Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Week 44

Schriftelijk overleg over de EU-onderwijsraad

Op donderdag 31 oktober leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 8 november aanstaande in Brussel.

De OJCS-Raad zal dit keer alleen ingaan op de onderwijscomponent. De andere componenten volgen later in november. In de ochtend vindt een gezamenlijke vergadering plaats van de ECOFIN-Raad en de OJCS-Raad over investeringen in onderwijs en opleiding en het belang hiervan voor andere sectoren. In de middag vergadert de OJCS-Raad over de ontwikkeling van de Europese onderwijsruimte, Leven Lang Leren en de rol van kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Afsluitend zal het inkomende Kroatisch voorzitterschap een toelichting geven op hun werkprogramma voor de eerste helft van 2020. Zij nemen dan het stokje over van Finland, dat sinds juli 2019 voorzitter van de EU is. Naar verwachting zullen ook de plannen van inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen en kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel (onderwijs, onderzoek, innovatie en jeugd)  aan de orde komen tijdens de besprekingen.

Week 7

Schriftelijk overleg Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad

Op maandag 10 februari voeren de leden van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 20 februari aanstaande in Brussel.

De OJCS-Raad zal dit keer ingaan op de component onderwijs. Tijdens de Raadsbijeenkomst zal een ontwerpresolutie over onderwijs en opleiding in het Europees Semester ter goedkeuring voorliggen. Verder zullen de ministers in de vorm van een beleidsdebat spreken over brain circulation en de Europese Onderwijsruimte. Na afloop van de OJCS-Raad vindt er een informeel lunchdebat plaats die zal gaan over de rol van onderwijs en opleiding binnen de Europese Green Deal.