Volksgezondheid Welzijn en Sport

Week 48

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad: lessons learned uit de COVID-19 crisis

Op 26 november 2020 spreken de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een algemeen overleg met minister Van Ark over de EU-Gezondheidsraad. De lessons learned uit de COVID-19 crisis en de toekomstige EU-geneesmiddelenstrategie die een deel van deze lessons learned moet adresseren zullen de twee belangrijkste thema’s zijn van het debat. Zo zullen de Kamerleden naar verwachting vragen stellen over de inzet van Nederland als het gaat om de aanpak van geneesmiddelentekorten en de maatregelen om meer strategische autonomie te creëren. Verder zal er tijdens het algemeen overleg mogelijk worden gesproken over de verschillen in de posities tussen het Europees Parlement en de Raad in het EU4Health voorstel.

Week 49

Behandelvoorbehoud ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Op vrijdag 4 december leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg over het behandelvoorbehoud op het EU-voorstel voor een verordening inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Dit voorstel is onderdeel van het pakket voor de EU-Gezondheidsunie, waarin ook voorstellen worden gedaan voor de versterking van de mandaten voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC).

Het voornaamste doel van dit overleg is om tot informatieafspraken te komen over hoe het kabinet de Kamer de komende tijd zal informeren over de onderhandelingen in Brussel. Ook zullen de leden naar verwachting al enkele eerste inhoudelijke vragen stellen over het voorstel, waaronder over het voorstel om op EU-niveau de noodtoestand te kunnen uitroepen en over het opzetten, invullen en monitoren van de Europese en de nationale paraatheids- en responsplannen.