Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Week 10

Kabinetsappreciatie van het nieuwe EU-voorstel over Erasmus+

Op 6 maart 2019 houdt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een schriftelijk overleg naar aanleiding van de kabinetsappreciatie van het nieuwe EU-voorstel over Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit. De leden hebben vragen over het voorstel, dat gaat over het toepassen van een zekere coulance richting studenten en leeractiviteiten die al afgesproken zijn voordat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt. De Europese Commissie is van mening dat in het geval van een no-deal Brexit negatieve effecten op leeractiviteiten, bijvoorbeeld door het wegvallen van studiepunten, voorkomen moeten worden.