Volksgezondheid Welzijn en Sport

Week 15

Informele EU-Gezondheidsraad

Op donderdag 11 april 2019 vindt er een algemeen overleg plaats tussen de leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bruins in ter voorbereiding van de informele EU-Gezondheidsraad op 15 april 2019. De toegang tot geneesmiddelen, mede als gevolg van een eventuele no-deal Brexit, hepatitis en patiëntenmobiliteit zijn de drie onderwerpen die centraal staan voor de Raadsvergadering. Daarnaast zullen de leden met de minister in gesprek gaan over Europees aanbesteden in het sociaal domein en de aanbeveling van de Europese Commissie voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers.