Agenda Europees Parlement Week 13

26/03: [ECON] EMU-pakket; Houdbaarheid financiën; Invoering kader screenen directe buitenlandse investeringen in EU
26/03: [LIBE] Voortgangsverslag uitvoering Europese migratieagenda
26/03: [REGI] Cohesiebeleid en circulaire economie
27/03: [EMPL] Verslag uitvoering EU-strategie jeugd; Uitlegging en tenuitvoerlegging "Beter wetgeven"
27/03: [JURI] Jaarverslagen 2015-2016 subsidiariteit en evenredigheid
27/03: [LIBE] Bestrijding fraude en vervalsing niet-contante betaalmiddelen; Kandidaat van het EP voor de benoeming van de Europese hoofdofficier van justitie
27/03: [REGI] Versterking economische, sociale en territoriale cohesie EU
28/03: [AFCO] [JURI] Uitlegging en tenuitvoerlegging "Beter wetgeven"