari in Brussel plaats.

Week 13

Ministers Buitenlandse Zaken spreken over Syrië en Jemen

Op maandag 3 april komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg bijeen. Op de agenda van deze Raad Buitenlandse Zaken staan in elk geval Syrië en Jemen; de ministers zullen de actuele situatie in beide conflictgebieden bespreken. Mogelijk worden ook de agendapunten Libië en Turkije nog aan de agenda toegevoegd, afhankelijk van de actualiteit. Op woensdag 29 maart bereidt de commissie Buitenlandse Zaken de Raad als gewoonlijk voor tijdens een overleg met minister Koenders.

Week 16

Conflict in Syrie

Op donderdag 20 april spreekt de commissie Buitenlandse Zaken met minister Koenders over de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken, die op 28-29 april in de Maltese hoofdstad Valletta plaatsvindt. Naar verwachting zullen de ministers spreken over actuele ontwikkelingen op internationale thema's, zoals het conflict in Syrië.

Voor het algemeen overleg is ook een brief geagendeerd waarin het kabinet reageert op de aangenomen motie-Van Bommel. In deze motie wordt verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar gedwongen verdwijningen en martelingen in Egyptische gevangenissen. Voorts zal de commissie Buitenlandse Zaken het fiche behandelen waarin het kabinet de mededeling over migratie langs de Centrale Middellandse Zeeroute apprecieert. 

Week 24

Ministers Buitenlandse Zaken spreken over terrorismebestrijding

Op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), die op 19 juni in Luxemburg zal plaatsvinden, staan enkele actuele gespreksthema's. Zo zullen de ministers spreken over de bestrijding van terrorisme, mede in het licht van de zogeheten 'EU Global Strategy', de veiligheidsstrategie van de EU. Verder zal de samenwerking tussen EU en NAVO naar verwachting de revue passeren. Tot slot zal de RBZ aandacht schenken aan de situatie in Irak.

De commissie Buitenlandse Zaken spreekt op woensdag 14 juni met minister Koenders over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), die op 19 juni in Luxemburg zal plaatsvinden.

Week 28

Noord-Korea en Libië thema's op Raad Buitenlandse Zaken

De maandelijkse Raad Buitenlandse Zaken, die op maandag 17 juli in Brussel plaatsvindt, staat in het teken van twee landengerelateerde thema's: namelijk Noord-Korea en Libië. Naar verwachting zullen de ministers de veiligheidssituatie en de ontwikkelingen ten aanzien van regionale stabiliteit bespreken. Voor Libië geldt bovendien dat het een belangrijke partner is in het oplossen van het migratievraagstuk. Tevens zullen de ministers de stand van zaken van de uitvoering van de EU-veiligheidsstrategie (EU Global Strategy) doornemen. De Raad Buitenlandse Zaken wordt voorgezeten door Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini. Voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken voert de vaste commissie Buitenlandse Zaken op dinsdag 11 juli schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over deze agenda.