Volksgezondheid Welzijn en Sport

Week 15

Informele EU-Gezondheidsraad

Op donderdag 11 april 2019 vindt er een algemeen overleg plaats tussen de leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bruins in ter voorbereiding van de informele EU-Gezondheidsraad op 15 april 2019. De toegang tot geneesmiddelen, mede als gevolg van een eventuele no-deal Brexit, hepatitis en patiëntenmobiliteit zijn de drie onderwerpen die centraal staan voor de Raadsvergadering. Daarnaast zullen de leden met de minister in gesprek gaan over Europees aanbesteden in het sociaal domein en de aanbeveling van de Europese Commissie voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers.

Week 49

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad

Op donderdag 5 december 2019 gaan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek met minister Bruins over de Nederlandse inzet voor de EU-Gezondheidsraad op 9 december aanstaande. De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Raad zijn de toegankelijkheid van geneesmiddelen en de voortgang op het dossier evaluatie van gezondheidstechnologie. Moeten we er sterker op inzetten de productie van geneesmiddelen terug te halen naar Europa? Wat moet er gedaan worden aan prijstransparantie van medicijnen? En wat zijn de invloeden en risico’s van de Brexit op het gebied van toegankelijkheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen? Dit zijn elementen waar de leden naar verwachting op in zullen gaan tijdens het debat. Ook de laatste stand van zaken met betrekking tot de verhuizing en recente opening van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) staat als onderwerp op de agenda van het overleg.