Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Week 37

Schriftelijk overleg informele OJCS-Raad (Onderwijs)

Op woensdag 9 september leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijke overleg met minister Van Engelshoven over de informele OJCS Raad (Onderwijs). De informele Raad zal in het teken staan van beroepsonderwijs.  COVID-19 heeft laten zien hoe belangrijk digitale mogelijkheden in het (beroeps)onderwijs zijn in tijden van crisis. De ministers zullen ervaringen uitwisselen over het gebruik van digitaal beroepsonderwijs ten tijde van de crisis. Dit zal als input dienen voor het Actieplan voor digitaal onderwijs dat later dit jaar wordt verwacht. Een ander belangrijk vraagstuk waar de leden naar verwachting vragen over zullen stellen is hoe het beroepsonderwijs beter kan reageren op veranderingen, technologisch of economisch, zodat de aansluiting bij de arbeidsmarkt telkens zo goed mogelijk kan worden gevonden.

Week 47

Onderwijs- en Cultuurraad over gevolgen van corona

Op 30 november en 1 december a.s. zal, wegens de COVID-19 pandemie, de geplande OJCS-Raad niet in fysieke maar in digitale vorm doorgang vinden. De videoconferentie over het onderwijsdeel zal plaatsvinden op 30 november en de videoconferentie over het cultuur/AV (-audivisueel en mediabeleid-) -deel op 1 december. Een aantal voorgenomen besluiten, over het aannemen van een Raadsaanbeveling over beroepsonderwijs en Raadsconclusies over digitaal onderwijs, over het waarborgen van een vrij en pluralistisch mediasysteem en over gendergelijkheid op het gebied van cultuur, zullen niet door de OJCS-Raad zelf, maar door het voorbereidende Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper, waarin de EU-ambassadeurs uit alle EU Lidstaten in vertegenwoordigd zijn) worden afgedaan.

De Onderwijs- en Cultuurministers zullen wel zelf nog een beleidsdebat voeren over de Europese onderwijsruimte 2025, waar de Europese Commissie op 30 september jl. een mededeling over heeft aangenomen. Een ander ministerieel debat zal gaan over de gevolgen van COVID-19 op de cultuur- en mediasector. Ook wil het Duitse EU-voorzitterschap en marge van de videoconferentie de Verklaring van Osnabrück – alsnog vaststellen. Deze verklaring zou eerder tijdens de informele Raad in Osnabrück op 16-17 september worden vastgesteld en is nadien uitgebreid met de EU-lidstaten voorbesproken.

Week 2

Voorbereiding OJCS-Raad

Op 21 en 22 januari a.s. zal de eerste informele Raad voor EU-Ministers van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS) onder het Portugese EU Voorzitterschap (1 januari-30 juni 2021) plaatsvinden.  Hierover zal op donderdag 14 januari in de Kamer een schriftelijk overleg worden gehouden. Wegens de coronapandemie zal deze ministeriële bijeenkomst in digitale vorm plaatsvinden. Hoewel de agenda voor deze Raad op het moment van schrijven nog niet bekend is, heeft het Portugese Voorzitterschap wel al te kennen gegeven de komende maanden aandacht te zullen besteden aan thema’s als een leven lang leren, wederzijdse erkenningen van kwalificaties en vaardigheden (ter bevordering van arbeidsmobiliteit), innovatieve onderwijsmethodes, inclusiviteit en burgerschap.