Agenda Europees Parlement Week 11

13/03: Verklaring Raad en Commissie richtlijn raamwerk toekomstige betrekkingen EU-VK; Gezamenlijk debat MFK en eigen middelen post-2020; Gezamenlijk debat Europees Semester
14/03: Debat premier Portugal Toekomst Europa; Gezamenlijk debat CCTB en CCCTB; Debat tenuitvoerlegging verdragsbepalingen nationale parlementen; Debat Europass