Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Week 10

Kabinetsappreciatie van het nieuwe EU-voorstel over Erasmus+

Op 6 maart 2019 houdt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een schriftelijk overleg naar aanleiding van de kabinetsappreciatie van het nieuwe EU-voorstel over Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit. De leden hebben vragen over het voorstel, dat gaat over het toepassen van een zekere coulance richting studenten en leeractiviteiten die al afgesproken zijn voordat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt. De Europese Commissie is van mening dat in het geval van een no-deal Brexit negatieve effecten op leeractiviteiten, bijvoorbeeld door het wegvallen van studiepunten, voorkomen moeten worden.

Week 20

Schriftelijk overleg OJCS Raad: Desinformatie

Op dinsdag 14 mei leveren de leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven (OCW) over de Nederlandse inzet voor de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS) Raad op 22 en 23 mei 2019. Op de agenda van de Raad staat onder andere een beleidsdebat over desinformatie en het vertrouwen in de media. Er zal onder andere van gedachte worden gewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de naleving van de gedragscode desinformatie door grote social media platforms.

Week 44

Schriftelijk overleg over de EU-onderwijsraad

Op donderdag 31 oktober leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 8 november aanstaande in Brussel.

De OJCS-Raad zal dit keer alleen ingaan op de onderwijscomponent. De andere componenten volgen later in november. In de ochtend vindt een gezamenlijke vergadering plaats van de ECOFIN-Raad en de OJCS-Raad over investeringen in onderwijs en opleiding en het belang hiervan voor andere sectoren. In de middag vergadert de OJCS-Raad over de ontwikkeling van de Europese onderwijsruimte, Leven Lang Leren en de rol van kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Afsluitend zal het inkomende Kroatisch voorzitterschap een toelichting geven op hun werkprogramma voor de eerste helft van 2020. Zij nemen dan het stokje over van Finland, dat sinds juli 2019 voorzitter van de EU is. Naar verwachting zullen ook de plannen van inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen en kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel (onderwijs, onderzoek, innovatie en jeugd)  aan de orde komen tijdens de besprekingen.