Acht landen van zwarte lijst belastingontwijking verwijderd

Op 28 februari 2018 vond een debat plaats in de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de verwijdering van verscheidene derde landen van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingendoeleinden, ook wel de zwarte lijst voor belastingontwijking genoemd. De lijst is onderdeel van het werk van de EU om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. Op 23 januari kondigde de Raad aan acht landen van de lijst te verwijderen op basis van toezeggingen op hoog politiek niveau van deze landen.

De meeste politieke groepen hekelden het intransparante proces op basis waarvan de landen van de lijst zijn verwijderd. Ook het feit dat dit gebeurt naar aanleiding van toezeggingen in plaats van concrete maatregelen stootte onder andere de EVP, S&D en de Groenen tegen de borst. Volgens de Raad doet zij haar best het proces rondom het vaststellen van de lijst zo transparant mogelijk te maken. Zo worden de landen die van de lijst zijn gehaald gevraagd hun toezeggingen te publiceren. ENF had kritiek op het feit dat de lijst onvolledig is en landen als Ierland, Luxemburg en Nederland buiten schot worden gehouden.

De lijst wordt minstens een keer per jaar bijgewerkt. De gedragscodegroep belast met het opstellen van de lijst kan echter op elk moment een wijziging voorstellen.

28/02: Debat zwarte lijst belastingontwijking