Agenda Europees Parlement Week 12

19/03: [ECON] Verslag lopende interinstitutionele onderhandelingen
21/03: [BUDG] Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie; Toekomst van voedsel en landbouw; Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds
21/03: [EMPL] Richtsnoeren werkgelegenheidsbeleid van lidstaten; Versterking economische, sociale en territoriale cohesie
21/03: [INTA] Toekomst voedsel en landbouw; Brexit; VS beperkingen op invoer staal
21/03: [TERR] Bescherming rechten slachtoffers terrorisme in EU; Bevordering weerbaarheid tegen terrorisme in EU